Kritiky.cz > Technika > Blu-ray vypalovačky stejně drahé jako DVD? Žádná fikce, ale realita!

Blu-ray vypalovačky stejně drahé jako DVD? Žádná fikce, ale realita!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Při nástu­pu Blu-ray kva­li­ty fil­mů byli lidé zce­la nad­še­ni. Nikdy před­tím nevi­dě­li tak čis­tý obraz a tak nád­her­ně čis­tý zvuk. Všichni se ale pta­li na cenu za tuto novou tech­no­lo­gii a ta byla vel­mi vyso­ká. Nikdo neče­kal, že se nová tech­no­lo­gie ujme a v prv­ních pár měsí­cích to také tak vypa­da­lo. Lidé neby­li ochot­ni zapla­tit za novou kva­li­tu fil­mů dese­ti­ti­sí­ce a tak se sta­lo to, že novou tech­no­lo­gii Blu-ray nikdo nechtěl. Proto se výrob­ci roz­hod­li zlev­nit a defi­ni­tiv­ně vytla­čit DVD nosi­če na pozi­ci CD a CD poslat na sme­tiš­tě. V posled­ním měsí­ci se jim to daří lépe, než kdy­ko­liv před­tím. To dosvěd­ču­jí sta­tis­ti­ky pro­de­je nej­vět­ších inter­ne­to­vých obcho­dů s elek­tro­ni­kou v ČR!

Dnes může­te poří­dit lev­nou Blu-ray vypa­lo­vač­ku za 2 199,-Kč včet­ně DPH. DVD vypa­lo­vač­ka sto­jí kolem 1 200,-Kč také včet­ně DPH. Jak je vidět, tak lidé už jsou ochot­ni si za nej­lep­ší kva­li­tu fil­mů při­pla­tit tisí­cov­ku. Je prav­da, že Blu-ray dis­ky jsou poně­kud draž­ší, než běž­ná DVD, ale roz­hod­ně zaži­je­te vět­ší záži­tek z oblí­be­né­ho fil­mu při Blu-ray kva­lit­ně, než při DVD.

Jak bude cena kle­sat, tak bude Blu-ray dobí­vat České domác­nos­ti více a více. Což je vel­mi dob­ře, pro­to­že se jed­ná o tech­no­lo­gii, kte­rá má vel­ký poten­ci­ál a je jed­ním slo­vem úžas­ná. Já osob­ně ji moc fan­dím, pro­to­že mě pohl­ti­la. Jestli vás také pohl­tí, to už roz­hod­ně­te samy. Ale není na čase pořád­ně si vychut­ná­vat fil­my?

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82833 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71399 KB. | 23.06.2024 - 09:41:04