Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > WandaVision - We Interrupt This Program (E04)

WandaVision - We Interrupt This Program (E04)

Wanda04
Wanda04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Monica Rambeau (Teyonah Parris) je pově­ře­na spe­ci­ál­ní misí, při kte­ré se musí podí­vat do měs­teč­ka WestView. Při vyšet­řo­vá­ní se ovšem sta­ne pohře­šo­va­nou...

Čtvrtou epi­zo­du WandaVision vlast­ně těž­ko definovat- Na jed­nu stra­nu nahlí­ží na udá­los­ti tří před­cho­zích dílů z troš­ku jiné­ho úhlu pohle­du, na dru­hou stra­nu ovšem více­mé­ně odpo­ví na to, co se to vlast­ně děje. Pořád sázím na to, že seri­ál své trum­fy nevy­sy­pal ani ne po polo­vi­ně a vše se ješ­tě zásad­ně zkom­pli­ku­je, čtvr­té epi­zo­dě se ale něco musí nechat- Atmosféru budu­je parád­ně.

Úvod, kte­rý navá­že na závěr udá­los­tí Avengers: Endgame a před­ve­de nám jak přes­ně fun­go­va­lo vra­ce­ní z pěti­le­té dovo­le­né v podo­bě pra­chu a záro­veň nám sluš­ně uve­de jed­nu z hlav­ních postav je výbor­ný. Výborně se mu daří vybu­do­vat poci­ty posta­vy Monicy Rambeau, kte­rá se po 5 letech vra­cí do reál­né­ho svě­ta a zjiš­ťu­je, že se mno­ho věcí změ­ni­lo. Teyonah Parris ve finá­le zase tolik pro­sto­ru nedo­sta­ne, během prv­ních 10 minut má ale šan­ci před­vést se a vlast­ně si mys­lím, že bude vel­mi zají­ma­vé sle­do­vat jak se s tou­to posta­vou bude nadá­le pra­co­vat. Z Ant-Man a Wasp se vra­cí Randall Park jako agent Jimmy Woo a z prv­ních dvou sólo­vek Thora nao­pak Kat Dennings jako Darcy Lewis. Oba si pone­chá­va­jí své cha­rak­te­ry z před­cho­zích účas­tí v Marvel Cinematic Universe, záro­veň dostá­va­jí více pro­sto­ru a jsou ve svých úlo­hách opět straš­ně fajn.

Celkově se téhle epi­zo­dě daří sku­teč­ně budo­vat atmo­sfé­ru a díky vyprá­vě­ní z dru­hé­ho ohle­du dosta­ne­me pár odpo­vě­dí na pár otá­zek, kte­ré nám od prv­ní­ho dílu pro­vá­ze­li. Pak dojde na finá­le, kde se opět před­ve­dou dvě věci- Celé to výbor­ně gra­du­je a navíc doka­zu­je, že je Elizabeth Olsen oprav­du dob­rá hereč­ka. I přes­to, že ona i Vision jsou v rám­ci této epi­zo­dy více­mé­ně odvr­že­ni na dru­hou kolej, finá­le s nimi opět sto­jí za to a uvi­dí­me co při­ne­sou násle­du­jí­cí epi­zo­dy, kde se prav­dě­po­dob­ně opět ale­spoň čás­teč­ně vrá­tí­me k sit­co­mo­vé­mu for­má­tu. To, že se tahle epi­zo­da vra­cí k moder­ní­mu zpra­co­vá­ní ovšem nezna­me­ná, že by byla slab­ší. Naopak dost mož­ná skvě­le fun­gu­je jako pro­střed­ník mezi prv­ní a dru­hou polo­vi­nou toho­to seri­á­lu...........

Verdikt: 4 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • WandaVision - Recenze - 75%10. července 2021 WandaVision - Recenze - 75% WandaVision je seriál s dílny Marvel Studia a zároveň touto minisérií načínáme tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdinů Marvelu po událostech způsobených Thanosem. Wanda (Elizabeth […] Posted in Recenze, Seriály
  • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch!5. března 2021 WandaVision - The Series Finale (E09) - Z Wandy se stává Scarlet Witch! Po událostech Avengers: Endgame začínají Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) žit idylický život na předměstí ve městě Westview. Začínají ale mít podezření, že vše není […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Previously On (E08)27. února 2021 WandaVision - Previously On (E08) Wanda (Elizabeth Olsen) se snaží rozklíčovat svou minulost kvůli své přítomnosti a budoucnosti... Předposlední epizoda WandaVision je skvělou hrou s divákem. Hrou při které má divák […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07)19. února 2021 WandaVision - Breaking the Fourth Wall (E07) Monica Rambeau (Teyonah Parris) plánuje svůj návrat do Westview, Wanda (Elizabeth Olsen) se musí vyrovnat s nečekanými komplikacemi a Vision (Paul Bettany) naváže nové spojení... Sedmá […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít?12. února 2021 WandaVision - All-New Halloween Spooktacular! (E06) - Kam až může, pro své štěstí, Wanda zajít? Zvláštní okolnosti během Halloweenu oddělí Wandu (Elizabeth Olsen) od Visiona (Paul Bettany), který vyšetřuje neobvyklosti ve Westview... Šestá epizoda WandaVision se tentokrát odehrává v […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes?5. února 2021 WandaVision - On a Very Special Episode... (E05) - Tak v čem je opravdu zakopaný pes? Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) společně se svými dětmi nadále žijí ve Westview a užívají si rodinného štěstí. Visionovi ale definitivně dochází, že je něco špatně... Po […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 215. ledna 2021 WandaVision - Epizoda 1+Epizoda 2 Dvě neskutečně mocné bytosti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany), žijí idylický život na předměstí městečka Westview, ale začínají mít podezření, že vše není takové, […] Posted in TV Recenze
  • WandaVision - Now in Color (E03)22. ledna 2021 WandaVision - Now in Color (E03) Wanda (Elizabeth Olsen) a Vision (Paul Bettany) se musí vypořádat s neočekáváným těhotenstvím, které se ovšem vymyká klasické představě o délce těhotenství... Třetí epizoda seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Marvels - post titulková scéna9. listopadu 2023 Marvels - post titulková scéna Na konci filmu Monica Rambeau používá své schopnosti a zdá se, že se obětovala k zachránění vesmíru, ale nakonec se objeví úplně jinde. První náznak byl setkání s její matkou Marií, která […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29638 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72240 KB. | 24.04.2024 - 18:42:07