Kritiky.cz > Domácí rady > Vlna doma krášlí i léčí

Vlna doma krášlí i léčí

img a310602 w1996 t1521540402
img a310602 w1996 t1521540402
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vlněné doplň­ky a deko­ra­cedo bytu jsou pro své skvě­lé vlast­nos­ti pros­tě stá­li­ce­mi. Pojďme si o nich něco při­po­me­nout, mož­ná vám to usnad­ní výběr.

Koberce z vlny

Jsou tako­vou nestár­nou­cí kla­si­kou. Jsou z pří­rod­ní­ho mate­ri­á­lu, kte­rý vyni­ká dlou­hou život­nos­tí, je pruž­ný a odol­ný. Jedinou nevý­ho­dou je men­ší odol­nost pro­ti nečis­to­tám. To se dá zvlád­nout pomo­cí impreg­na­ce, kte­rá jim v boji s pra­chem i jiným zne­čiš­tě­ním pomů­že.
druhy kožešin

Vlna do postele

Jsou nejen krás­ný­mi deko­ra­ce­mi, ale mohou vás i léčit. Proč? Léčivé vlast­nos­ti má totiž lano­lín – tuk, kte­rý oba­lu­je vlák­na ovčí vlny. Ovčí vlna umí vyrá­bět suché tep­lo, pro­to­že odvá­dí vlh­kost. A prá­vě suché tep­lo ule­vu­je od rev­ma­tic­kých boles­tí. Uvolňuje také una­ve­né boles­ti­vé sva­ly a klou­by. Působí dob­ře na krev­ní oběh. Lanolín má pří­z­ni­vý úči­nek na podráž­dě­no pokož­ku, je mír­ně pro­ti­zá­nět­li­vý. Deky a pol­štá­ře z vlny jsou vhod­né pro lidi trpí­cí ekzémy a aler­gi­e­mi. Tyto prak­tic­ké byto­vé doplň­ky půso­bí nejen deko­ra­tiv­ně, ale záro­veň se v nich dob­ře vyspí­te. Regulují tep­lo­tu, ule­vu­jí od boles­tí a léčí.

Vlna do obýváku, kuchyně a ložnice

Výrobky z ovčí vlny jsou prak­tic­ké na údrž­bu. Rozhodně neu­dě­lá­te chy­bu, pokud si z toho­to mate­ri­á­lu poří­dí­te i pře­ho­zy na seda­cí soupra­vy a křes­la, pod­se­dá­ky na židle nebo před­lož­ky do obý­va­cích poko­jů či lož­nic.
hlava ovečky

Na co si dát pozor

Vlna má tu vlast­nost, že snad­no tvo­ří žmol­ky a může dojít k její­mu plstna­tě­ní. Proto tedy nikdy neper­te výrob­ky z ní na více než 30°C. V prač­ce pak jen teh­dy, pokud má šetr­ný pro­gram na pra­ní vlny. Vždy postu­puj­te při údrž­bě tak, jak dopo­ru­ču­je výrob­ce. Pokud pra­ní v prač­ce není pod­le něj vhod­né, per­te radě­ji jen ruč­ně. Neždímejte, vodu pou­ze vymač­kej­te. Sušte pak nej­lé­pe umís­tě­né na sušá­ku vodo­rov­ně. Jen tak docí­lí­te toho, že vaše oblí­be­ná deka, pol­štář, před­lož­ka či jiná deko­ra­ce zůsta­ne dlou­ho krás­ná a kva­lit­ní. A bude dělat dob­ře nejen krá­se vaše­ho bytu, ale i vaše­mu zdra­ví.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79541 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71447 KB. | 23.06.2024 - 22:13:51