Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)

WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)

Wanda07
Wanda07
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Monica Rambeau (Teyonah Parris) plá­nu­je svůj návrat do Westview, Wanda (Elizabeth Olsen) se musí vyrov­nat s neče­ka­ný­mi kom­pli­ka­ce­mi a Vision (Paul Bettany) navá­že nové spo­je­ní...

Sedmá epi­zo­da se opět v rám­ci sit­co­mo­vé rea­li­ty měs­ta Westview posou­vá o deká­du dál, při­čemž sit­co­mo­vý look nyní při­po­mí­ná sit­co­my z 21. sto­le­tí jako Kancl nebo Taková moder­ní rodin­ka. Dochází tak k vět­ší­mu bou­rá­ní čtvr­té zdi a potě­šu­jí­cí je to, že nadá­le pla­tí, že se sit­co­mo­vu atmo­sfé­rou nadá­le daří skvě­le vysta­vět. Zároveň je oči­vid­né, že je sed­má epi­zo­da počát­kem závě­reč­né tře­ti­ny seri­á­lu a nadá­le se uka­zu­je, že hra­ni­ce mezi rea­li­tou a udá­lost­mi ve Westview začí­ná být ten­ká. A více se začne nazna­čo­vat, jak to vlast­ně celé je.

Scenáristé na jed­nu stra­nu nadá­le vytvá­ří bra­vur­ní­sit­co­mo­vé momen­ty a záro­veň se jim daří sklá­dat mozai­ku i z dru­hé stra­ny bari­é­ry. Vision v podá­ní Paula Bettanyho se koneč­ně dozví­dá někte­ré odpo­vě­di, Wanda v podá­ní Elizabeth Olsen po nich zase začí­ná pát­rat. Postavy jsou sice v rám­ci toho­to dílu od sebe oddě­le­ni, nachá­zí se ovšem v pod­sta­tě ve stej­né pozi­ci. Nadále pla­tí, že je obsa­ze­ní seri­á­lu výteč­né, při­čemž Paul Bettany i Elizabeth Olsen bra­vur­ně zvlá­da­jí kome­di­ál­ní i váž­né polo­hy. I Teyonah Parris, Randall Park i Kat Dennings jsou nadá­le vel­mi fajn, dvo­ji­ce Julian Hillard a Jett Klyne jako Billy a Tommy Maximoff jsou nadá­le vel­mi sym­pa­tic­ká dvo­ji­ce a Kathryn Hahn koneč­ně po del­ší době též dostá­vá mož­nost zazá­řit.

Sedmá epi­zo­da se chví­le­mi mož­ná tro­chu vle­če na mís­tě, přes­to jde ovšem opět o vrchol­né řemes­lo, kde je opět pěk­ný vizu­ál, reži­sér Matt Shakman zvlá­dá akč­ní pasá­že a cel­ko­vě se nadá­le uka­zu­je, že seri­ál fun­gu­je jako celek, což ješ­tě více pod­lo­ží zbý­va­jí­cí dvě epi­zo­dy. A osob­ně se na to těším.

To s čím závěr této epi­zo­dy při­jde mož­ná šlo před­ví­dat. Jenže to jakým způ­so­bem tvůr­ci vylo­ží kar­ty na stůl a jak to nadá­le doka­zu­je, že daří udr­žo­vat spe­ci­fic­ký pří­stup k tomu­to seri­á­lu je pros­tě okouz­lu­jí­cí a osob­ně se těším na to, co nás ve zbý­va­jí­cích dvou epi­zo­dách čeká. Dosavadní díly seri­á­lu a výteč­ná gra­da­ce sli­bu­jí, že nás ješ­tě čeka­jí vel­ké věci. Po-titulková scé­na to zatím jen potvr­zu­je.....

Verdikt: 4 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch!5. března 2021 WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch! Po událostech Avengers: Endgame začínají Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) žit idylický život na předměstí ve městě Westview. Začínají ale mít podezření, že vše není […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Previously On (E08)27. února 2021 WandaVision - Previously On (E08) Wanda (Elizabeth Olsen) se snaží rozklíčovat svou minulost kvůli své přítomnosti a budoucnosti... Předposlední epizoda WandaVision je skvělou hrou s divákem. Hrou při které má divák […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít?12. února 2021 WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít? Zvláštní okolnosti během Halloweenu oddělí Wandu (Elizabeth Olsen) od Visiona (Paul Bettany), který vyšetřuje neobvyklosti ve Westview... Šestá epizoda WandaVision se tentokrát odehrává v […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes?5. února 2021 WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes? Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) společně se svými dětmi nadále žijí ve Westview a užívají si rodinného štěstí. Visionovi ale definitivně dochází, že je něco špatně... Po […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - We Interrupt This Program (E04)29. ledna 2021 WandaVision - We Interrupt This Program (E04) Monica Rambeau (Teyonah Parris) je pověřena speciální misí, při které se musí podívat do městečka WestView. Při vyšetřování se ovšem stane pohřešovanou... Čtvrtou epizodu WandaVision […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 215. ledna 2021 WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 2 Dvě neskutečně mocné bytosti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany), žijí idylický život na předměstí městečka Westview, ale začínají mít podezření, že vše není takové, […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Now in Color (E03)22. ledna 2021 WandaVision - Now in Color (E03) Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) se musí vypořádat s neočekáváným těhotenstvím, které se ovšem vymyká klasické představě o délce těhotenství... Třetí epizoda seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Marvels - post titulková scéna9. listopadu 2023 Marvels - post titulková scéna Na konci filmu Monica Rambeau používá své schopnosti a zdá se, že se obětovala k zachránění vesmíru, ale nakonec se objeví úplně jinde. První náznak byl setkání s její matkou Marií, která […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71420 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72495 KB. | 25.05.2024 - 05:51:44