Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Master & Commander: Odvrácená strana světa

Master & Commander: Odvrácená strana světa

Master
Master
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsme v době napo­le­on­ských válek. Britská bitev­ní fre­ga­ta Surprise má za úkol najít a zni­čit fran­couz­skou kor­zár­skou loď Acheron. Jak se však uká­že, podob­ný záměr má i Acheron.

Hlavní posta­vou je Jack Aubrey (Russell Crowe), kte­rý se na začát­ku sta­ne kapi­tá­nem na Surprise. Je to skvě­lý námoř­ník a vyni­ka­jí­cí stra­tég. Díky jeho schop­nos­tem a fan­ta­zii doká­že Surprise odo­lá­vat úto­kům jinak rych­lej­ší­ho a bytel­něj­ší­ho Acheronu a dokon­ce mu je vra­cet. Naopak díky jeho umí­ně­nos­ti a tvr­do­hla­vos­ti vysta­vu­je Surprise a její námoř­ní­ky zby­teč­né­mu nebez­pe­čí a pře­kra­ču­je pra­vo­moc, kte­rá mu byla při­dě­le­na.

Zvláštností lodi Surprise jsou její vel­mi mla­dí důstoj­ní­ci. V pod­sta­tě jsou to ješ­tě klu­ci, děti brit­ských šlech­ti­ců, kte­ří se již od útlé­ho mlá­dí učí velit na váleč­né lodi. Jinou důle­ži­tou posta­vou je lod­ní lékař, bio­log a pra­vá kapi­tá­no­va ruka. Narozdíl od kapi­tá­na se však celé výpra­vy zúčast­ní zejmé­na pro­to, aby mohl poznat nové živo­čiš­né a rost­lin­né dru­hy v ticho­mo­ří. Díky neu­stá­lé­mu stí­há­ní Acheronu k tomu ale nemá moc pří­le­ži­tos­tí.

Děj by se dal struč­ně shr­nout tak­to: dvě lodě se vzá­jem­ně honí po Tichém oce­á­nu. Tím nechci dějo­vou lin­ku nijak zleh­čo­vat, oprav­du to není nuda, ale je to pros­tě tak. Přestože se jed­ná o námoř­ní bitev­ní film, není zde nad­měr­né množ­ství akce. Naopak je pěk­ně pro­kres­len život a nála­da posád­ky na váleč­né fre­ga­tě. A oprav­du to nejsou dal­ší Piráti z Karibiku. Po shléd­nu­tí mi na mys­li vyta­nu­la spí­še Vzpoura na Bounty. Narozdíl od ní zde ale chy­bí jaká­ko­liv roman­ti­ka. Nikdo se do niko­ho neza­mi­lu­je, jeli­kož ani na jed­né z lodí nejsou žád­né pří­sluš­ni­ce něž­né­ho pohla­ví. Snad v tom­to fil­mu ani nevy­stu­pu­jí.


Fotky: 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Master & Commander: Odvrácená strana světa na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Mira

Uplne mimo...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77115 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71620 KB. | 25.06.2024 - 16:37:08