Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Westernové město Roswell

Vinnetou - Westernové město Roswell

Vinnetou
Vinnetou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když prázd­ni­ny na řece Zrmanje skon­či­ly, pře­mís­til se štáb do Šibeniku, kte­rý je zná­mý jako výcho­zí bod pro ces­tu k nád­her­ným vodo­pá­dům řeky Krky, leží­cím neda­le­ko Skradinu. Pokud bychom přes Skradin pokra­čo­va­li dále, dosta­li bychom se k jed­no­ko­lej­né želez­nič­ní tra­ti, spo­ju­jí­cí Zadar s Kninem. Tady, v blíz­kos­ti malé osa­dy Zečevo, chtěl archi­tekt Tihomir Piletić (1929-?) posta­vit wes­ter­no­vé měs­to Roswell. Veškeré sta­veb­ní prá­ce mu však míst­ní obec­ní úřad zaká­zal. Piletić si vzpo­mněl na jed­no­ho muže, kte­rý měl v této oblas­ti vel­ký vliv a navíc ješ­tě pra­co­val u Jadran fil­mu: Simo Dubajić. Spolu s Antunem Hercegem se vydal k Dubajićovi domů a vylo­žil mu svou situ­a­ci. Ten posta­vil na stůl pálen­ku a řekl jim, aby při­šli dru­hý den do sálu obec­ní­ho úřa­du. Udělali, jak jim řekl a nazítří je Dubajić uve­dl ke star­ši­no­vi obce, kte­rý o stav­bě věděl. Ten ale dal na sro­zu­mě­nou, že z povo­le­ní nic nebu­de. Dubajić při­stou­pil k psa­cí­mu sto­lu, u kte­ré­ho seděl star­ši­na obce, a řekl mu: „To jsou moji přá­te­lé ze Záhřebu a všech­no se jim povo­lí!“ Aby dodal svým slo­vům důraz, vytá­hl zpod saka pořád­ně vel­kou pis­to­li a polo­žil ji na stůl. V míst­nos­ti vládlo smr­tel­né ticho. Nikdo se neod­vá­žil pro­mlu­vit. Dělníci moh­li ješ­tě téhož dne začít se stav­bou Roswellu.

Nejdůležitější stav­bou v celém Roswellu byl pocho­pi­tel­ně salo­on, do kte­ré­ho nara­zi­la par­ní loko­mo­ti­va. Byl to vlast­ně posu­no­va­cí stroj, na kte­rý se upev­ni­la dře­vě­ná kon­struk­ce, šikov­ně nama­lo­va­ná a pati­no­va­ná. Natočení toho­to zábě­ru bylo tech­nic­ky veli­ce nároč­né, dokon­ce muse­la být kvů­li tomu roz­ší­ře­na želez­nič­ní trať jugo­sláv­ské stát­ní dráhy. Kameraman Kalinke trval na tom, aby loko­mo­ti­va nara­zi­la do salo­o­nu v plné rych­los­ti a bez před­cho­zí­ho brž­dě­ní. Přesně ve chví­li, kdy loko­mo­ti­va nara­zi­la do budo­vy, zapá­lil pyro­tech­nik Erwin Lange nálož a stav­ba se efekt­ně zří­ti­la k zemi. Lokomotiva se pak zasta­vi­la ve vrst­vě štěr­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou7. července 2018 Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou Po skončení natáčení v oblasti Maliho Alanu se štáb přesunul ke kaňonu řeky Zrmanji, která ve filmu představuje řeku Rio Pecos. Na planině vysoko nad řekou postavil Vlado Tadej pueblo […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78134 s | počet dotazů: 224 | paměť: 72107 KB. | 21.02.2024 - 07:02:30