Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Bertík a čmuchadlo - pomůže lesní zvířátko Bertíkovi pochopit dospěláky?

Bertík a čmuchadlo - pomůže lesní zvířátko Bertíkovi pochopit dospěláky?

Audiokniha Bertik a cmuchadlo Petra Soukupova
Audiokniha Bertik a cmuchadlo Petra Soukupova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

8f693cbd1cffbda51add86b51626c75e

Bertík má tepr­ve devět let, ale už začí­ná trá­pe­ní. Jeho máma si našla Richarda, své­ho nové­ho pří­te­le. Bertík ho nemá rád. Zrovna skon­či­la ško­la a a Bertík dostal dárek za vysvěd­če­ní od mámy a Richarda Nintendo. Od táty dostal obří pas­tel­ky a kni­hu o zví­řa­tech. Bertík, máma a Rypouš, tak říkal Richardovi, spo­lu jeli na jeho cha­lu­pu. Dárky od táty si vzal do auta, zatím­co Nintendo ho vůbec neza­jí­ma­lo a dával to dost oka­tě naje­vo, aby Rypoušovi uká­zal, na čí je stra­ně. Na cha­lu­pu jel s vel­kým odpo­rem. Nechtěl pros­tě nikam, kde byl on. Na cha­lu­pě byla Richardova rodi­na. Ani ta Bertíkovi nese­dě­la už od pohle­du.

Maminka Bertíkovi na cha­lu­pě říka­la, když už měli vyba­le­no, aby šel za ostat­ní­mi. Ale tam taky nechtěl, a to hlav­ně pro­to, že tam byl Richard, kte­rý by mu urči­tě nabí­dl, aby si spo­lu něco zahrá­li. Hlavní důvod, proč nesná­šel mámi­na nové­ho pří­te­le byl, že sám na sobě poci­ťo­val zra­du od rodi­čů, kte­ří se roz­ved­li. A taky chtěl být o prázd­ni­nách s tátou v jeho bytě. Bertík šel na pro­cház­ku po lese, kde potkal zvlášt­ní stvo­ře­ní - Čmuchadlo. Bertík si mys­lel, že je to zví­řát­ko, ale nemohl z toho poznat, jaké. A to zví­ře mlu­vi­lo.

Je to tako­vá nekla­sic­ká pohád­ka s tím pou­če­ním, jaké to je, když se roz­ve­dou rodi­če. Ale není to nic psy­cho­lo­gic­ké­ho, to prá­vě nao­pak. Hudba je mír­ná a já ji osob­ně sko­ro nevní­ma­la. Oba dva her­ci to čtou výbor­ně. Matouš Ruml tak, jak jsem u něj více­mé­ně zvyk­lá, ale Veronika Khek Kubařova byla v uvo­zov­kách nuce­na změ­nit hlas jako kdy­by dabo­va­la kres­le­nou posta­vič­ku. Někomu může při­pa­dat obal tro­chu jed­no­du­chý, ale mě to vyho­vu­je a nic špat­né­ho na něm nevi­dím. Každý obal totiž nemů­že pře­ky­po­vat barev­nos­tí. Má 2 hodi­ny a 44 minut a já roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Petra Soukupová
  • Žánr: pohád­ky
  • Vydava­tel­ství: OneHotBook
  • Interpret: Matouš Ruml, Veronika Khek Kubařová
  • Datum vydá­ní: 2014

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44937 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71646 KB. | 14.06.2024 - 01:17:45