Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - Previously On (E08)

WandaVision - Previously On (E08)

WandaE08
WandaE08
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wanda (Elizabeth Olsen) se sna­ží roz­klí­čo­vat svou minu­lost kvů­li své pří­tom­nos­ti a budouc­nos­ti...

Předposlední epi­zo­da WandaVision je skvě­lou hrou s divá­kem. Hrou při kte­ré má divák pocit, že už vlast­ně abso­lut­ně všech­no ví a tvůr­ci ho násled­ně pře­kva­pí s dal­ší­mi neče­ka­ný­mi zvra­ty. Jedná se sice o před­po­sled­ní epi­zo­du, nadá­le se ovšem tvůr­cům daří držet to tajem­no a ani po závě­ru této epi­zo­dy není zce­la jas­né, kam to vlast­ně celé vede. A prá­vě v tom je to geni­ál­ní.

Osmá epi­zo­da WandaVision dělá mno­ho věcí napros­to výteč­ně. Po vzo­ru čtvr­té epi­zo­dy se tu v zása­dě podá­va­jí odpo­vě­di na někte­ré otáz­ky a to i díky sle­do­vá­ní růz­ných momen­tů z jiné­ho úhlu. Ale fun­gu­je to. Funguje to emo­ci­o­nál­ně a to i díky opět famóz­ní­mu výko­nu Elizabeth Olsen, kte­rý jsem od ní před pre­mi­é­rou seri­á­lu upřím­ně neče­kal. Jenomže Olsen prá­vě až v této mini­sé­rii sku­teč­ně dosta­la pří­le­ži­tost zazá­řit a záro­veň zajis­ti­la to, že se Wanda ofi­ci­ál­ně stá­vá jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších postav v rám­ci Marvel Cinematic Universe, kte­rá ješ­tě urči­tě před­ve­de vel­ké věci.

Dosud jsem v rám­ci WandaVision žil v tom, že jakmi­le nastou­pí Kathryn Hahn na scé­nu, kra­de si jed­no­du­še kaž­dou scé­nu pro sebe. Právě v osmém díle ale Hahn dostá­vá ješ­tě více pro­sto­ru a doka­zu­je, že je pros­tě výbor­ná. Už v úvod­ní scé­ně na ní divák dostá­vá zce­la nový pohled a i v téhle póze je Hahn nesku­teč­ná. Především kome­di­ál­ní hereč­ka tu dostá­vá mož­nost se před­vést v novém svět­le a sto­jí to za to.

V rám­ci této epi­zo­dy se výteč­ně pro­pra­co­vá­vá mytologie- Momenty, kte­ré byli zmí­ně­né v Avengers: Age of Ultron jsou tu popr­vé před­sta­ve­né v akci a i na ně divák zís­ká­vá novou per­spek­ti­vu. Především ale sku­teč­ně pla­tí, že emo­ce fun­gu­jí na správ­ných mís­tech a šoku­jí­cí odha­le­ní v této epi­zo­dě dodá­vá též dosa­vad­ním udá­los­tem seri­á­lu něco na víc. Režisér Matt Shakman doká­zal, že se sice více­mé­ně roz­lou­čil se sit­co­mo­vým for­má­tem, i v nor­mál­ních pod­mín­kách ale utvo­řil epi­zo­du, kte­rá má všechno- Výtečné herec­ké výko­ny, vyso­kou řeme­sl­nou kva­li­tu a funkč­ní nalá­ká­ní na závě­reč­nou epi­zo­du i díky neče­ka­né po-titulkové scé­ně.

Opravdu se v rám­ci této epi­zo­dy při­jde s něčím, co snad niko­ho nena­padlo. Ale záro­veň to pořád nesku­teč­ně fun­gu­je, potvr­zu­je tu těž­kou situ­a­ci hlav­ní hrdin­ky a pře­de­vším se sku­teč­ně neje­de v oče­ká­va­ných vodách. Jedná se o pro­za­tím nej­lep­ší epi­zo­du a to nej­lep­ší mož­né nalá­ká­ní na finá­le. Uvidíme, jak se pove­de........

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch!5. března 2021 WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch! Po událostech Avengers: Endgame začínají Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) žit idylický život na předměstí ve městě Westview. Začínají ale mít podezření, že vše není […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)19. února 2021 WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07) Monica Rambeau (Teyonah Parris) plánuje svůj návrat do Westview, Wanda (Elizabeth Olsen) se musí vyrovnat s nečekanými komplikacemi a Vision (Paul Bettany) naváže nové spojení... Sedmá […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít?12. února 2021 WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít? Zvláštní okolnosti během Halloweenu oddělí Wandu (Elizabeth Olsen) od Visiona (Paul Bettany), který vyšetřuje neobvyklosti ve Westview... Šestá epizoda WandaVision se tentokrát odehrává v […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes?5. února 2021 WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes? Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) společně se svými dětmi nadále žijí ve Westview a užívají si rodinného štěstí. Visionovi ale definitivně dochází, že je něco špatně... Po […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - We Interrupt This Program (E04)29. ledna 2021 WandaVision - We Interrupt This Program (E04) Monica Rambeau (Teyonah Parris) je pověřena speciální misí, při které se musí podívat do městečka WestView. Při vyšetřování se ovšem stane pohřešovanou... Čtvrtou epizodu WandaVision […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 215. ledna 2021 WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 2 Dvě neskutečně mocné bytosti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany), žijí idylický život na předměstí městečka Westview, ale začínají mít podezření, že vše není takové, […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Now in Color (E03)22. ledna 2021 WandaVision - Now in Color (E03) Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) se musí vypořádat s neočekáváným těhotenstvím, které se ovšem vymyká klasické představě o délce těhotenství... Třetí epizoda seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Marvels - post titulková scéna9. listopadu 2023 Marvels - post titulková scéna Na konci filmu Monica Rambeau používá své schopnosti a zdá se, že se obětovala k zachránění vesmíru, ale nakonec se objeví úplně jinde. První náznak byl setkání s její matkou Marií, která […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39299 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72465 KB. | 18.05.2024 - 05:33:46