Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > DVD: RoboCop

DVD: RoboCop

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Legendární akč­ní sní­mek reži­sé­ra Paula Verhoevena vychá­zí u nás na DVD ve spe­ci­ál­ní edi­ci s řadou bonu­sů, ale pře­de­vším v nesestří­ha­né a o něco krva­věj­ší ver­zi… RoboCop USA 1987 102 min (sestří­ha­ná ver­ze), 104 minut (reži­sér­ský sestřih)
Režie: Paul Verhoeven
Hrají: Peter Weller, Nancy Allen...

 V roce 1987 nato­čil reži­sér Paul Verhoeven akč­ní sci-fi sní­mek, kte­rý se navždy zapsal do pamě­ti milov­ní­ků akč­ních lahůdek.Snímek vyprá­věl pří­běh z neda­le­ké budouc­nos­ti měs­ta Detroit, kde začí­ná vlá­du nad měs­tem poma­lu pře­bí­rat „zločin“.Ke vše­mu je ješ­tě vel­mi bru­tál­ně zabit nej­lep­ší poli­cis­ta tam­ní­ho sbo­ru – Murphy (Peter Weller).Tým věd­ců však Murphyho oži­ví, modi­fi­ku­je mu mozek a obr­ní spe­ci­ál­ní neprů­střel­ným robo­tic­kým oblekem.Udělají z něj poli­cis­tu, kte­rý by měl opět vrá­tit žezlo nad měs­tem spravedlnosti.Murphy, teď už vlast­ně RoboCop ale zjis­tí, že vlast­ně není ani člo­věk ani robot a začne prahnout po pomstě…

 Snímek kte­rý Verhoeven v onom roce 1987 nato­čil vyční­val z řady pře­de­vším díky své­mu výraz­né­mu a nekom­pro­mis­ní­mu zob­ra­zo­vá­ní násilí.A aby při ratingo­vá­ní sním­ku ustál na hra­ni­ci „R“, musel sní­mek lehce prostříhat.Nakonec tak na „pod­la­ze střiž­ny“ dopadlo jen něko­lik málo krva­vých minut sním­ku, při­čemž asi nej­vět­ší­ho zábě­ru nůžek se dočka­la scé­na, kdy je Murphy zma­sa­kro­ván (ta byla zkrá­ce­na téměř o minu­tu, ale v této dlou­hé ver­zi má šan­ci stát se legendární…).Na tom­to Režisérském sestři­hu si může divák pus­tit ver­zi, kde jsou již všech­ny vystři­že­né zábě­ry na správ­ném mís­tě, ale i onu „okleš­tě­nou“ ver­zi….

 V Americe tato ver­ze vyšla už v roce 1998 a za 4 roky čeká­ní je pro nás dosta­teč­nou satis­fak­cí pří­jem­ný čes­ký lay­out toho­to DVD, včet­ně vel­mi solid­ních čes­kých titulků.Ale samo­zřej­mě nejen toho.V bonu­so­vých mate­ri­á­lech si může­te pus­tit komen­tář reži­sé­ra, scé­náris­ty, pro­du­cen­ta a jaké­ho­si odbor­ní­ka přes RoboCopovu posta­vu – Paula Sammona.Do prů­bě­hu vel­mi těž­ké­ho natá­če­ní vás dosta­ne vel­mi dob­rý doku­ment nebo text o natá­če­ní, dopro­vá­ze­ný foto­gra­fie­mi…

Hodnocení fil­mu: 100%

RoboCop, 1987

Obraz (1,85:1): Obraz je ne vel­mi dob­ré úrovni.Místy je znát leh­ké poško­ze­ní původ­ní kopie, ale jinak je kva­li­ta vel­mi uspo­ko­ji­vá.

Zvuk (Dolby Digital 5.1 – ang­lic­ky): Výborný.Vychutnáte si ho pře­de­vším ve zvu­ko­vě per­fekt­ně udě­la­ných akč­ních pasážích.Takže sko­ro v celém fil­mu 🙂

Titulky: Co napsat o titul­cích, pokud se nejed­ná vylo­že­ně o  paskvil?Prostě plná spo­ko­je­nost…

Bonusy: Audio komen­tář reži­sé­ra Paula Verhoevena, scé­náris­ty Edwarda Neumeiera, pro­du­cen­ta Jona Davise a odbor­ní­ka přes RoboCopovu posta­vu Paul M. Sammon. – Dokument o natá­če­ní. – Storyboardy. – Text o natá­če­ní dopro­vá­ze­ný obráz­ky a ilu­stra­ce­mi.

Verdikt
Jedná se o vyni­ka­jí­cí akč­ní sní­mek na výbor­ném DVD disku.Původní DVD ver­ze u nás nikdy nevy­šla a o to více si vychut­ná­te tuhle SPECIÁLNÍ EDICI.Vynikající obraz, per­fekt­ní zvuk.Mnoho zají­ma­vých infor­ma­cí se dozví­te z bonu­so­vých materiálů!Zahoďte vaši ohra­nou VHSku a vrh­ně­te se po  DVD!

Hodnocení:
Obraz 4/5
Zvuk 5/5
Film 5/5
Bonusy 3/5

Celkem 4/5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mega Shark vs. Giant Octopus (2009)13. dubna 2012 Mega Shark vs. Giant Octopus (2009) Ledové království ze svého sevření propustí po mnoha tisíci letech dvě pravěké monstra, které začnou okamžitě ničit vše co jim zkříží cestu. Podmořská vědecká ponorka řízená Emmou a […] Posted in Horory
  • Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!22. května 2019 Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují! Třetí díl seriálu Černobyl pokračuje v záchraně světa. Začíná se vyšetřovat, kdo za to všechno může a samozřejmě pokračuje v zavedeném trendu depresivní podívané, která není pro slabé […] Posted in TV Recenze
  • ...1. července 2020 ... Nový plakát k Tenetu Posted in Krátké aktuality
  • Spin-off hry Legacy of Kain, Nosgoth, zrušen13. dubna 2016 Spin-off hry Legacy of Kain, Nosgoth, zrušen Nosgoth, kompetitivní multiplayerový spin-off hry Legacy of Kain byl zrušen. Vydavatel Square-Enix řekl, že volně dostupná hra lidí proti upírům nebude vydána, i když už strávila rok na […] Posted in Novinky ze světa her
  • Top Spin 429. října 2020 Top Spin 4 Na úvod napíši, že tuto hru hodnotím velmi kladně až suprově.  Graficky je hra velmi kvalitně zpracovaná, pohyby a detaily hráčů jsou opravdu realistické, včetně oblečení. Zaujme také […] Posted in Retro games
  • Far Cry 5: Gameplay trailer s CZ titulky13. června 2017 Far Cry 5: Gameplay trailer s CZ titulky Podívejte se na Trailer z plánované hry Far Cry 5.  https://youtu.be/1VzMjaLefl4 Posted in Novinky ze světa her
  • Titulky k Grantchester S04E06 - Episode #4.68. dubna 2019 Titulky k Grantchester S04E06 - Episode #4.6 Máme tu poslední díl. Will a Geordie řeší poslední vraždu. Will se rozhoduje, co se zděděným majetkem. Vztah Geordieho a Cathy bude snad mít také šťastný konec. Titulky pro vás přeložila […] Posted in Titulky
  • Terapie - Epizoda 6 (S03E06)15. ledna 2019 Terapie - Epizoda 6 (S03E06) Tak co se stalo Šimonovi během minulého týdne? Skoro nic, jenom se pohádal s manželkou a šel si užít život v Amsterdamu. Terapie pokračuje a postupně se dozvídáme podrobnosti ze života […] Posted in TV Recenze
  • Six Shooter (Puppet Master)15. listopadu 2011 Six Shooter (Puppet Master) Na smích tohoto šestirukého kovboje a jeho kolty se prostě nezapomíná. Loutka šestirukého kovboje se stala ihned po svém příchodu na scénu ve filmu Puppet Master III: Toulon's […] Posted in Horory
  • Cesta vzhůru - fotografie z novinářské konference24. srpna 2015 Cesta vzhůru - fotografie z novinářské konference V pondělí 24.srpna proběhla v kině Atlas projekce filmu Cesta vzhůru. Film je o Radkovi Jarošovi, který jako první Čech a jako patnáctý člověk na světě vystoupil na poslední z nejvyšších […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25449 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71904 KB. | 18.04.2024 - 19:53:25