Kritiky.cz > Ze života > Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?

Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?

Foto: Wanapix.cz
Foto: Wanapix.cz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Tak jsem pře­mýš­lel o tom, co vlast­ně bych mohl kou­pit své man­žel­ce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomá­hám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji tře­ba mohl kou­pit něja­ký foto­dá­rek, tře­ba od Wanapix.

A co to foto­dá­rek vlast­ně zna­me­ná? Fotodárek je věc, kte­rou si lze kou­pit a je na ní vytiš­tě­na něja­ká foto­gra­fie. Může to být tře­ba hrne­ček, do kte­ré­ho si nalí­vá své oblí­be­né ran­ní kafe? Nebo tře­ba i mis­ka, kam si dává své oblí­be­né müs­li? Ano je to něko­lik mož­nos­tí, z čeho si vybrat. Ale spí­še by mně láka­la tře­ba i deka, z fle­ecu, co by se ji hodi­la do obý­vá­ku na naši sedač­ku?

A co si na tyto věci nechat vytisk­nout? Rodinnou foto­gra­fii, naše­ho psa, pří­pad­ně jenom děti, kdo ví?

Tolik vari­ant? Keramiku, sklo, nebo pros­tě něco jiné­ho? No já váž­ně nevím. Mám doce­la těž­ký úkol, sehnat něco co se ji bude líbit, nebu­de nad tím pře­mýš­let, proč to vlast­ně dosta­la, pros­tě bude ráda, že to má za dárek.

A teď ješ­tě tro­cha úkol na výběr? Mám do své­ho foto­dár­ku vybrat něja­kou star­ší fot­ku ze své­ho archí­vu nebo pros­tě udě­lat spo­leč­nou foto­gra­fii, kdo mi pora­dí?

Asi nikdo, tak to zku­sím sám. Začnu tím, co má ráda. Má ráda své děti, tak jsem vzal něja­kou star­ší his­to­ric­kou foto­gra­fii a pře­mýš­lel, kam ji umís­tit. No nako­nec jsem si vybral pol­štář. Ten se ji urči­tě bude líbit. Snad to bude to správ­ný.

A co vlast­ně děti, ti rádi kou­ka­jí, co jejich mamim­ka dostá­vá, zavi­dí ji všech­no, co má ode mě, tak je samo­zřej­mě musím také odmě­nit, když už dosta­la svůj jejich mam­ka. Tak pro ně jsem vybral něja­ké­ho plyšá­ka s trič­kem. Plyšáka, kte­rý je jenom jejich, tak si ho nesmí ztra­tit, poslin­tat ani poblin­kat.

To všech­no jsem si vybral, všech­ny dár­ky pro man­žel­ku děti, ale napadlo mně, zda­li by se mi neho­di­lo něco i mně, když už jsem u toho naku­po­vá­ní, co se mi doma hodí? Věci na auto, něja­ká drob­nost…

Co mám vlast­ně rád, pití, tak si kou­pím láhev na pivo.

Tím jsem zakon­čil svo­je naku­po­vá­ní a dou­fám, že na den matek bude mít moje man­žel­ka radost z dár­ku. Že ji děti nebu­dou brát pol­štář, když je mamin­čin. Přeci i děti něco dosta­nou, no pře­ci plyšá­ky. Tak snad zlo­bit nebu­dou.

A co asi bude nej­lep­ší dárek, poslat děti za babič­kou a dědeč­kem a koneč­ně si rela­xo­vat u tel­ky bez děti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37769 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72069 KB. | 18.04.2024 - 20:16:34