Kritiky.cz > Speciály > Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou

Vinnetou - Apačské pueblo nad řekou Zrmanjou

Vinnetou
Vinnetou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po skon­če­ní natá­če­ní v oblas­ti Maliho Alanu se štáb pře­su­nul ke kaňo­nu řeky Zrmanji, kte­rá ve fil­mu před­sta­vu­je řeku Rio Pecos. Na pla­ni­ně vyso­ko nad řekou posta­vil Vlado Tadej pue­blo Apačů. Stavbu tvo­ři­la dře­vě­ná kon­struk­ce, jejíž hli­ně­nou fasádu ozdo­bi­li a nabar­vi­li chor­vat­ští mistři pati­no­vá­ní. Apačové, kte­ré vidí­me v někte­rých scé­nách stát na stře­še pue­b­la, sto­jí ve sku­teč­nos­ti na leše­ní posta­ve­ném za prů­če­lím stav­by. Při stav­bě apač­ské­ho pue­b­la se sta­ly dvě nepří­jem­nos­ti. Příčinou prv­ní byla voda pochyb­né kva­li­ty, kte­rou dodá­val v jakých­si umě­lo­hmot­ných sudech Miro Čejvan, řidič Jadran fil­mu. Brzy na to one­moc­ně­li sko­ro všich­ni děl­ní­ci těž­ký­mi prů­jmy. Ušetřeni byli jen dva, Antun Herceg a Ivan Orešković, kte­ří vodu pří­liš rádi nepi­li a žízeň hasi­li pálen­kou a vínem. Příčinou dru­hé neho­dy byl sil­ný vítr, nechval­ně pro­slu­lá bóra, kte­rá sestu­pu­je z Velebitu a celá sta­le­tí ohý­bá flóru pla­ni­ny Obrovace. Když byla hoto­vá dře­vě­ná kon­struk­ce pue­b­la, odvál ji vítr a roz­há­zel její zbyt­ky po skal­ních stě­nách kaňo­nu Zrmanje. Když bora po něko­li­ka dnech skon­či­la, posta­vi­li děl­ní­ci pue­blo nové. Tentokrát však ukot­vi­li kon­struk­ci pev­ně do země. Naštěstí se obrat­né­mu vedou­cí­mu pro­duk­ce Stipe Gurdulićovi poda­ři­lo dostat náhra­du ško­dy od pojiš­ťov­ny.

Souboj Old Shatterhanda s náčel­ní­kem Inču-čunou se natá­čel na řece Zrmanje. Protože skal­ní stě­ny stou­pa­ly str­mě vzhů­ru a neby­la tu žád­ná pláž, musel se celý tým zdr­žo­vat na člu­nech a vorech. Lex Barker byl zna­me­ni­tý pla­vec a natá­če­ní si oprav­du uží­val. Jako Old Shatterhand pád­lo­val v indi­án­ské kánoi, pro­ná­sle­do­ván náčel­ní­kem Inču-čunou. Scénu natá­čel kame­ra­man z voru, plu­jí­cí­ho jen něko­lik met­rů před kánoí. Vor byl tažen moto­ro­vým člu­nem, z něhož scé­nu bed­li­vě sle­do­va­li reži­sér Reinl a šéf­ka­me­ra­man Kalinke. Podvodní zábě­ry sou­bo­je nato­či­la kame­ra vlo­že­ná do dře­vě­né bed­ny opat­ře­né kru­ho­vým lod­ním okén­kem. Celý tým měl skvě­lou nála­du a všich­ni si uží­va­li slu­neč­né­ho poča­sí. Mezitím se dosta­vil také pro­du­cent Wendlandt, kte­rý se za vše­o­bec­né­ho vese­lí svlé­kl do pla­vek a sko­čil do vody. Také Pierre Brice by se býval rád osvě­žil, zrov­na však musel natá­čet scé­nu, v níž se sto­ic­kým kli­dem pozo­ro­val sou­boj své­ho otce s Old Shatterhandem. Brice to ale šikov­ně vyře­šil: zatím­co kame­ra detail­ně zabí­ra­la hor­ní polo­vi­nu jeho těla, stál ve stu­de­né vodě s majestát­ným výra­zem ve tvá­ři pou­ze v indi­án­ské koši­li a plav­kách.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Obsah filmu7. července 2018 Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech ústech, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Premiéra filmu7. července 2018 Vinnetou - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou se konala ve středu 11. prosince 1963 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Na jevišti se shromáždili téměř všichni hlavní představitelé: Lex Barker, Pierre […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Z koně za výčep7. července 2018 Vinnetou - Z koně za výčep Známý chorvatský bavič Antun Nalis (1911-2000), přezdívaný Tonči, rád hrál jednu roli za druhou, aniž by se zajímal, o jaký film jde - hlavně, že peníze proudily na konto. Protože často […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Westernové město Roswell7. července 2018 Vinnetou - Westernové město Roswell Když prázdniny na řece Zrmanje skončily, přemístil se štáb do Šibeniku, který je známý jako výchozí bod pro cestu k nádherným vodopádům řeky Krky, ležícím nedaleko Skradinu. Pokud bychom […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp7. července 2018 Vinnetou - Náčelník Dvojitý skalp Náčelníka Inču-čunu hrál známý bělehradský herec Milivoj Popović (1909-1994), zvaný Mavid. Ten nosil tak dobře zhotovenou paruku, že nikdo nepoznal, že byl, ač relativně mladý, zcela […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály
  • Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie7. července 2018 Vinnetou Winnetou - 1. Teil (1963) & Scénář a režie Po ohromném a nečekaném úspěchu Pokladu na Stříbrném jezeře propukly v Rialtu bouřlivé oslavy. První mayovka se stala absolutním kasovním trhákem. Producent Horst Wendlandt se již několik […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15989 s | počet dotazů: 219 | paměť: 71795 KB. | 18.06.2024 - 01:13:51