Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 3:15 zemřeš

3:15 zemřeš

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladá rodin­ka se nově stě­hu­je do staré­ho domu, kte­rý je až pode­zře­le pěk­ný na to, jak je lev­ný. V čem je tedy háček? Před rokem se zde ode­hrá­la neob­vyk­lá udá­lost. Mladý Ronald DeFeo teh­dy vyvraž­dil celou svou rodi­nu - rodi­če a čtu­ři sou­ro­zen­ce. Potom tvr­dil, že ho k tomu donu­ti­ly hla­sy v domě.

Nově pří­cho­zí rodin­ka se tím nijak nezne­po­ko­ju­je a vidi­na pěk­né­ho byd­le­ní za rozum­nou cenu je zasle­pu­je i po té, co se jim začí­na­jí dít neob­vyk­lé věci. Na kaž­dé­ho čle­na rodi­ny půso­bí ducho­vé jinak. Nejmladší dce­ra vidí hol­čič­ku, kte­rá je již rok mrt­vá a co víc, poví­dá si s ní. K tomu bez váhá­ní upo­slech­ne, co jí duch řek­ne. Nejprve vle­ze bez dovo­le­ní na moto­ro­vý člun, když jí ale musí George a Kathy sun­da­vat ze stře­chy, při­čemž sami málem spad­nou, začí­na­jí mít sta­rost o její dušev­ní zdra­ví.

Do toho se při­dá­va­jí rodin­né pro­blémy. George není otcem Kathyných dětí a ty si na něho stá­le nemo­hou zvyk­nout a cho­va­jí se k němu odmě­ře­ně. Starý dům navíc zasáh­ne George ze všech nej­víc - ducho­vé mu našep­tá­va­jí, aby chy­til a zabil svo­ji rodi­nu (doslo­va „Catch them and kill them“)...

Na prv­ní pohled jde o vel­mi fou­sa­tý námět - sta­rý dům, noví nájem­ní­ci, sta­rá tra­gic­ká udá­lost a ducho­vé. Jde o mno­ho­krát zpra­co­va­né téma, což dává fil­mu auto­ma­tic­ky béč­ko­vou nálep­ku. Rozhodně však nejde o pri­mi­tiv­ní film zalo­že­ný na lekač­kách a otře­pa­ných frá­zích. I když je námět ohra­ný, zpra­co­vá­ní je zají­ma­vé a musím při­znat, že jsem se doce­la bál, což je zřej­mě hlav­ní účel horo­ru.

Další strach se tvůr­ci sna­ží nahnat fak­tem, že je film nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti, ke kte­ré prý došlo v měs­teč­ku Amityville na Long Islandu v roce 1974. Odtud i ang­lic­ký název fil­mu Amityville Horror. Naopak čes­ký název 3:15 zemřeš je tro­chu zavá­dě­jí­cí, pro­to­že ve 3:15 nikdo neze­mře. V celém fil­mu vlast­ně nikdo neze­mře, když nepo­čí­tá­me psa. Ve 3:15 se pou­ze začí­na­jí pro­bou­zet ducho­vé našep­tá­va­či.

A závěr? Netuctově zpra­co­va­ný tuc­to­vý horo­ro­vý námět.

O filmu:

3:15 zemřeš
USA, 2005, 90 min
Oficiání web: Amityville Horror
Režie: Andrew Douglas
V hlav­ních rolích: Ryan Reynolds, Melissa George, Jimmy Bennett, Jesse James, Philip Baker Hall


Podívejte se na hodnocení 3:15 zemřeš na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64348 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71824 KB. | 22.07.2024 - 04:06:10