Kritiky.cz > Speciály > Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let

Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let

Vinnetou
Vinnetou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český dabing z šede­sá­tých let se na úspě­chu may­o­vek podí­lel měrou více než vrcho­va­tou. Dabingu se teh­dy věno­va­ly sku­teč­né herec­ké osob­nos­ti, obvykle čle­no­vé Národního diva­dla a jiných praž­ských scén, díky nimž a rov­něž díky skvě­lé prá­ci reži­sé­rů, pře­kla­da­te­lů a dal­ších pro­fe­si­o­ná­lů dosá­hl dabing výteč­né úrov­ně. Postavy byly obsa­ze­ny dabé­ry, kte­ří odpo­ví­da­li nejen svým hla­sem a natu­re­lem her­ci v ori­gi­ná­lu, ale doved­li se také do role vžít - umě­li doko­na­le vyjá­d­řit cha­rak­ter, emo­tiv­nost nebo dra­ma­tič­nost dané scé­ny. Herečtí mistři doká­za­li svým zvuč­ným hla­sem kouz­lit nato­lik, že čas­to vytvá­ře­li nové, pro mno­hé lep­ší poje­tí ori­gi­ná­lu. Stanislav Fišer a Vladimír Ráž zůsta­nou už navě­ky Vinnetouem a Old Shatterhandem, ale bri­lant­ní výko­ny před­vá­dě­li i páno­vé Větrovec, Lackovič, Vinklář či Hrubý.

Dabing se teh­dy pro­vá­děl po tak­zva­ných smyč­kách, což byl krát­ký kus fil­mo­vé­ho pásu s uce­le­nou scén­kou, kte­rý se ve stu­diu pro­mí­tal na vel­kém plát­ně pořád doko­la. Když byla smyč­ka dosta­teč­ně nazkou­še­ná, vypnul se zvuk a jelo se naostro. Všichni zúčast­ně­ní dabé­ři muse­li být na pla­ce. Kolem mik­ro­fo­nu se shro­máž­di­lo tře­ba šest her­ců a navzá­jem sly­še­li jeden dru­hé­ho. Smyčka se natá­če­la tak dlou­ho, dokud se pří­tom­ným her­cům nepo­da­ři­lo namlu­vit všech­ny repli­ky ke spo­ko­je­nos­ti reži­sé­ra. Dnes je celý postup digi­tál­ní, her­ci mohou cho­dit do stu­dia po jed­nom a přes­to­že jejich posta­vy vystu­pu­jí ve scé­ně spo­leč­ně, nemu­sí se nikdy setkat. V dobách zla­té éry dabin­gu cho­di­li her­ci hlav­ních i ved­lej­ších rolí na před­pro­jek­ci fil­mu. Herci vidě­li celý film, zna­li sou­vis­los­ti a reži­sér jim nemu­sel vysvět­lo­vat, proč a jak co hrát. Důležité bylo dbát na kva­lit­ní pře­klad a oslo­vo­vat oprav­du vzdě­la­né a jazy­ko­vě nada­né pře­kla­da­te­le, kte­ří význam­nou měrou ovliv­ni­li výsled­ný čes­ký dabing.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Český dabing filmových mayovek


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou7. července 2018 Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou Po skončení natáčení v oblasti Maliho Alanu se štáb přesunul ke kaňonu řeky Zrmanji, která ve filmu představuje řeku Rio Pecos. Na planině vysoko nad řekou postavil Vlado Tadej pueblo […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24548 s | počet dotazů: 237 | paměť: 71598 KB. | 14.06.2024 - 21:49:21