Kritiky.cz > Recenze knih > Šimonovy pracovní listy 12 - dopravní výchova

Šimonovy pracovní listy 12 - dopravní výchova

Simon
Simon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Recenze pra­cov­ní­ho seši­tu, kte­rý je zamě­ře­ný na upev­ňo­vá­ní zna­los­tí z oblas­ti doprav­ní výcho­vy a návy­ků správ­né­ho cho­vá­ní v pro­střed­cích veřej­né dopra­vy i jako účast­ník sil­nič­ní­ho pro­vo­zy při jízdě na kole.

Dopravní výcho­va je dva­nác­tým svaz­kem vydá­va­ným v edi­ci Šimonovy pra­cov­ní lis­ty pro mateř­ské ško­ly a žáky prv­ní­ho stup­ně základ­ních škol.

Pracovní lis­ty vyu­ží­va­jí osvěd­če­né for­my řeše­ní úko­lu gra­fic­ky ztvár­ně­né­ho na čer­no­bí­lé strán­ce A4. Z dru­hé stra­ny je zadá­ní a meto­dic­ké poky­ny pro peda­go­gy nebo samot­né žáky. Každý úkol má krát­ký moti­vač­ní text a násle­du­je zadá­ní úko­lu. Střídají se vari­an­ty dokres­le­ní obráz­ku, logic­ké řeše­ní situ­a­ce i vytvá­ře­ní drob­ných před­mě­tů a z papí­ru. Jedná se tedy o nabíd­ku růz­ných úko­lů, kte­ré na sebe jen vel­mi vol­ně nava­zu­jí. Seznam řeše­ných úko­lů nalez­nou čte­ná­ři až na posled­ní strán­ce ale v pod­sta­tě z jejich řaze­ní nelze nic pře­dem vyčíst. Škoda!

Pro peda­go­gy a rodi­če dopo­ru­ču­ji pro­lis­to­vat celý pra­cov­ní sešit. Následně si vytvo­řit vlast­ní téma­tic­ké blo­ky a k těm­to téma­tic­kým blo­kům vyu­žít urči­té úko­ly. Stejně tak dopo­ru­ču­ji zvá­žit nároč­nost jed­not­li­vých úko­lů a volit si z více vari­ant úko­lů.

Kladně hod­no­tím více vari­ant úko­lů i návrhy na pohy­bo­vé hry a námět na roz­ho­vor k řeše­ní urči­té situ­a­ce.

Jako odpo­ví­da­jí­cí a čitel­né pro cílo­vou sku­pi­nu uži­va­te­lů hod­no­tím výtvar­né zpra­co­vá­ní.   Děti ve věku 5-6 let se doká­žou v pra­cov­ních lis­tech ori­en­to­vat a při vhod­ném vede­ní doká­žou úko­ly spl­nit.


 • Autoři: Klára Smolíková a  Andrea Koblasová
 • Výtvarník : Jan Smolík
 • Nakladatelství : PORTÁL s.r.o. 2006

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
 • The Cave1. ledna 2017 The Cave Zdarma pro Xbox 360 (One) s Gold účtem. https://youtu.be/6dlujWm0Z7M Posted in Novinky ze světa her
 • Películas para no dormir: La culpa (2006)2. září 2012 Películas para no dormir: La culpa (2006) Jít na potrat, nebo nejít? Někdy toto rozhodnutí může mít opravdu nepěkné následky… Zdravotní sestra Gloria se společně se svou malou dcerkou Vicky nastěhují do domu její […] Posted in Horory
 • Amerika - Teaser CZ27. září 2015 Amerika - Teaser CZ https://www.youtube.com/watch?v=usWd0q3LtG4 Posted in Trailery
 • Králův nesouhlas28. prosince 2022 Králův nesouhlas Podepište to taky a teď. Zachraňte Norsko… S takovýmito či podobnými ultimáty ze strany hitlerovského Německa, jakému čelil v dubnu 1940 norský král Haakon VII, měly českoslovenští […] Posted in Krátké recenze
 • Umění snít....3. srpna 2016 Umění snít.... S důvěrou se vydejte za svými sny. Prožívejte život, který jste si představili. (Henry David Thoreau) Kdybychom nesnili, žili bychom bez naděje. Musíme snít o tom, co může být, a neříkat, […] Posted in Domácí rady
 • Město 44 | Miasto 44 [40%]26. března 2015 Město 44 | Miasto 44 [40%] Velkofilmy nejsou v evropských poměrech ničím zase tolik obvyklým. A když už na ně dojde, většinou se jedná spíše o zpracování nějaké historické látky, spíše než klasický blockbuster. […] Posted in Filmové recenze
 • Občasné opovržení5. února 2019 Občasné opovržení Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • Krotitelé duchů: Odkaz (2021)9. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz (2021) Krotitelé duchů nové Generace a je to zábavná podívaná pro všechny věkové kategorie.Příběh se odehrává 3 dekády po prvním díle, kde sledujeme matku s 2 dětmi stěhující se do malého města, […] Posted in Krátké recenze
 • Maggie Moore(s): Jon Hamm exceluje v lehkém riffu Farga2. července 2023 Maggie Moore(s): Jon Hamm exceluje v lehkém riffu Farga Šéf maloměstské policie se pokouší rozplést stále složitější sérii vražd spáchaných Maggie Moore(ová), která je nyní k dispozici k zapůjčení nebo zakoupení na Apple TV , Prime Video a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63413 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71846 KB. | 22.07.2024 - 07:50:45