Kritiky.cz > Profily osob > COLIN FIRTH

COLIN FIRTH

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Klasicky ško­le­ný brit­ský diva­del­ní herec a drži­tel Oscara COLIN FIRTH je vete­rá­nem fil­mu a tele­vi­ze s půso­bi­vým výčtem rolí, kte­ré ztvár­nil během posled­ních tří dese­ti­le­tí. Objevil se ve třech fil­mech, kte­ré zís­ka­ly Oscara za nej­lep­ší film: Králova řeč, Zamilovaný ShakespeareAnglický paci­ent.

Firth zís­kal Oscara, Zlatý Globus®, cenu Screen Actors Guild Award ®, British Independent Film Award, cenu Critics’ Choice Award a svou dru­hou cenu BAFTA v roce 2011 za svůj výkon v roli krá­le Jiřího VI. ve fil­mu Králova řeč. Tento film také zís­kal cenu Screen Actors Guild Award. Firth obdr­žel cenu BAFTA v roce 2010 a Volpiho pohár pro nej­lep­ší­ho her­ce na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách v roce 2009 za svůj výkon ve sním­ku Toma Forda Single Man.

Firth se nedáv­no obje­vil v Devil’s Knot v režii Atoma Egoyana spo­lu s Reese Witherspoonovou. Tento film se zabý­vá neslav­ným pří­pa­dem („West Memphis Three“) bru­tál­ních vražd tří malých dětí, kte­ré vyús­ti­ly v kon­tro­verz­ní soud­ní pro­ces tří tee­nage­rů. Nedávno si také zahrál ve sním­ku Jonathana Teplitzkého Koleje osu­du pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu Erica Lomaxe, kte­rý byl váleč­ným zajat­cem v japon­ském pra­cov­ním tábo­ře.

Firth hrál v Kouzlu měsíč­ní­ho svi­tu po boku Emmy Stoneové pod­le scé­ná­ře a v režii Woody Allena. V letoš­ním roce nato­čil lite­rár­ní dra­ma Genius v režii Michaela Grandage. Film je adap­ta­cí kni­hy stej­né­ho jmé­na a doku­men­tu­je vztah mezi Thomasem Wolfem a jeho vyda­va­te­lem Maxem Perkinsem.

Firth dří­ve spo­lu­pra­co­val s pro­du­cen­tem Andy Patersonem na Dívce s per­lou (film byl nomi­no­va­ný na Oscara), kde ztvár­nil jed­nu z ústřed­ních rolí po boku Scarlett Johanssonové. Mezi jeho dal­ší fil­mo­vé role pat­ří Jeden musí z kola ven Tomase Alfredsona s Gary Oldmanem a Tomem Hardym; Mamma Mia! (finanč­ně nej­vý­nos­něj­ší film všech dob ve Velké Británii); Deník Bridget JonesovéBridget Jones: S rozu­mem v kon­cích; Láska nebeská, kte­rou napsal a reží­ro­val Richard Curtis; Konečně spo­lu Helen Huntové; When Did You Last See Your Father? Ananda Tuckera; Lekce nesluš­né­ho cho­vá­ní Stephana Elliotta; Spálené mos­ty Michaela Winterbottoma; Vánoční kole­da; Jak je důle­ži­té míti Filipa; Pravda nebo lež Atoma Egoyana; thriller Trauma Marca Evanse; Nanny McPhee; Co ta hol­ka chce; Prokletá far­ma s Michelle Pfeifferovou a Jessicou Lange; Apartmá nula; Takový jsem byl; Fotbalové opo­je­ní Nicka Hornbyho; Šance pro lás­ku; Playmaker; a titul­ní roli ve sním­ku Miloše Formana Valmont po boku Annette Beningové.

V tele­viz­ní tvor­bě se  Firth pro­sla­vil rolí pana Darcyho v BBC adap­ta­ci Pýchy a před­sud­ku, za kte­rou byl nomi­no­ván na ceny BAFTA pro nej­lep­ší­ho her­ce a National Television Award za nej­ob­lí­be­něj­ší­ho her­ce.

Firth je aktiv­ní pod­po­ro­va­tel Oxfam International, orga­ni­za­ce zamě­ře­né na boj s chu­do­bou a nespra­ve­dl­nos­tí na celém svě­tě. Obdržel huma­ni­tár­ní oce­ně­ní od BAFTA / LA na jejich 2009 Britannia Awards. V roce 2008 ho Hollywood Reporter jme­no­val filan­tro­pem roku a v roce 2006 ho EU jme­no­va­la Evropským akti­vis­tou roku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29688 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72215 KB. | 18.05.2024 - 18:29:33