Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie

Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie

Vinnetou
Vinnetou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po ohrom­ném a neče­ka­ném úspě­chu Pokladu na Stříbrném jeze­ře pro­puk­ly v Rialtu bouř­li­vé osla­vy. První may­ov­ka se sta­la abso­lut­ním kasov­ním trhá­kem. Producent Horst Wendlandt se již něko­lik dní po pre­mi­é­ře fil­mu roz­ho­dl v natá­če­ní may­o­vek pokra­čo­vat a vybral si nej­slav­něj­ší dílo Karla Maye, tří­díl­ný román Vinnetou.

Scénář a režie

Scénář napsal osvěd­če­ný autor Harald G. Petersson. Dne 17. led­na 1963 před­lo­žil vede­ní spo­leč­nos­ti 24-stránkové expo­sé, ve kte­rém pro­za­tím chy­bě­lo pře­pa­de­ní kolo­ny vozů a Santerova smrt na kon­ci fil­mu. V porov­ná­ní s kni­hou zce­la vypus­til prv­ní kapi­to­lu Greenhorn, popi­su­jí­cí pří­chod Old Shatterhanda do St. Louis a k puš­ka­ři Henrymu, a také děj, v němž hra­je hlav­ní úlo­hu Rattler, vrah Klekí-petry. Hlavním moti­vem zůsta­lo uza­vře­ní pokrev­ní­ho bra­tr­ství mezi Vinnetouem a Old Shatterhandem a smrt Nšo-či a Inču-čuny. Dr. Hans Wollschläger (1935-2007), význam­ný lite­rár­ní kri­tik a zna­lec živo­ta a díla Karla Maye, dostal za úkol pře­číst si Peterssonovo expo­sé a posou­dit jeho věr­nost vůči kniž­ní před­lo­ze. Když tak uči­nil, nazval sce­náris­tu novo­do­bým Münchmeyerem (to byl nakla­da­tel, kte­rý kon­cem 19. sto­le­tí vydá­val Mayovy nechval­ně pro­slu­lé kol­por­táž­ní romá­ny a své­vol­ně měnil jejich obsah). Dne 1. dub­na 1963 se v Constantinu kona­la pora­da. Šéfdramaturg Gerhard F. Hummel pro­sa­dil čet­né změ­ny, kte­ré navo­di­ly ply­nu­lej­ší děj a roman­tič­těj­ší atmo­sfé­ru. Scénář k fil­mu byl defi­ni­tiv­ně dokon­čen v prv­ním červ­no­vém týd­nu roku 1963. Režii chtěl Horst Wendlandt svě­řit Alfredu Vohrerovi, nedo­stiž­né­mu tvůr­ci kri­mi­ná­lek, kte­ré­ho se pro­du­cent sna­žil už dří­ve pro­sa­dit jako reži­sé­ra Pokladu na Stříbrném jeze­ře. V obou pří­pa­dech však vede­ní Constantinu jeho návrh ráz­ně zamít­lo a trva­lo na tom, aby fil­my reží­ro­val Harald Reinl. Stanovisko Constantinu pod­po­ro­va­la také odbor­ná veřej­nost, a tak Wendlandtovi nezby­lo nic jiné­ho, než se poža­dav­kům svých part­ne­rů pod­vo­lit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou7. července 2018 Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou Po skončení natáčení v oblasti Maliho Alanu se štáb přesunul ke kaňonu řeky Zrmanji, která ve filmu představuje řeku Rio Pecos. Na planině vysoko nad řekou postavil Vlado Tadej pueblo […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44075 s | počet dotazů: 228 | paměť: 71689 KB. | 23.06.2024 - 09:44:05