Kritiky.cz > Krátké recenze > Světlo a stín (2021) (seriál)

Světlo a stín (2021) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový Fantasy seri­ál z Netflixu je nepo­chyb­ně novým hitem, je adap­ta­cí od Grishaverse tri­lo­gie, tak­že fanouš­ci knih by moh­li být spo­ko­je­ní, ale já jsem tro­chu pře­ci jen zkla­ma­ný. Byť hod­ně věcí je zde vpo­řád­ku, tak poten­ci­ál byl výše. Další Game of Thrones a Witcher se u mne neko­ná.

Plusem je cel­kem zají­ma­vý a pou­ta­vý děj, kte­rý je sice mís­ty tro­chu dez­o­ri­en­to­va­ný, ale má poměr­ně spád a mini­mál­ně nálož zvra­tů v 5. díle je skvě­lá. Povedl se i cás­ting, kde hod­ně potě­ší Ben Barnes z Punishera, hlav­ní hrdin­ka mi tro­chu při­po­mí­na­la Katniss z Hunger Games a skvě­lé je trio ved­lej­ších postav, kde vyni­ká pis­tol­ník Jesper, ten by si zaslou­žil klid­ně více pro­sto­ru, ale jeho vychy­táv­ky s kol­ty byly parád­ní. Vizuálně je seri­ál tak­též atrak­tiv­ní, pení­ze jsou zde vidět a celých 8 dilů se dá v poho­dě dosle­do­vat. Avšak, to na co divák ve Fantasy žán­ru čeká se mi nedo­sta­lo v uspo­ko­ji­vé míře.

Budu muset být přís­něj­ší, ale tvůr­ci by si moh­li uvě­do­mit, že točí Fantasy né Drama, tak­že akce zde byla oče­ká­vá­na a té jsem bohu­žel moc nedo­stal. Většina akč­ních scén má maxi­mál­ně 3 minu­ty a vět­ši­nou jsou nato­če­ny parád­ně, tak­že zamr­zí o to víc, že se jí tvůr­ci jak­si šti­ti­li. Ještě jsem byl ochot­ný to pře­hléd­nout, pokud by nám tvůr­ci naser­ví­ro­va­li ale­spoň epic­ké finá­le. ( Jsou tu ghoulo­vé, mágo­vé, krá­lov­ská armá­da), tak­že kde je sli­bo­va­ná bitva po 7 hodi­nách? Není vydá­vá se to komor­něj­ší ces­tou a to vzhle­dem k poten­ci­á­lu mě fakt mrzí. Vždy mě udi­vu­je proč v kaž­dém Fantasy, kde jsou mágo­vé, tak se zmů­žou na základ­ní spelly jako fire­bally a tady i schop­nost léče­ní. Možností kou­zel je nespo­čet a divím se, že zatím niko­ho nena­padlo tomu při­dat tro­chu šťá­vy.

Celkově zhléd­nu­tí neli­tu­ji, nenu­dil jsem se, posta­vy jsou dob­ře roze­hrá­ny a pokud v 2. sérii dojde na něco Epického, budu mile rád hod­něj­ší. Jsem tro­chu pře­kva­pe­ný absen­cí ero­tic­kých scén, to se v dneš­ní době vidí fakt málo­kdy.

Mladí tee­nage­ri a fanouš­ci knih si hvězdu mohou při­dat. 6.5/10.


Podívejte se na hodnocení Světlo na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42145 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72119 KB. | 20.05.2024 - 05:47:09