Kritiky.cz > Recenze knih > Sovy z Čarovného lesa - Záchranná mise - němá zkáza a slavnost se zpěvem ohrožená

Sovy z Čarovného lesa - Záchranná mise - němá zkáza a slavnost se zpěvem ohrožená

Sova
Sova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Katka, Eva a Alex zaži­ly dob­ro­druž­ství, kte­ré by jim asi nikdo neu­vě­řil. Proměnily se v sovy a pomá­ha­ly záchra­ně Čarovného lesa. Nyní už byly doma a zrov­na se vra­ce­ly z krám­ku, kde byly rodi­čům kou­pit novi­ny na víkend. Eva tro­chu fňuka­la, chtě­la se totiž vrá­tit zpát­ky do Čarovného lesa. Alex jí při­ta­ká­va­la, ale zatím se tam nemě­ly jak dostat. Potřebovaly k tomu totiž kou­zel­né peříč­ko, a to jak­si nemě­ly. Ovšem po ško­le se situ­a­ce změ­ni­la - pír­ko ve kme­ni vykotla­né­ho staré­ho stro­mu bylo. No, a neu­běh­lo moc času a naše tři děv­ča­ta byly zno­vu tam, kde si přá­ly. Všichni se zdá­li být šťast­ní, ale bohu­žel to byl klam.

112876 350 0 fit

Všimli si toho hned u ptáč­ků stříz­lí­ků. Jindy krás­ný zpěv nyní nahra­di­lo zlo­věst­né ticho - nikdo nevy­dal ani hlás­ku - zví­řát­ka byla němá. Dívky byly zhro­ze­né. Naštěstí se obje­vil Bobby, jejich jezev­čí kama­rád, kte­rý je sem zavo­lal při prv­ní záchra­ně. Měla se totiž konat výroč­ní pře­hlíd­ka pta­čí­ho zpě­vu. Všichni ostat­ní ptáč­ko­vé nacvi­čo­va­li, jen střízlí­ci nic a moc je to trá­pi­lo. Katku napadlo, že by moh­ly zpí­vat ony tři. Alex z toho tedy neby­la vůbec nad­še­ná. Eva sou­hla­si­la - byla to vlast­ně jedi­ná mož­nost, jak všech­no nějak zachrá­nit. Ovšem slav­nost měla být už dru­hý den a ony muse­ly nacvi­čo­vat - jejich uči­te­lem měl být kos Karlík.

Druhý díl a zno­vu moc roz­to­mi­lý pří­běh. Nevím, jest­li by exis­to­va­lo dítě a snad ani dospě­lý, kte­ré­mu by se to nelí­bi­lo. Troufám si tvr­dit, že čte­ní pohá­dek není žád­ná ostuda a kdo to tak bere, je to jeho názor. Je to vel­mi čti­vé stej­ně jako prv­ní díl. Obrázek je sko­ro stej­ný, jen pod­klad je žlu­tý, zatím­co v prv­ní kni­ze byl růžo­vý a je tam dru­há sova, tudíž se dá tušit, že bude i tře­tí díl. Spisovatelka je pod­le mě na nej­lep­ší ces­tě, jak se stát dal­ší mimo­řád­ně oblí­be­nou dět­skou autor­kou.

  • Autor: Catherine Coeová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 13. 04. 2021

  • Náhledové foto: Fotka od ComfreakPixabay
  • Fotka kni­hy: Grada Publishing a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Sovy z Čarovného lesa


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92061 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71809 KB. | 29.02.2024 - 05:50:43