Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

PiratiNahl
PiratiNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když mi bylo dva­cet tři, tak se mi líbi­li Piráti z Karibiku. Chtělo to tro­cha šou­men­ství Johnyho Deepa, osu­do­vou lás­ku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samo­zřej­mě zlé­ho Geoffreye Rushe. To ve spo­je­ní s let­ní sezó­nou byla vel­ká oddycho­vá udá­lost, na kte­rou se dalo sluš­ně nava­zo­vat.

Druhý díl a tře­tí díl se natá­če­li spo­lu a vylep­ší­li úspěš­nost roků 2006 a 2007. Čtvrtý díl byl tro­cha jiný, pří­běh se věno­val pou­ze Jacku Sparrowovi a jeho pomo­ci při zni­če­ní Černovouse a pra­me­ne mlá­dí.

Po dlou­hých 14 letech se vrá­ti­la zno­va ta samá sesta­va a to včet­ně Keiry Knightley, kte­rá oprav­du už nemá žád­ný úspěš­ný film. Ostatní už jsou tro­cha slav­něj­ší. Hlavně Johny Deep je vel­ká hvězda, Geoffrey Rush už má svo­je zku­še­ná léta, tak pokud chce­te ve fil­mu něja­ké­ho vel­mi schop­né­ho her­ce, tak je tím pra­vým. Novými, i mož­ná vychá­ze­jí­cí­mi, hvězda­mi jsou Brenton Thwaites (Bohové Egypta) a Kaya Scodelario (Labyrint), kte­ří se ve spo­leč­nos­tí zku­še­ných her­ců z celé série sna­ží pro­sa­dit novou gene­ra­ci pro dal­ší fil­my.

Nová reži­sér­ská dvo­ji­ce Joachim Rønning a Espen Sandberg nato­či­la dost dob­ré pokra­čo­vá­ní fil­mů z prv­ní troj­ky. Příběh ze čtvr­té­ho dílu se pou­ze lehce zmí­ní, spí­še se věnu­je­me řeše­ní pro­blé­mu, že stá­le od tře­tí­ho  dílu je Will Turner stá­le kapi­tá­nem Bludného Holanďana, a tak se jeho syn sna­ží najít Poseidonův troj­zu­bec, kte­rý doká­zal zru­šit klet­bu jeho otce.

Děkuji pro­du­cen­tům, že dáva­jí mož­nost nové reži­sér­ské dvo­ji­ci, aby doká­za­la, že umí nato­čit úspěš­ný vel­ko­film, kte­rý by svým chle­bo­dár­cům vydě­lal mno­ho dola­rů. Režiséři jsou šikov­ní. Chabý scé­nář doká­za­li správ­ně pro­vá­zat humo­rem a ani během více než dvou hodin se člo­věk nenu­dí, pros­tě pří­běh v kli­du ces­tu­je ke zdár­né­mu cíli, protka­ný­mi humor­ný­mi vlož­ka­mi. Jedná se o lás­ku, vztah otce a syna/dcery. Samozřejmě jde taky o zni­če­ní zápo­rá­ka (Javier Bardem), kte­rý jde se svou tem­nou duší za Jackem (chce ho zabít), aby se osvo­bo­dil od své­ho pro­kle­tí.

Nakonec samo­zřej­mě všich­ni dob­ří pře­ži­jí a koneč­ně se dočká­me Willa Turnera na pev­né zemi, aby mohl obe­jmout svo­jí ženu, syna a jeho milou.

Porovnat pět fil­mů jde doce­la lehce, prv­ní díl byl pře­lo­mo­vý, dru­hý a tře­tí díl byl pros­tě moc dlou­hý a čtvr­tý byl pros­tě dost sla­bý. A jaký je pátý díl? No je dru­hý nej­lep­ší. Je na něm vidět, jak se reži­sé­ři odvá­za­li, her­ci bavi­li a tri­ko­ví tvůr­ci před­ved­li. Čeká nás něko­lik pěk­ných oka­mži­ků k dob­ré­mu zapa­ma­to­vá­ní.

85 %

Photo © Walt Disney Studios


Podívejte se na hodnocení Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Mladý herec Brenton Thwaites, který ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvárnil postavu Henryho, byl fanouškem této filmové série už jako školák v australském státě […] Posted in Zajímavosti
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu             OBSAH             V novém filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na filmová plátna v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp. V dalším […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta27. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Příběh pátých Pirátů pojednává o španělském námořníkovi Salazarovi (Javier Bardem), který po celá léta úspěšně ničil pirátský život v celém Karibském moři, dokud jej jakýsi Jack Sparrow […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta28. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta je americký fantasy film z roku 2017, který natočili Joachim Rønning a Espen Sandberg podle scénáře Jeffa Nathansona. Film produkovaný Jerrym […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa13. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na konci světa Piráti z Karibiku: Na konci světa je americký výpravný fantasy film režiséra Gorea Verbinského z roku 2007, třetí díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Truhla mrtvého […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže6. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže je americký fantasy film z roku 2006. Jedná se o druhý díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14726 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72786 KB. | 21.02.2024 - 16:01:32