Kritiky.cz > Spoilery > Vinnetou - Obsah filmu

Vinnetou - Obsah filmu

Vinnetou
Vinnetou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znáte ho všich­ni - Vinnetou, syn náčel­ní­ka Apačů Mescalerů. Jeho jmé­no žilo ve všech ústech, v kaž­dé cha­tě, u kaž­dé­ho tábo­ro­vé­ho ohně. Byl pří­te­lem a ochrán­cem všech utis­ko­va­ných a neú­pros­ným bojov­ní­kem pro­ti bez­prá­ví. Dnes to zní jako pohád­ka, co před sto­le­tím bylo ješ­tě sku­teč­nos­tí, hoř­kou, tvr­dou sku­teč­nos­tí. Poslední zou­fa­lé vze­pě­tí rudých domo­rod­ců pro­ti bílým doby­va­te­lům. Stále dál pro­ni­ka­li pio­ný­ři na Západ. V jejich sto­pách násle­do­va­li dob­ro­dru­zi, ban­di­té a despe­rá­ti. Apačové byli bělo­chům přá­tel­sky naklo­ně­ni, přes­to byl jejich osud zpe­če­těn, pro­to­že vlast­ni­li to, čeho si vetřel­ci nej­ví­ce váži­li - půdu a zla­to.

Napříč úze­mím kme­ne Apačů se pod dohle­dem úřed­ní­ka Bancrofta a ban­di­ty Santera neo­práv­ně­ně sta­ví želez­nič­ní drá­ha. Porušením smlou­vy s Indiány chce Santer ušet­řit pení­ze, kte­ré pak shráb­ne do vlast­ní kapsy. Cestu mu však zkří­ží mla­dý inže­nýr, poz­dě­ji zva­ný Old Shatterhand, kte­rý je vyslán vede­ním želez­ni­ce, aby dohlé­dl na dodr­že­ní plá­nu a zabrá­nil stav­bě dráhy přes úze­mí Apačů. Na ces­tě se sezná­mí se zále­sá­ky Samem Hawkensem, Dickem Stonem a Willem Parkerem. Kolona vozů se záso­ba­mi je pře­pa­de­na Indiány z kme­ne Kiowů, kte­ří jsou spřá­te­le­ni se Santerem. Lstí nad Indiány zví­tě­zí a šťast­ně doje­dou do tábo­ra. Old Shatterhand se sezna­mu­je s Vinnetouem a jeho uči­te­lem Klekí-petrou, kte­ří při­jíž­dí do tábo­ra s ulti­má­tem vykli­dit úze­mí Apačů. Old Shatterhand sou­hla­sí, ale pro­sí Vinnetoua o pro­dlou­že­ní lhů­ty, aby sta­čil ukli­dit všech­ny pří­stro­je a mate­ri­ál. V prů­bě­hu roko­vá­ní při­jíž­dí do tábo­ra Santer se svý­mi ban­di­ty, zastře­lí Klekí-petru a zajme Vinnetoua, kte­ré­ho pře­dá pomstych­ti­vým Kiowům.

V noci vysvo­bo­dí Old Shatterhand Vinnetoua a pak se vydá­vá s děl­ní­ky do Roswellu, aby zajal Santera. Ten se zaba­ri­ká­do­val v salo­o­nu a nehod­lá se vzdát. Než se poda­ří Santerovu ban­du roz­prášit, zaú­to­čí na měs­to Apačové, kte­ří při­chá­ze­jí pomstít smrt Klekí-petry. Zatímco Santerovi se poda­ří se zbyt­kem tlu­py uprch­nout, Old Shatterhand je zajat a oče­ká­vá smrt u mučed­nic­ké­ho kůlu. Snaží se Vinnetoua pře­svěd­čit, že to on mu teh­dy zachrá­nil život, ale Vinnetou nevě­ří. Jejich roz­ho­vor vyslech­ne Vinnetouova sest­ra Nšo-či, kte­rá se vydá do Roswellu, aby našla Old Shatterhandův ztra­ce­ný kabát, v němž se skrý­vá důkaz o jeho nevi­ně. Náčelník Inču-čuna se roz­ho­du­je pro „boží soud“. Old Shatterhand dostá­vá děra­vou kánoi, s níž musí doplout k urče­né­ho mís­tu na řece a svést při­tom sou­boj s ozbro­je­ným náčel­ní­kem. V sou­bo­ji zví­tě­zí Old Shatterhand a daru­je Inču-čunovi život. Nšo-či se vra­cí z Roswellu s kabá­tem, v němž je ukryt Vinnetouův náhr­del­ník. Vinnetou a Old Shatterhand uza­vřou pokrev­ní bra­tr­ství.

Nšo-či by ráda pozna­la svět bílých lidí a odjíž­dí s Vinnetouem, Inču-čunou, Old Shatterhandem a něko­li­ka bojov­ní­ky do St. Louis. Když se Inču-čuna s dět­mi odtrh­ne od sku­pi­ny, aby vyzve­dl z taj­né­ho úkry­tu zla­to, pře­pad­nou je ban­di­té. Old Shatterhand zaslech­ne střel­bu a spo­lu s bojov­ní­ky rych­le spě­chá na pomoc. Ale je poz­dě - Nšo-či a Inču-čuna jsou zastře­le­ni. Santer se po pádu ze ská­ly nabod­ne na hro­ty oště­pů indi­án­ských bojov­ní­ků a umí­rá.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou7. července 2018 Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou Po skončení natáčení v oblasti Maliho Alanu se štáb přesunul ke kaňonu řeky Zrmanji, která ve filmu představuje řeku Rio Pecos. Na planině vysoko nad řekou postavil Vlado Tadej pueblo […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55648 s | počet dotazů: 232 | paměť: 72200 KB. | 16.04.2024 - 16:30:16