Kritiky.cz > Recenze knih > Jednorožci z Čarovného lesa - Slavnostní hostina - králičí holčička v nesnázích

Jednorožci z Čarovného lesa - Slavnostní hostina - králičí holčička v nesnázích

Jedno
Jedno
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Izabela, Lea a Ema nedáv­no pro­ži­ly nej­vět­ší dob­ro­druž­ství své­ho živo­ta. To, když se doká­za­li pro­mě­nit v jed­no­rož­ce a navíc zís­ka­li pro­mě­nou i magic­ké schop­nos­ti. Momentálně se nachá­ze­ly ve spa­cá­ku v jejich tábo­řiš­ti s rodi­či a jako prv­ní se pro­bu­di­la Izabela. Vzala si zápis­ník a tuž­ku a zača­la popi­so­vat jejich dob­ro­druž­ství v Čarovném lese. Dokonce si začí­na­la mys­let, jest­li to nebyl jenom sen. Probudila ostat­ní hol­ky a po ujiš­tě­ní, že se to sku­teč­ně sta­lo, se živě zají­ma­la o to, kdy se zase všech­ny vrá­tí do Čarovného lesa. Od rána pře­mýš­le­ly o tom, jak by se dosta­ly od rodi­čů k otis­kům kopyt, díky kte­rým se moh­ly pro­mě­nit v jed­no­rož­ce.

112807 350 0 fit

Až se jim to poda­ři­lo. Dostaly se do Čarovného lesa, kte­rý byl však celý pokry­tý sně­ho­vou peři­nou. Hned běže­ly hle­dat své zví­ře­cí kama­rá­dy, až našly Bobbyho. To byl vel­mi milý jeze­vec. Dostaly se i k ostat­ním zví­řát­kům. Zrovna si pochut­ná­va­li na tako­vé men­ší sva­čin­ce, když se přihnal úpl­ně vydě­še­ný krá­lík Vilém. Ztratila se mu totiž sest­ra v Dunivých horách a on ji nemohl najít. A tak při­šel pro pomoc. Měl svou sest­ru Lízinku vel­mi rád a sko­ro pla­kal, když tu neby­la. Izabela, Ema a Lea se roz­hod­li, že Vilémovi pomů­žou. Nebyly si však úpl­ně jis­té, jest­li to doká­žou.

Druhý díl ze série o jed­no­rož­cích, ve kte­ré se hol­ky pro­mě­ni­ly. Znovu nemám, co bych tomu měla vytý­kat. Ten, kdo má rád pohád­ky, tak sem u to líbit musí, to je pros­tě pod­le mě jas­ná zále­ži­tost. Písmo je dost vel­ké, mys­lím si, že kni­ha je dost čti­vá, tak­že ani to by neměl být pro­blém. Obrázky jsou veš­ke­ré čer­no­bí­lé, ale to nijak neva­dí. Obálka je zno­vu doko­na­lost. Za mě roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Catherine Coeová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 16. 04. 2021

Náhledové foto: FFotka od enrique­lo­pe­z­garrePixabay

Fotka kni­hy: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Jednorožci z Čarovného lesa


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12029 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71677 KB. | 18.06.2024 - 02:41:22