Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Beatles na střeše Apple: Legendární koncert, který téměř skončil ve vězení

Beatles na střeše Apple: Legendární koncert, který téměř skončil ve vězení

Photo © United Artists
Photo © United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Při hle­dá­ní závě­ru k fil­mu „Let it Be“ z roku 1970 bylo navr­že­no, aby Beatles ode­hrá­li neo­hlá­še­ný poled­ní kon­cert na stře­še budo­vy Apple. Dne 30. led­na 1969 hrá­la sku­pi­na s Prestonem na stře­še v chlad­ném vět­ru 42 minut, z nichž se asi polo­vi­na dosta­la do fil­mu. Beatles zača­li zkouš­kou pís­ně „Get Back“ a poté zahrá­li pět pís­ní, kte­ré jsou ve fil­mu zob­ra­ze­ny. Po zopa­ko­vá­ní pís­ní „I’ve Got a Feeling“ a „Don’t Let Me Down“, kte­ré byly z fil­mu vyne­chá­ny, jsou Beatles ve fil­mu zachy­ce­ni na závěr s dal­ší sklad­bou „Get Back“ ve chví­li, kdy poli­cie při­jíž­dí kon­cert ukon­čit.

Když Beatles zača­li hrát popr­vé, došlo k urči­té­mu zmat­ku mezi divá­ky při­hlí­že­jí­cí­mi o pět pater níže, z nichž mno­zí měli zrov­na poled­ní pau­zu. Když se zprá­va o akci roz­ší­ři­la, zača­ly se na uli­cích a na stře­chách míst­ních budov shro­maž­ďo­vat davy při­hlí­že­jí­cích. Zatímco vět­ši­na lidí rea­go­va­la na kon­cert pozi­tiv­ně, met­ro­po­lit­ní poli­cie se zača­la obá­vat hlu­ku a doprav­ních pro­blé­mů. Zaměstnanci spo­leč­nos­ti Apple nej­pr­ve odmít­li vpus­tit poli­cii dovnitř, ale po hroz­bě zatče­ní to pře­hod­no­ti­li.

Když poli­cie vystou­pi­la na stře­chu, Beatles si uvě­do­mi­li, že kon­cert bude nako­nec ukon­čen, ale ješ­tě něko­lik minut hrá­li. Paul McCartney impro­vi­zo­val text své pís­ně „Get Back“, aby reflek­to­val situ­a­ci: „Zase jste hrá­li na stře­chách a víte, že se to vaší mámě nelí­bí, nechá vás zavřít!“. Koncert skon­čil závě­rem pís­ně „Get Back“, při­čemž Lennon řekl: „Chtěl bych vám jmé­nem sku­pi­ny i jmé­nem svým podě­ko­vat a dou­fám, že jsme pro­šli kon­kur­zem.“

Podle časo­pi­su Rolling Stone bylo sku­pi­ně navr­že­no, aby živě vystou­pi­la ve sta­ro­vě­kém kolo­seu někde v Římě mezi rui­na­mi. Johnu Lennonovi a Paulu McCartneymu se ten­to nápad líbil, ale George Harrison teh­dy odmí­tl opus­tit zemi. Museli se tedy spo­ko­jit se stře­chou. (Wikipedia/IMDb)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Capucine: Cesta od francouzské modelky k Hollywoodské filmové hvězdě7. ledna 2024 Capucine: Cesta od francouzské modelky k Hollywoodské filmové hvězdě Germaine Lefebvre si během svého působení v modelingu zvolila umělecké jméno Capucine. Toto jméno - vyslovované jako "Kap-oo-seen" - je francouzský název pro květinu Nasturtium. Její […] Posted in Zajímavosti
  • Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera?14. února 2023 Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera? Mnozí z vás jistě znají původní sérii osmi filmů o Inspektorovi Clouseauovi, onom břídilovi, který neustále hledá bájný diamant nesoucí název Růžový panter. Věděli jste ale, že poslední […] Posted in Zajímavosti
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta28. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je americký fantasy film z roku 2017, který natočili Joachim Rønning a Espen Sandberg podle scénáře Jeffa Nathansona. Film produkovaný Jerrym […] Posted in Speciály
  • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta27. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Příběh pátých Pirátů pojednává o španělském námořníkovi Salazarovi (Javier Bardem), který po celá léta úspěšně ničil pirátský život v celém Karibském moři, dokud jej jakýsi Jack Sparrow […] Posted in Retro filmové recenze
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
  • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
  • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
  • Růžový panter8. srpna 2021 Růžový panter Růžový panter je americká komedie z roku 1963, kterou režíroval Blake Edwards a distribuovala společnost United Artists. Scénář napsali Maurice Richlin a Blake Edwards. Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta5. března 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45734 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72234 KB. | 21.04.2024 - 18:24:04