Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Thor: Ragnarok

Thor: Ragnarok

Plzk xvVS68
Plzk xvVS68
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Ragnarok je v nor­dic­kých mýtech konec bohů a deví­ti svě­tů, v Marvel Comics se pak jed­ná o Thorův robo­tic­ký klon. A taky je to zatím posled­ní film z vesmí­ru MCU. A od nynějš­ka je to též syno­ny­mum pro parád­ní pec­ku Immigrant Song.
Krátce k pří­bě­hu. Thor zjiš­ťu­je, že Odin zmi­zel z Asgardu a spo­lu s Lokim se jej vydá najít. S pomo­cí Dr. Strange se mu to pove­de, ale Všeotec mu sdě­lí smut­né zprá­vy. Hela, bohy­ně smr­ti, vytáh­la dobýt Asgard. Thor je pora­žen a dostá­vá se na barev­nou pla­ne­tu Sakaar, kde musí pod dohle­dem moc­né­ho Grandmastera vybo­jo­vat bitvu s býva­lým spo­jen­cem Hulkem.
Taika Waititi je v sou­čas­ném Hollywoodu jed­ním z nej­vět­ších sko­ka­nů, jeho před­cho­zí fil­my bavi­ly divá­ky i kri­ti­ky. Nástup do svě­ta bloc­kbus­te­rů mu vyšel na jed­nič­ku a svým poje­tím Thora sice jas­ně odmí­tl fee­ling před­cho­zích dílů, ale při­blí­žil jej main­stre­a­mo­vé­mu pub­li­ku. I když je nový Thor urče­ný pro pojí­da­če pop­cor­nu, roz­hod­ně díky Taikovi neza­po­mí­ná na komik­so­vé a pop­kul­tur­ní znal­ce, kte­rým před­lo­žil pár vel­mi chut­ných eas­ter eggů a cameí.
Ragnarok nabí­dl divá­kům nej­lep­ší herec­kou sesta­vu v celém MCU vůbec. Hemswortha a Hiddlestona dopl­ni­li elit­ní špič­ky Cate Blanchett, Karl Urban, Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Clancy Brown a Jeff Goldblum. Aby toho neby­lo málo, ve vtip­ných men­ších rolích napros­to zaex­ce­lo­va­li Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth i samot­ný reži­sér Waititi. A pozor­né­mu divá­ko­vi neu­nik­ne ani návrat osm­de­sát­ko­vé­ho ido­lu, Lou Ferrigna, do role Hulka.
Ferrigno a Damon jsou pra­vý­mi hvězda­mi Ragnaroku.
Efekty jsou parád­ní, film musel být sak­ra dra­hý, což je na něm samo­zřej­mě vidět. Bojové scé­ny jsou pře­hled­né a dechbe­rou­cí, osob­ně jsem hlav­ně oce­nil Surturův střet s Helou. Po tech­nic­ké strán­ce jsme vidě­li napros­tou slast a orgic­kou doko­na­lost.
A teď na závěr pár fak­tů:
  • Hela je ve fil­mu sestrou Thora, v mýtech i komik­sech se však jed­ná o Lokiho dce­ru
  • vlk Fenrir zde před­sta­vu­je Helina domá­cí­ho maz­líč­ka, sta­ré mýty mu však při­su­zu­jí roli její­ho bra­t­ra
  • Sam Neill se po letech potkal v jed­nom fil­mu s Jeffem Goldblumem, neby­la jim však dopřá­na spo­leč­ná scé­na
  • nejmé­ně zná­mý Hemsworth, Luke, zde ztvár­nil Thorova dvoj­ní­ka
  • Matt Damon zra­dil kama­rá­da Bena Afflecka a mís­to DCEU nasko­čil do MCU
  • Surtur, moc­ný ohni­vý démon, je slav­ným pro­tiv­ní­kem Asgardu z Muspelheimu, hlas mu zde pro­půj­čil geni­ál­ní Clancy Brown
  • Stephen Strange dá Thorovi pozván­ku do Lecker Street 177a a vchod do budo­vy při­po­mí­na Sherlocka, jehož si Stephenův před­sta­vi­tel, Benedict Cumberbatch, stři­hl v pro­slu­lém seri­á­lu
  • ve fil­mu neby­lo vysvět­le­no, zda měl Odin Helu s Friggou
  • Lou Ferrigno ani Matt Damon nejsou uve­de­ni v titul­cích
Hodnocení: 90 %
Foto: Walt Disney, Marvel Studios

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51962 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71757 KB. | 29.02.2024 - 12:58:53