Kritiky.cz > Speciály > Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let

Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let

Vinnetou
Vinnetou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pověst čes­ké­ho dabin­gu utr­pě­la v deva­de­sá­tých letech, kdy po revo­lu­ci dora­zi­la zápla­va cizo­ja­zyč­ných fil­mů a seri­á­lů. Potřeba rych­le zpřístup­nit vel­ké množ­ství titu­lů si vynu­ti­la vznik řady stu­dií neval­né úrov­ně, kde šlo zejmé­na o rych­lost a úspo­ru finan­cí. Protože tato stu­dia zaklá­da­li pře­de­vším lidé s tech­nic­ký­mi zna­lost­mi, obsa­ho­vá kva­li­ta samot­né­ho dabin­gu zao­stá­va­la.

Mayovky, kte­ré neby­ly pro­mí­tá­ny v čes­ko­slo­ven­ských kinech, byly doda­teč­ně nada­bo­vá­ny v roce 1993 pro spo­leč­nost Densy Home Video, kte­rá sním­ky vyda­la na video­ka­ze­tách. Přestože výro­ba dabin­gu byla zadá­na pro­slu­lé­mu stu­diu AB Barrandov Praha, výsle­dek vět­ši­nu divá­ků napros­to zkla­mal. Zhruba tři­cít­ku postav namlou­va­lo v jed­nom fil­mu pou­ze devět deset her­ců, kte­ří se poně­kud neú­spěš­ně sna­ži­li měnit hlas a into­na­ci. Nezřídka se stá­va­lo, že jed­nu a tutéž posta­vu dabo­va­li v jed­nom fil­mu dva až tři her­ci, nebo nao­pak jeden a ten­týž herec dabo­val dvě posta­vy, kte­ré se pak ve scé­ně háda­jí samy se sebou. Vybraní dabé­ři zpra­vi­dla neod­po­ví­da­jí věkem, hla­sem, ani natu­re­lem her­ci v ori­gi­ná­lu. Pochválit nelze ani prá­ci zvu­ka­řů, neboť nezvykle čis­té hla­sy dabé­rů nepři­ro­ze­ně vyční­va­jí nad hud­bu a ruchy, mají­cí pati­nu šede­sá­tých let. Nešťastnou vol­bou bylo také obsa­ze­ní Vladimíra Ráže a Stanislava Fišera do rolí Old Shatterhanda a Vinnetoua, pro­to­že - při vší úctě - oba páno­vé byli pro tyto role už pří­liš sta­ří. Zejména Vladimír Ráž, kte­rý prá­vě osla­vil své sedm­de­sá­té naro­ze­ni­ny, na svůj úkol již nesta­čil a mís­ty mu selhá­val hlas. Snad to mělo být z úcty či vděč­nos­ti, ale bylo to spí­še trá­pe­ní toho staré­ho muže. Ať tak či onak, dnes by se jis­tě nikdo nezlo­bil, kdy­by k fil­mům jako Vinnetou a míšen­ka Apanači, Old Firehand či Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smr­ti vzni­kl nový dabing s odpo­ví­da­jí­cím počtem her­ců, kte­ří by se doká­za­li do svých rolí oprav­du vžít a jež by nám ale­spoň tro­chu zpří­jem­ni­li sle­do­vá­ní těch­to spí­še pod­prů­měr­ných may­o­vek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Český dabing filmových mayovek


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou7. července 2018 Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou Po skončení natáčení v oblasti Maliho Alanu se štáb přesunul ke kaňonu řeky Zrmanji, která ve filmu představuje řeku Rio Pecos. Na planině vysoko nad řekou postavil Vlado Tadej pueblo […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43444 s | počet dotazů: 236 | paměť: 71836 KB. | 18.07.2024 - 03:36:52