Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Capucine: Cesta od francouzské modelky k Hollywoodské filmové hvězdě

Capucine: Cesta od francouzské modelky k Hollywoodské filmové hvězdě

Photo © United Artists
Photo © United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Germaine Lefebvre si během své­ho půso­be­ní v mode­lin­gu zvo­li­la umě­lec­ké jmé­no Capucine. Toto jmé­no - vyslo­vo­va­né jako „Kap-oo-seen“ - je fran­couz­ský název pro kvě­ti­nu Nasturtium. Její fran­couz­ská bur­žo­az­ní rodi­na chtě­la, aby se sta­la uči­tel­kou. Když to odmít­la, navrh­li jí, aby pra­co­va­la v ban­ce. Když jela v Paříži v kočá­ře, vši­ml si jí reklam­ní foto­graf. Brzy se sta­la top­mo­del­kou pro Maggy Rouff, Christiana Diora a Huberta de Givenchy. V roce 1952 zís­ka­la dvou­tý­den­ní prá­ci model­ky na mód­ních pře­hlíd­kách na palubě fran­couz­ské výlet­ní lodi. Sdílela kaju­tu se sedm­nác­ti­le­tou taneč­ni­cí, kte­rá pra­co­va­la ve sbo­ru lod­ní­ho noč­ní­ho klu­bu - Brigitte Bardotovou.

Jedné stře­dy roku 1956 si uvě­do­mi­la, že se nudí. Protože nikdy neby­la v Americe, odle­tě­la tam v pátek. V New Yorku se chví­li živi­la mode­lin­gem a jed­no­ho veče­ra se v manhat­tan­ské restau­ra­ci le Pavilion sezná­mi­la s hvězdou Johnem Waynem a agentem/producentem Charlesem K. Feldmanem. Feldman s ní pode­psal smlou­vu (poz­dě­ji se k němu pře­stě­ho­va­la) a poslal ji do Kalifornie, aby se nau­či­la ang­lic­ky. V ang­lic­ky mlu­ve­ném fil­mu debu­to­va­la jako prin­cez­na Carolyne ve fil­mu „Song Without End“ (1960).

Role Simone Clouseauové ve fil­mu „Růžový pan­ter“ (1963) byla nabíd­nu­ta Avě Gardnerové a Janet Leighové, než ji Capucine zís­ka­la. Leighová ve své auto­bi­o­gra­fii uvá­dí, že ji odmít­la, pro­to­že se nedáv­no pro­vda­la za čtvr­té­ho man­že­la Roberta Brandta a nechtě­la jez­dit na natá­če­ní a od své­ho nové­ho man­že­la. Gardnerová roli při­ja­la, ale její plat i osob­ní poža­dav­ky byly pro pro­du­cen­ty pova­žo­vá­ny za nepři­ja­tel­né.

Do role inspek­to­ra Clouseaua byl původ­ně vybrán Peter Ustinov. V led­nu 1963 byl však pro­puš­těn, pro­to­že ho Mirischova spo­leč­nost zaža­lo­va­la o odškod­né ve výši 175 000 dola­rů poté, co byl sta­žen z pro­duk­ce (když byla naja­ta Capucine, Ustinovova man­žel­ka měla pocit, že to ovliv­ní kalibr pro­duk­ce, a řek­la mu, aby odstou­pil). Nahradil ho Peter Sellers, kte­rý nako­nec hrál inspek­to­ra Clouseaua v násle­du­jí­cích fil­mech o Růžovém pan­te­ro­vi. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Capucine!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Stopa Růžového pantera6. září 2021 Stopa Růžového pantera Stopa růžového pantera je komediální film režiséra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlavní roli. Jedná se o sedmý film ze série Růžový panter, první film série po […] Posted in Speciály
  • Kletba Růžového pantera18. dubna 2022 Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série filmů o Růžovém panterovi, kterou na počátku 60. let 20. století vytvořil Blake Edwards. Film byl […] Posted in Speciály
  • Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera?14. února 2023 Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera? Mnozí z vás jistě znají původní sérii osmi filmů o Inspektorovi Clouseauovi, onom břídilovi, který neustále hledá bájný diamant nesoucí název Růžový panter. Věděli jste ale, že poslední […] Posted in Zajímavosti
  • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
  • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
  • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
  • Syn Růžového Pantera21. dubna 2022 Syn Růžového Pantera Syn Růžového pantera je komediální film z roku 1993. Jedná se o pokračování filmové série Růžový panter. V režii Blakea Edwardse v něm hraje Roberto Benigni jako nemanželský syn inspektora […] Posted in Speciály
  • V tento den roku 1965 byl ve Velké Británii uveden film "Thunderball"29. prosince 2023 V tento den roku 1965 byl ve Velké Británii uveden film "Thunderball" Film "Thunderball", původně zamýšlený jako první film o Jamesi Bondovi, byl středem právních sporů, které začaly v roce 1961 a trvaly až do roku 2006. Bývalí spolupracovníci Iana Fleminga […] Posted in Zajímavosti
  • Růžový panter8. srpna 2021 Růžový panter Růžový panter je americká komedie z roku 1963, kterou režíroval Blake Edwards a distribuovala společnost United Artists. Scénář napsali Maurice Richlin a Blake Edwards. Jedná se o první […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88246 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72507 KB. | 28.05.2024 - 02:38:16