Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Geniální spolupráce: Sergio Leone a Henry Fonda ve filmu Tenkrát na Západě

Geniální spolupráce: Sergio Leone a Henry Fonda ve filmu Tenkrát na Západě

Photo © ARTE France
Photo © ARTE France
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Oblíbeným her­cem Sergia Leoneho byl od dět­ství Henry Fonda, kte­rý dostal nabíd­ku na roli v kaž­dém z Leoneho raných wes­ter­nů. Poté, co s ním Fonda nako­nec spo­lu­pra­co­val na fil­mu Tenkrát na Západě (1968), mu poklo­nu opla­til a poz­dě­ji ten­to film ozna­čil za svou nej­ob­lí­be­něj­ší roli.

Fonda původ­ně roli Franka odmí­tl. Leone při­le­těl do Spojených stá­tů a setkal se s Fondou, kte­rý se ho zeptal, proč ho do fil­mu chtě­jí. Leone odpo­vě­děl: „Představte si to: kame­ra uka­zu­je střel­ce od pasu dolů, jak vyta­hu­je zbraň a stří­lí na běží­cí dítě. Kamera se při­blí­ží ke střel­co­vě tvá­ři a... je to Henry Fonda“. Do té doby byl Fonda vět­ši­nou obsa­zo­ván do rolí „kla­ďa­sů“. Leone chtěl, aby divá­ci byli šoko­vá­ni.

Když se Fonda roz­ho­do­val, zda si v tom­to fil­mu zahra­je, zeptal se své­ho pří­te­le Eliho Wallacha, kte­rý prá­vě nato­čil se Sergiem Leonem film Hodný, zlý a ošk­li­vý (1966), zda by nevzal roli Franka. Wallach řekl, že do toho musí jít, a Fondovi řekl: „Užiješ si svůj nej­lep­ší čas v živo­tě“. Podobně to byl Fonda, kdo se slo­vy, že Leoneho pova­žu­je za jed­no­ho z nej­lep­ších reži­sé­rů, s nimiž kdy pra­co­val, pře­mlu­vil Jamese Coburna, aby vzal roli Malloryho ve fil­mu „Kachno, ty srá­či“ (1971).

Fonda se na roli Franka při­pra­vo­val tak, že do Itálie při­jel s hně­dý­mi barev­ný­mi kon­takt­ní­mi čočka­mi a knír­kem. Když je Leone uvi­děl, naří­dil je odstra­nit. Leone plá­no­val důle­ži­tý detail­ní záběr Frankova vstu­pu a chtěl, aby divá­ci Fondu s těma mod­rý­ma oči­ma oka­mži­tě pozna­li.

Leone rád vyprá­věl pří­běh z paříž­ské­ho kina, kde film běžel nepře­tr­ži­tě dva roky. Když toto kino navští­vil, byl obklo­pen fanouš­ky, kte­ří chtě­li jeho auto­gram, a také pro­mí­ta­čem, kte­rý nebyl pří­liš nad­še­ný. Leone tvr­dil, že mu pro­mí­tač řekl: „Zabiju tě! Dva roky pořád doko­la ten samý film! A je to tak POMALÉ!“ (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Sergio Leone!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50528 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72007 KB. | 24.07.2024 - 19:22:43