Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Gotham - Burn the Witch

Gotham - Burn the Witch

gotham s3 poison pic
gotham s3 poison pic
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Po skvě­lém roz­jez­du tře­tí série násle­do­va­la v úter­ních ran­ních hodi­nách epi­zo­da, jež urči­la dal­ší osu­dy spous­tě postav z ponuré­ho měs­ta.
Výsledek obrázku pro gotham s03 e02
Bruce Wayne byl une­sen tajem­nou spo­leč­nos­tí, kte­rá ovlá­dá Wayne Enterprises a po nátla­ku při­tla­čen k doho­dě s její hlav­ní vyjed­na­vač­kou Kathryn. Tato ilu­mi­nát­ská sku­pi­na, jejiž jmé­no se zove Soví tri­bunál, bude asi mla­dé­mu Waynovi ješ­tě hod­ně ško­dit.
Výsledek obrázku pro gotham burn the witch
Dále jsme v této epi­zo­dě měli mož­nost vidět pro­mě­nu malé Ivy v dospě­lej­ší sleč­nu s výraz­ně vět­ším poprsím. A koneč­ně nám Ivy uká­za­la svou posed­lost rost­lin­stvem, jež nás tolik dohá­ně­la k šílen­ství ve hře Arkham Asylum :D.
Výsledek obrázku pro gotham poison ivy
Ve dru­hém díle taky dost pokro­čil dopře­du hlav­ní pří­běh týka­jí­cí se Jamese Gordona. Bývalý detek­tiv a dnes námezd­ní lovec se zapo­jil do vel­ké poli­cej­ní ope­ra­ce, jejímž cílem bylo chy­ce­ní Fish Mooney. Vzhledem k tomu, že akce dopadla zají­ma­vě, je zde vel­ká šan­ce, že Fish koneč­ně z Gothamu nadob­ro zmi­zí.
Nejlepší na novém Gothamu roz­hod­ně je rodí­cí se vztah Gordona s Valerií Vale, kte­rý byl oko­ře­něn kon­cem této epi­zo­dy. Co se asi tak moh­lo stát?
Výsledek obrázku pro gotham valerie vale
Gotham je na dob­ré ces­tě. Na úro­veň závě­ru minu­lé sezó­ny sice ta sou­čas­ná zatím nedo­sa­hu­je, ale po odcho­du Fish, kte­rou vět­ši­na fan­dů (včet­ně mě) nesná­ší, by moh­lo dojít ke kva­li­ta­tiv­ní­mu vze­stu­pu. Pevně v to dou­fám.
Zdroj obráz­ků: superfable.com, screenrush.com, smartfone.news

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Podívejte se na hodnocení Gotham na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31927 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71484 KB. | 24.06.2024 - 02:06:52