Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 60 sekund - Randall měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou.

60 sekund - Randall měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou.

60Sec
60Sec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A taky ho to bavi­lo. Místo toho aby auta roze­bí­ral nebo spra­vo­val, je krad.Pak toho ale nechal.Krádeže aut se v ame­ri­ce zmen­ši­li o 47 %.Stejně jako při­šel o svo­je řemes­lo při­šel Randall i své­ho otce. Mimo to má ale novou prá­ci, mat­ku a bra­t­ra Kipa (Giovanni Ribsi). A jak to tak bývá, tak řemes­lo zůstá­vá v rodině.A je to tak i v rodi­ně Randalla Rainse. Řemeslo po něm přče­vzal brat a je nut­no říct že ho vyko­ná­val dost hla­si­tě, byl ama­tér. A tak to jed­no­ho dne pořád­ně poká­lel a tak se na něj týpek Raymond Calitri (Christopher Eccleston) nasral.Jenže kšeft je kšeft a tak se musí Randall vrá­tit do sta­rých kole­jí, dokon­čit prá­cič­ku za své­ho bra­t­ra Kipa, záchrá­nit mu kej­hák a hlav­ně učó­ro­vat pade­sát aut za jed­nu noc(!).Tak asi tako­vou­hle podí­va­nou si pro nás při­pra­vil scé­náris­ta Scott Rosenberg (Con Air), napsal rema­ke kul­tov­ní­ho béč­ka z roku 1974 s názvem „60 sekund“, kte­ré spáchal něja­ký H.B.Halicki.K doko­na­los­ti mu samo­zřej­mě pomohl pro­du­cent Jerry Bruckheimer (Con Air, Skála, Nepřítel stá­tu), kte­rý se v akč­ních fil­mech vyzná a jis­tě tušil že tenhle nebu­de žád­ný propadák.Na režii si vybral týp­ka jemuž auto něco říká, před něko­li­ka lety totiž roz­jel road-movie s Davidem Duchovny a Bradem Pittem a cadi­la­cem v „Kalifornii“.A tím týp­kem není nikdo jiný než jis­tý Dominic Sena jenž vzhle­dem i jmé­nem vypa­dá jak pořád­ně nabrou­še­ná kára.Tenkrát ale Sena nere­ží­ro­val jem­nou jízdu po ame­ric­kých sil­ni­cích, nýbrž pořád­nou akč­ní podí­va­nou ve kte­ré kaž­dý jez­dí nejmín dvě stě k/m (Cage 300 k/m), obsa­ze­nou hvězd­nou eli­tou Hollywoodu (Nicolas Cage-Skála, Angelina Jolie-Narušení, Tomothy Olyphant-Vřískot 2, Dalroy Lindo-Výkupné, Rober DuVall-Bouřlivé dny či Willa Pattona kte­rý asis­to­val i Bruci Willisovi při záchra­ně naši pla­ne­ty v trhá­ku se jmé­nem Armageddon), pořád­ně zařa­dil, šlápnul na plyn a vytvo­řil film, kte­rý se pro­pa­dá­kem jisto­jis­tě nesta­ne ani v zemích s ome­ze­nou rychlostí.Navíc Cage se žlu­tou hla­vou a Angelina Jolie z kte­ré sálá o 100% víc ero­ti­ky než z Pameli Anderson je oprav­du záru­ka kva­lit­ní­ho zážit­ku.

Takže asi závě­rem, film, kte­rý kri­ti­ka v čes­kých časo­pi­sech cel­kem uto­pi­la není vůbec špat­ný, mě osob­ně se líbil (a nejsem sám), nedám mu sto pro­cent, to urči­tě ne ale osm­de­sát si zaslouží.Jedná se totiž o film bez nud­né režie, hud­by (Trevor Rabin), herec­kých výko­nů a jed­né skvě­lé se psem kte­rý je nado­po­va­ný pro­jí­madlem.V kině jsem se bavil a totéž se jis­tě sta­ne kaž­dé­mu fan­do­vy pořád­né akce.


Foto: © 2000 Touchstone Picture


Podívejte se na hodnocení 60 sekund na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51157 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71979 KB. | 22.07.2024 - 15:59:11