Kritiky.cz > Recenze knih > Radost z pozorování ptáků ve městě a okolí - ptactvo napříč druhy

Radost z pozorování ptáků ve městě a okolí - ptactvo napříč druhy

Ptaci
Ptaci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tako kni­ha je kom­plet celá o ptá­cích. Tak napří­klad jejich hla­sy. Někdo si tře­ba mys­lí, že všich­ni ptá­ci mají stej­ný hlas, ale tak to není v žád­ném pří­pa­dě. Mnohokrát se stá­vá, že pta­čí hlas je to jedi­né, pod­le čeho se dá ten kte­rý druh určit. Tudíž je hod­ně typů pozo­ro­vá­ní, kdy se to děje pou­ze pro­střed­nic­tvím posle­chu. Tato kni­ha by moh­la být tako­vým cel­kem dob­rým návo­dem, jak ptáč­ky mezi sebou odli­šit a tudíž i roze­znat. Největší mož­nos­ti, kde pozo­ro­vat ptactvo, je na ves­ni­ci a ješ­tě lépe v lese. Prostě tam, kde je hod­ně zele­ně. Ovšem vhod­ným mís­tem k pozo­ro­vá­ní jsou i vod­ní plo­chy.

130115 350 0 fit

Mezi ptá­ky se totiž řadí i labu­tě, i když nepat­ří mezi zpěv­né dru­hy. A hlas labu­tě je vel­mi impo­zant­ní. Další část kni­hy se věnu­je ptá­kům, kte­ří se dají vidět v urči­tém pro­sto­ru, napří­klad v cen­t­ru měs­ta. Hned na prv­ním mís­tě je holub. Ano, ve měs­tech jich bývá doce­la dost. Mnoho lidí na ně nadá­vá, že ško­dí památ­kám, ale co je lep­ší - mít krás­né památ­ky nebo žít bez zví­řat. Každého věc a zamyš­le­ní. Ještě jsou zde dal­ší kapi­to­ly - Předměstí a ves­ni­ce, Park a měst­ský les, Rybník, řeka a jeze­ro či Nepůvodní dru­hy ptá­ků. Zkrátka kni­ha o samých léta­jí­cích kra­sav­cích.

Miluju zví­řa­ta a tak mi tato kni­ha vel­mi ula­ho­di­la. Písmo je sice oprav­du malé, ale v tomhle pří­pa­dě mi to vůbec neva­dí, pro­to­že kni­ha je plná obráz­ků všech mož­ných dru­hů ptá­ků. Ten, kdo se zají­má o orni­to­lo­gii nebo má pros­tě rád zví­řa­ta, musí tuto kni­hu kvi­to­vat. Obálka bych řek­la, že je tako­vá v uvo­zov­kách stříd­má, aby čte­ná­ře navna­di­la na tu spous­tu fotek. Za mě urči­tě dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Michael Schmolz
  • Žánr: zahra­da, zví­řa­ta, pří­ro­da
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 09. 04. 2021

Náhledová fot­ka od Jill WellingtonPixabay

Fotka kni­hy: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48184 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71884 KB. | 24.07.2024 - 20:31:21