Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Loupež po italsku

Loupež po italsku

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ač se to zdá téměř nesku­teč­né, zla­té cih­ly v hod­no­tě 35 mili­o­nů dola­rů tady fakt nehra­jí hlav­ní roli. Pro děj fil­mu jsou dale­ko důle­ži­těj­ší tako­vé vlast­nos­ti jako je vztek, šikov­nost a fan­ta­zie hlav­ních pěti hrdi­nů a mršt­nost tří mini coo­pe­rů.

Předně dou­fám, že pokud se roz­hod­ne­te jít na tenhle film, tak nebu­de­te mít tako­vý pro­blém dostat se do kina jako já. Do sálu jsme se hna­li cel­kem čty­ři, všich­ni ve sna­ze urvat ta nej­lep­ší mís­ta :-). Do posled­ní chví­le neby­lo jas­né, jest­li se vůbec bude pro­mí­tat, pro­to­že mini­mál­ní počet divá­ků je v kině sta­no­ven na šest. Nakonec jsme pro­mí­ta­čům sta­či­li a tak spus­ti­li pro­duk­ci.

Loupež po ital­sku je úžas­ně dyna­mic­ký film, kde se divák roz­hod­ně nenu­dí. Když už to vypa­dá, že je ruka v ruká­vě, sta­ne se něco, co zce­la změ­ní dal­ší děj. Např. když Stella (Charlize Theron) pro­ne­se větu, kte­rou tak rád a čas­to pou­ží­val její otec. Všechno dopro­vá­zí pří­hod­ná a rázná hud­ba, kte­rá tak tro­chu při­po­mí­ná bon­dov­ky. Ty ostat­ně mís­ty při­po­mí­ná i samot­ný děj fil­mu. Ať už vyna­lé­za­vos­tí Napstera (Seth Green), jehož tech­nic­ké mluvě jen málo­kdo rozu­mí, nebo scé­nou, kdy vrtu­l­ník v ruš­ných uli­cích pro­ná­sle­du­je jed­no­ho z mini coo­pe­rů.

Diváci urči­tě oce­ní, že se v pří­bě­hu nemo­tá nepře­hled­né množ­ství postav, kdy je nejen těž­ké zapa­ma­to­vat si, kdo se jak jme­nu­je, ale i kdo je čí pří­tel nebo nao­pak nepří­tel, jak je pro akč­ní fil­my typic­ké. Počet postav je v Loupeži více­mé­ně kon­stant­ní, zápo­rák a kla­ďá­ci jsou jas­ní a tro­chu cha­o­su a nejis­to­ty do děje vne­se snad jen jed­na pří­bu­zen­ská a záro­veň národ­nos­tí záplet­ka. Když už jsme u těch postav: dou­fám, že nebu­du jedi­ná, kte­rá oce­ní Charlieho kva­li­ty (Mark Wahlberg).

Závěrem urči­tě nemůžu zapo­me­nout na jed­nu per­lič­ku z titulků:„kick your ass“ je krás­ně eufe­mic­ky pře­lo­že­no jako „dám ti za uši“. Takže film je tím pádem pří­stup­ný i mlá­de­ži ško­lou povin­né!

O filmu:

Oficiální web: The Italian Job
Režie: E. Gary Gray
Scénář: Dona a Wayne Powers

V hlav­ních rolích: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Donald Sutherland, Seth Green, Jason Staham, Mos Def

Rok: 2003


Podívejte se na hodnocení Loupež po italsku na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,71456 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71456 KB. | 24.06.2024 - 02:20:59