Kritiky.cz > DVD a Video Tipy

PROMETHEUS již brzy v rozšířené verzi na Blu-ray a DVD.

  Epické sci-fi dob­ro­druž­ství Ridleyho Scotta PROMETHEUS vychá­zí již 10. říj­na v 3-diskové sbě­ra­tel­ské edi­ci na 3D Blu-ray, na 1-diskovém 2D Blu-ray a DVD.  Pro fanšmej­k­ry je ješ­tě mož­nost pře­ob­jed­nat si PROMETHEUS TO... Read more »

Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka vychází 7. září na DVD a Blu-ray

V pátek 7. září 2012 to začne: na DVD i Blu-ray vychá­zí popu­lár­ní kome­die Okresní pře­bor: Poslední zápas Pepika Hnátka scé­náris­ty a reži­sé­ra Jana Prušinovského v hlav­ních rolích s Miroslavem Krobotem, Ondřejem Vetchým, Luďkem... Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Read more »

Komedie Líbáš jako Bůh vychází na DVD

V pon­dě­lí 19. říj­na pro­bě­hl křest DVD nej­ú­spěš­něj­ší­ho čes­ké­ho fil­mu roku 2009, kome­die sce­nárist­ky a reži­sér­ky Marie Poledňákové  Líbáš jako Bůh. DVD při­chá­zí do pro­de­je 26. říj­na 2009 a kro­mě fil­mu je na... Read more »

King Kong DVD

Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

Read more »

Shrek na DVD

Read more »

HP 1 a HP 2 na DVD

Prostřednitvím naše­ho part­ne­ra nej­lev­nějsi fil­my na čes­kem trhu si může­te kou­pit DVD nebo VHS. Read more »

Novinky na DVD a VHS v Dubnu

Mnoho zají­ma­vých fil­mů a doku­men­tů bude mít pre­mi­é­ru na VHS a DVD v dub­nu Read more »

Vánoční nabídka

Charlieho andílci,mutanti,zvířata a mno­ho dal­ších věcí při­jde na našich DVD a VSH půj­čo­ven. Read more »

Četník ze Saint Tropez

Originální čes­ký dabing Františka Filipovského! Read more »

Videonovinky na říjen

Slzy slun­ce, Krásná pokoj­ská a dal­ší Read more »

Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)

Druhý díl fil­mo­vé ságy o nebez­peč­ném puto­vá­ní, jehož cílem má být zni­če­ní pro­kle­té­ho Prstenu moci, začí­ná tam, kde prv­ní skon­čil. Po smr­ti Boromira a roz­pa­du Společenstva se ces­ty jeho čle­nů roz­dě­li­ly. Hobbit... Read more »

Novinky na DVD v zaří

Jeden Bond, jeden sle­pý člo­věk, něko­lik his­to­ric­kých zví­řat. Přesně to nás čeká na DVD v zaří.... Read more »

Road to Perdition - DVD

Tom Hanks v režii Sama Mendese Read more »

Dnes neumírej na DVD

Na našem DVD trhu se obje­vi­lo nové dob­ro­druž­ství Jamese Bonda. Read more »

Tenkrát na západě S.E.

6.10.2003 vychá­zí na 2 DVD slav­ný film Sergia Leoneho. Read more »

Shaolin Soccer

Utajená per­la, kte­rá bohu­žel neza­zá­ři­la v našich kon­či­nách. Read more »

Novinky na VHS a DVD

Dnes neu­mí­rej, Doba ledová,Na pokra­ji smr­ti a Trosečníci. Read more »

Prázdninové novinky v prodeji

Tak co nám při­náši fir­ma Bonton do naší video­té­ky? Stači se podí­vat, pro­to­že to jsou dost dob­rý fil­my Read more »

Indiana Jones DVD kolekce

V lis­to­pa­du k nám při­jde kolek­ce DVD Indiana Jonese, a tak při­ná­ší­me tako­vé struč­né infor­ma­ce co všech­no bude tato kolek­ce obsa­ho­vat. Read more »

Novinky ve videopůjčovnách v červnu a červenci

Tak co nám při­ná­ší fir­ma Bonton do našich video­půj­čo­ven? Podívejte se sami, co za fil­my si může­te půj­čit. Read more »

AniMatrix DVD

Vychází DVD Animatrix a tak se podí­vej­te a pře­čtě­te si, co všech­no toto ani­mo­va­né dílo při­ná­ší. Read more »

Harry Potter a tajemná komnata (2 DVD)

Od 1. 5.2003 při­chá­zí do dostri­buce dru­hý díl Harry Pottera na DVD a VHS. Read more »

Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers

Už i k nám se dostal na DVD nosi­čích skvost, kte­rý nesmí chy­bět ve sbír­ce žád­né­ho milov­ní­ka váleč­ných fil­mů. Read more »

Spider-Man na DVD

S vel­kou sílou při­chá­zí nabou­cha­ná DVD!!! Read more »

Black Hawk Down DVD

Čím jiným odzkou­šet nové domá­cí kino, než pořád­nou akč­ní pec­kou, kde kul­ky sviští ze všech stran a vy se stá­vá­te sou­čás­tí váleč­né vřa­vy? Já si k tomu­to úko­lu vybral dvou­dis­ko­vé DVD... Read more »

DVD TIP: Mstitel beze jména(Jackie Chan’s Who Am I?)

Ví toho moc. – Čeho? Jdou po něm. – Kdo? Chce zpět svůj život.- Zadarmo jej nedo­sta­ne! Read more »

DVD: RoboCop

Legendární akč­ní sní­mek reži­sé­ra Paula Verhoevena vychá­zí u nás na DVD ve spe­ci­ál­ní edi­ci s řadou bonu­sů, ale pře­de­vším v nesestří­ha­né a o něco krva­věj­ší ver­zi… Read more »

Hladová noc

Vynikající upír­ská road-movie.Recenze sním­ku a DVD info... Read more »

Freeman Plačící Drak

Spiderman, X-Meni fil­my kte­ré spo­ju­je kva­li­ta, ale i inspi­ra­ce comic­sem. Ovšem i před těmi­to kino­hi­ty vzni­kl film, jenž je pře­ve­de­ním comis­cu na fil­mo­vé plát­no a není o nic hor­ší než zmi­ňo­va­ní X-Meni či Spiderman.... Read more »

DVD:Do poslední kapky krve(Time And Tide)

Drsná akce z rukou hon­gské­ho reži­sé­ra Tsui Harka(Double Team, Kontraband). Read more »

DVD:Agent Z Panamy

Pierce Brosnan a Geoffrey Rush ve vyni­ka­jí­cím sním­ku Johna Boormana „Agent z Panamy“... Read more »

Pán Prstenů - animovaný film režiséra R. Bashkiho z roku 1978

Tak co, už se těší­te na dru­hou část tri­lo­gie Pán Prstenů? Těšíte se na DVD Společenstvo Prstenu? Zkraťte si tedy čeká­ní! Read more »

VideoTip: Váha Vody

Sean Penn ve vyni­ka­jí­cím thrille­ru reži­sér­ky Kathryn Bigelow... Read more »
Stránka načtena za 3,90959 s | počet dotazů: 238 | paměť: 48264 KB. | 25.05.2024 - 21:46:42