Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Co jsem viděl v poslední době

Co jsem viděl v poslední době

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Dlouho jsem sem nic nena­psal, neboť můj čas spolk­la prá­ce pro Ednu, pro­to nyná shr­nu pohle­dy na čty­ři fil­my, jež v posled­ní době vyšly, v jed­nom člán­ku.

Všechno nejhorší

Nejprve bych se rád vyjá­d­řil k „horo­ru“, kte­rý pro­du­ko­va­lo slav­né stu­dio Universal. Všechno nej­hor­ší je tako­vá ta kla­sic­ká vari­a­ce na časo­vou smyč­ku, kte­rou jsme ve fil­mech a seri­á­lech vidě­li už snad tisíc­krát. I když má film cel­kem pří­jem­ný spád, zjis­tit totož­nost vra­ha, jenž hlav­ní hrdin­ku kaž­dý den zabí­jí, vám zabe­re nece­lou polo­vi­nu sto­pá­že a po zby­tek se cel­kem nudí­te a jen čeká­te na rozuz­le­ní, jež se moc nepo­ved­lo. Jessica Rothe v hlav­ní roli neu­ra­zí, ale obsa­zo­vat tři­ce­ti­le­tou hereč­ku do role prvač­ky na vyso­ké je tro­chu nero­zum.
Hodnocení: 40%

Vražda v Orient expresu

K Branaghovu rema­ku slav­né­ho detek­tiv­ní­ho pří­bě­hu Agathy Christie mám na roz­díl od Všechno nej­hor­ší jen slo­va chvá­ly. Shakespearovský expert totiž fil­mu nasa­dil mís­ty odleh­če­něj­ší a zábav­něj­ší tón, čímž jej nejen mis­tr­ně vylep­šil, ale rov­něž posta­vil nad dří­věj­ší inkar­na­ce. Suchet a Finney musí pro­mi­nout, ale prá­vě Branagh uká­zal, jak správ­ně hrát Poirota. Ostatní čle­no­vé elit­ní­ho herec­ké­ho ansám­blu před­vá­dí rov­něž vyni­ka­jí­cí výko­ny a celou sto­páž nene­chá­va­jí divá­ka odpo­či­nout. Skvělá podí­va­ná! Film finanč­ně uspěl, díky čemuž už Branagh chys­tá Smrt na Nilu. Těšme se!
Hodnocení: 90%

Liga spravedlnosti

Tak a kde teď začít? Očekávání byla obrov­ská, pře­ci jen vidět koneč­ně ten nej­slav­něj­ší super­hr­din­ský tým pohor­ma­dě tou­ži­la obrov­ská masa lidí. Nyní je ten oka­mžik za námi a já osob­ně můžu říct, že roz­hod­ně nezkla­mal. Přes krát­kou dél­ku a čas­té pro­stři­hy si film doká­zal udr­žet tvář a před­sta­vit Flashe s Cyborgem šir­ší veřej­nos­ti. Rovněž nabí­dl obrov­ské množ­ství dal­ších postav a načr­tl lin­ky pro dal­ší sólov­ky DC. Padoucha měla Liga uchá­ze­jí­cí­ho, hlav­ně hlas Ciarána Hindse byl vyni­ka­jí­cí. Filmu se sice nepo­da­ři­lo po víken­du poko­řit plá­no­va­ný mil­ník 100 mili­ó­nu dola­rů, i přes ten­to neú­spěch však Warneři mají v zálo­ze dal­ší hrdin­ské sním­ky, tak­že se máme nač těšit. Pro více infor­ma­cí o JL se podí­vej­te na fanweb na Edně, jenž spra­vu­ji.
Hodnocení: 90%

Zahradnictví: Nápadník

Pánové Hřebejk a Jarchovský se koneč­ně vrá­ti­li ke své kla­si­ce a po dvou dement­ních dílech nato­či­li sluš­nou kome­dii s dra­ma­tic­ký­mi prv­ky, kte­rá fanouš­ka jejich dří­věj­ší tvor­by poba­vi­la i doja­la záro­veň. Finger je vyni­ka­jí­cí a popr­vé v celé tri­lo­gii ale­spoň čás­teč­ně vystu­pu­je z Kodetova stí­nu. Trumfem je však Anna Fialová, kte­rou jsem měl po zhléd­nu­tí něko­li­ka dílů První repub­li­ky a dal­ších pro­jek­tů za topor­nou hereč­ku, ale zde mne pří­jem­ně pře­kva­pi­la. Film by byl takřka doko­na­lý, kdy­by kon­čil pře­stě­ho­vá­ním do domu z Pelíšků, tak­to mu musím dát niž­ší hod­no­ce­ní.
Hodnocení: 70%

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Klasické české pohádky1. července 2017 Klasické české pohádky Které pohádky mají děti nejraději? Pokud pomineme módní trendy v podobě Mašinky Tomáše nebo Ledového království, bezesporu ty klasické české – Zlatovlásku, Hrnečku, vař!, Čerta a Káču nebo […] Posted in Recenze knih
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička Rozhovor s hlavním režisérem a producentem Martinem Kotíkem Proč jste se rozhodl právě pro Hurvínka a jak těžké pro vás bylo vytvořit nový příběh, tak, aby ctil legendu a zároveň byl […] Posted in Speciály
  • Books of Blood (2020)8. října 2020 Books of Blood (2020) Po delší době kvalitní, drsný, nepříjemný a zvrácený antologický horor na motivy povídek od Clive Barkera.Film sice nebude úplně pro všechny a myslím, že mainstream a teen diváky odkojené […] Posted in Krátké recenze
  • Gangs of London (2020) (seriál)4. května 2020 Gangs of London (2020) (seriál) Gareth Evans servíruje v 9 hodinách gangsterský Opus Magnum a je to událost roku možná i století.Evans se režijně evolvoval snad o 2 úrovně a natočil nám silný osudový příběh s hutnými […] Posted in Krátké recenze
  • Nové screenshoty z plnohodnotné PlayStation rogue-like...15. ledna 2021 Nové screenshoty z plnohodnotné PlayStation rogue-like... Nové screenshoty z plnohodnotné PlayStation rogue-like exkluzivity Returnal. Posted in Krátké herní aktuality
  • Spider-Man: Homecoming [75%]6. července 2017 Spider-Man: Homecoming [75%] A je to tady. Očekávaný restart Spider-Mana, na kterém pro Sony spolupracoval Marvel, se konečně dostal do kin. Nebude to mít ovšem lehké, neboť tahle postava se dočkala v tomhle […] Posted in Filmové recenze
  • Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl.20. května 2020 Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl. Co když se zeptáme všemožných fanoušků, která česká hra je nejslavnější? Je to Mafia. První díl byl nejzábavnější a nejlepší. Druhý díl byl skoro taky tak dobrý. Pracovali na něm taky […] Posted in Retro games
  • Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…18. května 2018 Deadpool 2 - KDYŽ SE ONI SNÍŽÍ…             „Film „Deadpool“ nebere vážně ani žánr, ani sám sebe“, říká Reese. „Ve filmu si Ryan Reynolds dělá legraci sám ze sebe. Dělá si legraci ze scénáře. Dělá si legraci z Foxu. Dělá […] Posted in Speciály
  • Vílí kouzla - pohádky pro společné čtení19. února 2020 Vílí kouzla - pohádky pro společné čtení Máte rádi pohádky o přírodě, zvířatech i pohádkových bytostech? Hledáte knihu pro začínající čtenáře? Chcete zažít příjemné chvíle se svými dětmi či vnoučaty? Tak je kniha Vílí kouzla […] Posted in Recenze knih
  • Ave, Caesar! | Hail, Caesar! [55%]4. března 2016 Ave, Caesar! | Hail, Caesar! [55%] Ethan a Joel Coenovi patří mezi ty nejvýraznější filmové tvůrce současného Hollywoodu. Není proto divu, že od každého jejich dalšího snímku se čekají velké věci. Ty slibovala i jejich […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15903 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71723 KB. | 29.02.2024 - 13:53:17