Kritiky.cz > Recenze knih > Pozoruhodné objevy ze světa zvířat - vzácné bytosti na lidském světě

Pozoruhodné objevy ze světa zvířat - vzácné bytosti na lidském světě

svet
svet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hned v úvo­du kni­hy se auto­ři věnu­jí navi­ga­ci. Například je zají­ma­vé, že navi­ga­ce v autě mno­ho­krát řidi­če při­ve­de úpl­ně jinam, než kam původ­ně chtě­li, tak u zví­řat to nehro­zí. Je pro něko­ho vel­mi udi­vu­jí­cí, že zví­řa­ta doká­žou ces­to­vat z bodu A do bodu B bez toho, aby zablou­di­li. Například ces­ta jed­né koč­ky. Čtyřletá Holly odje­la se svý­mi maji­te­li z Floridy do dál­ky až 320 km od domo­va. Když tam dora­zi­li, vyběh­la z kara­va­nu a sleh­la se po ní zem. Manželský pár po svém miláč­ko­vi zou­fa­le pát­ral. Bohužel bez výsled­ku. Po dvou měsí­cích zazvo­nil tele­fon. Holly se našla kilo­me­tr a půl od jejich domu.

110049 350 0 fit

Kromě obrov­ské dál­ky zvlád­la lidi, auta, ale tře­ba i ali­gá­to­ry. A to není jedi­ný pří­pad, a nejen u koč­ky. Další zají­ma­vý objev se stal u koní. Vědci doká­za­li, že koně doká­žou číst růz­né sym­bo­ly a tím pádem sdě­lo­vat i svá přá­ní. Kdo se tomu diví, tak asi nemá poně­tí o tom, že koně jsou nad­mí­ru chyt­rá a inte­li­gent­ní zví­řa­ta už od pří­ro­dy. Můžeme jme­no­vat i del­fí­ny. O jejich inte­li­gen­ci toho bylo popsá­no už více. Nyní se při­šlo na to, že doká­žou iden­ti­fi­ko­vat hlas del­fí­na, kte­ré nevi­dě­li i dva­cet let. Tím se doká­za­lo, že mají ješ­tě feno­me­nál­něj­ší paměť, než se dosud mys­le­lo.

Pro mě mimo­řád­ně zají­ma­vá kni­ha o zví­řa­tech. Já, jakož­to jejich bez­mezná milov­ni­ce, jsem to čet­la jed­ním dechem. O spous­tě věcí jsem už vědě­la, tak­že mě to nijak nepře­kva­po­va­lo. Ti, kdo dosud toho o zví­řa­tech až tolik nevě­dě­li, tak pro ně je to pod­le mě ide­ál­ní kni­ha. Patří sice mezi ty tlus­těj­ší, což by něko­mu moh­lo činit potí­že, ale jsou to tak zají­ma­vé věci, že by to snad vadit nemu­se­lo. Obálka se mi tak­též moc líbí. Za mě roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Ingrid Newkirk, Gene Stone
  • Žánr: zahra­da, zví­řa­ta, pří­ro­da
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 05. 03. 2021

Foto kni­hy: Grada Publishing a.s.

Náhledové foto od MonikaPPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21311 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71877 KB. | 22.07.2024 - 07:41:03