Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Gotham - Mad Grey Dawn

Gotham - Mad Grey Dawn

gotham sc12 0667 f hires1 173520
gotham sc12 0667 f hires1 173520
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
A je to tady!!! Poslední díl Gothamu před pre­mi­é­rou Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti je za námi, a já pln vše­li­ja­kých dojmů hned na úvod říkám, že se nevy­hnu mino­rit­ním spo­i­le­rům. Takže, pokud si nechce­te nechat vyzra­dit důle­ži­té udá­los­ti ze seri­á­lu, přes­ťan­te číst ZDE!
Nejdůležitější lin­kou posled­ní epi­zo­dy byl bez­po­chy­by zrod Riddlera. Edward Nygma se totiž popr­vé uká­zal jakož­to muž, kte­rý sto­jí na stra­ně padou­chů. Mistrnými hádan­ka­mi a mani­pu­la­ce­mi se mu totiž poved­lo dostat nej­sym­pa­tič­těj­ší posta­vu celé­ho seri­á­lu za mří­že. Cory Michael Smith, kte­rý toho­to vyši­nu­té­ho mani­aka hra­je začí­ná rych­le dohá­nět Jima Carreyho, jenž tuto roli pro­sla­vil.
Nygma roze­hrál ďábel­skou hru.
Druhou důle­ži­tou udá­los­tí byl bez­po­chy­by návrat Penguina z Arkhamu, při­čemž se na scé­nu koneč­ně dostal i jeho otec. Oswald díky němu nale­zl nový domov a záze­mí, což zna­me­ná, že ze seri­á­lu nám jen tak nezmi­zí. Menší vadou na doko­na­los­ti této posta­vy tedy může být jen změ­na jeho cha­rak­te­ru, kdy se z násil­nic­ké­ho mani­aka stal posluš­ným „napráš­ko­va­ným“ trou­bou. Uvidíme však, jak se jeho pří­běh bude dále vyví­jet.
Paul Reubens si podru­hé v kari­é­ře zahrál Penguinova otce.
Tvůrci se věno­va­li i pří­bě­hu Bruce Waynea, kte­rý se po nale­ze­ní vra­ha svých rodi­čů, kte­rý nako­nec spáchal sebe­vraž­du, roz­ho­dl žít něja­ký čas se Selinou Kyle (Catwoman) na uli­ci. Po dlou­hé době se díky tomu­to činu budou­cí­ho tem­né­ho rytí­ře opět setká­vá­me s malou Ivy a může­me sle­do­vat i zají­ma­vě vymyš­le­ný zlo­čin v podá­ní této tro­ji­ce. Jedinou vadou na krá­se je nepří­tom­nost geni­ál­ní­ho Seana Pertweeho jakož­to Alfreda.
Myslím, že tem­po seri­á­lu s kaž­dou epi­zo­dou nabí­rá čím dál tím vět­ší obrát­ky, kte­ré jed­no­znač­ně vedou k monu­men­tál­ní­mu vyvr­cho­le­ní celé série, kdy se dle mého skrom­né­ho názo­ru vrá­tí drti­vá vět­ši­na postav pova­žo­va­ných za mrt­vé. Doufejme tedy, že finá­le bude ale­spoň stej­ně tak dob­ré jako konec prv­ní série.
zdroj obráz­ků: flickerigmyth.com, comicbookmovie.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Podívejte se na hodnocení Gotham na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65657 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72034 KB. | 21.04.2024 - 19:34:36