Kritiky.cz > Speciály > Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce

Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce

AndelPanePlakat
AndelPanePlakat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohádka Anděl Páně 2 je zasa­ze­na do zim­ní­ho obdo­bí, jemuž se vzhle­dem k cha­rak­te­ru letoš­ní zimy muse­lo pomo­ci. Na dosně­že­ní se spo­tře­bo­va­lo 260 vel­kých pyt­lů sně­hu vyro­be­né­ho z papí­ro­vé drti.

Hledání kou­zel­né­ho jabl­ka ztě­žu­jí Petronelovi s Uriášem i dal­ší jablíč­ka pro­dá­va­ná na trhu. Celkem bylo spo­tře­bo­vá­no 750 kg jablek.  Jablko, kte­ré bylo pou­ži­to jako jabl­ko Poznání, je odrů­da Pink Lady.

Speciálně pro film bylo vytvo­ře­no 32 nových deko­ra­cí, pou­ži­lo se více než 300 kos­tý­mů. Většina kos­tý­mů pro 298 kom­par­sis­tů byla buď pou­ži­ta nebo upra­ve­na z barran­dov­ské­ho fun­du­su. Zcela nově šitý je kos­tým pro Bolka Polívku, kte­rý hra­je hamiž­né­ho maji­te­le krej­čov­ské díl­ny. Pro Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka byly při­pra­ve­ny 2 sady kos­tý­mů, pro tuto pohád­ku byly vyro­be­ny čty­ři páry spe­ci­ál­ních vyleh­če­ných kří­del, kte­ré jsou věr­nou kopií původ­ních anděl­ských peru­tí, ale umož­nu­jí Ivanu Trojanovi pří­jem­něj­ší pohyb.

Nejdražší deko­ra­cí vyro­be­nou pro film bylo náměs­tí s tržiš­těm a obcho­dy na hra­dě v Ledči nad Sázavou. Výroba kulis a deko­ra­cí trva­la 3 měsí­ce včet­ně ate­li­é­ro­vých sta­veb. Mezi rekvi­zi­ta­mi, kte­ré pro­duk­ce muse­la spe­ci­ál­ně  vyrá­bět, vede  pár­kař­ský vozík, kte­rý ve fil­mu obslu­hu­je Vojtěch Dyk,   dále bylo tře­ba  sehnat šicí stro­je z kon­ce 19. sto­le­tí.

Ve fil­mu  si zahrá­la také řada zví­řat  - 2 koně, 4 myši,  10 sle­pic a krá­lí­ků, mrt­vé pra­se, 30  kap­rů, 6 amu­rů a 11  pstru­hů.

V nebi si zahrá­lo 22 malých andě­líč­ků.

V roli Ježíška se obje­ví Viktor Antonio. Nejvíce scén měl s Jiřím Bartoškou. Viktorův star­ší bra­tr Filip Antonio si zase s Jiřím Bartoškou zahrál v kome­dii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43568 s | počet dotazů: 230 | paměť: 72254 KB. | 20.07.2024 - 13:02:48