Kritiky.cz > Krátké recenze > The Outfit (2022)

The Outfit (2022)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nečekaná pec­ka a a vel­mi milé pře­kváp­ko. The Outfit je film, kte­rý dopro­vá­ze­ly spo­ko­je­né ohla­sy u kri­ti­ků i divá­ků, ale mně se do něj pří­liš nechtě­lo, ale dob­ře jsem udě­lal, že jsem mu dal šan­ci, pro­to­že takhle kva­lit­ní sta­ro­mil­skou fil­ma­ři­nu dnes se už téměř neví­dá. The Outfit je komor­ní kon­ver­zač­ní gan­gs­ter­kou ode­hrá­va­jí­cí se na jed­nom mís­tě, během jed­né noci a s pár posta­va­mi, ale fun­gu­je to výbor­ně. Mark Rylance je zde napros­to doko­na­lý, postar­ší pán, kte­ré­mu to pálí, má zaži­to i zku­še­nos­ti a straš­ně jsem mu fan­dil. Potěší i Zoey Deutch či Dylan O’Brien, ale i zby­tek her­ců si zde ode­hra­jí své. Film se může opřít o skvě­lý scé­nář - výbor­né dia­lo­gy, moud­ra, citá­ty a spous­ta dějo­vých pře­kva­pe­ní a zákru­tů, tolik zvra­tů jsem neče­kal. Když si člo­věk mys­lí, že je konec, tak pří­jde dal­ší zvrat a pak ješ­tě 2! Film však nepů­so­bí pře­kom­bi­no­va­ně, nýbrž inte­li­gent­ně, na úrov­ni a hez­ky si doká­že celý film pohrá­vat s divá­kem, do posled­ní chví­le se nedá vytu­šit, jak to celé dopad­ne.  Celý film má i sluš­nou atmo­sfé­ru a doká­že být nepří­jem­ně napí­na­vý a v pár scé­nách i hez­ky ost­rý ( krej­čov­ské nůž­ky zapích­lé v krku!). Film by mohl fun­go­vat i jako diva­del­ní hra. Já jsem napros­to une­šen, málo­kdy se sta­ne že podob­né žánrov­ky mě takhle chyt­nou za srd­ce, ale tohle je fakt gentle­man­ská pocti­vá kva­lit­ka. Dokonalost je nezbyt­ným cílem prá­vě pro­to, že je nedo­sa­ži­tel­ná. Pokud neu­si­lu­je­te o doko­na­lost, nikdy nic vel­ké­ho nevy­tvo­ří­te., a pres­to je sku­teč­ná doko­na­lost nemož­ná. Příběh 5/5. Akce 2/5, Humor 1/5, Násilí 3/5, Zábavnost 4/5 Hudba 3/5, Vizuál 4/5, Atmosféra 4/5, Napětí 4/5, Emoce 3/5, Herci 5/5. 8/10.


Podívejte se na hodnocení The Outfit na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42956 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71519 KB. | 20.06.2024 - 14:15:16