Kritiky.cz > Speciály > Slovenský dabing filmových mayovek

Slovenský dabing filmových mayovek

Vinnetou
Vinnetou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Při zakou­pe­ní autor­ských práv k fil­mu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vede­ní Čs. fil­mu roz­hod­lo, že k obě­ma fil­mům bude kro­mě čes­ké­ho dabin­gu vyro­ben také dabing slo­ven­ský, jenž se začal v čes­ko­slo­ven­ské fil­mo­vé dis­tri­buci uplat­ňo­vat v polo­vi­ně 60. let. Obě ver­ze dabin­gu se vyrá­bě­ly a mon­to­va­ly na fil­mo­vé kopie ve Filmovém stu­diu Barrandov, kde došlo také k malé kos­me­tic­ké chy­bě - slo­ven­ský titu­lek „Koniec“ byl nedo­pat­ře­ním nako­pí­ro­ván do fil­mo­vé kopie s čes­kým dabin­gem a čes­ký titu­lek „Konec“ zase do kopie se slo­ven­ským dabin­gem. Tyto kopie měly navíc i zněl­ku spo­leč­nos­ti Constantin, ovšem bez obra­zu. Kopie s čes­kým dabin­gem tuto zněl­ku nemě­ly.

Obě dabin­go­vá stu­dia, čes­ké i slo­ven­ské, dosta­la zadá­ní naráz, ale pra­co­va­la nezá­vis­le na sobě. Slovenský pře­kla­da­tel pře­klá­dal film z ori­gi­nál­ní němec­ké ver­ze a ne z čes­ké, kte­rá byla teh­dy ješ­tě ve výro­bě. Jednalo se o význam­né ukáz­ky slo­ven­ské­ho dabin­gu, v němž účin­ko­va­la teh­dej­ší herec­ká eli­ta. Ve své době to byl dabing poměr­ně kva­lit­ní a v mno­hém se při­bli­žo­val ori­gi­ná­lu. Dnes si na slo­ven­ský dabing těch­to fil­mů už nikdo nepa­ma­tu­je, uplat­nil se pou­ze krát­ce v době, v níž vzni­kal a také v tele­vi­zi. V obno­ve­ných pre­mi­é­rách fil­mů se pou­ží­val už jen čes­ký dabing a ani sou­čas­ní dis­tri­bu­to­ři neza­hr­nu­li slo­ven­ský dabing do svých DVD. Je to ško­da, pro­to­že mno­zí fanouš­ci by to jis­tě oce­ni­li jako sbě­ra­tel­skou rarit­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou7. července 2018 Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou Po skončení natáčení v oblasti Maliho Alanu se štáb přesunul ke kaňonu řeky Zrmanji, která ve filmu představuje řeku Rio Pecos. Na planině vysoko nad řekou postavil Vlado Tadej pueblo […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94609 s | počet dotazů: 241 | paměť: 71962 KB. | 18.04.2024 - 19:13:44