Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Hadi v letadle: Příběh za kontroverzním názvem, Samuel L. Jackson a nečekaný úspěch

Hadi v letadle: Příběh za kontroverzním názvem, Samuel L. Jackson a nečekaný úspěch

Photo © New Line Cinema
Photo © New Line Cinema
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Název fil­mu „Hadi v leta­dle“ (2006) vzni­kl při jed­né popra­cov­ní hap­py hour mezi holly­wo­od­ský­mi kole­gy, kte­ří se před­há­ně­li, kdo vymys­lí nej­hor­ší námět na film. Producent Craig Berenson, kte­rý v té době pra­co­val pro DreamWorks, před­lo­žil svůj návrh na ten­to film pod­le scé­ná­ře s názvem „Venom“. Agent Samuela L. Jacksona trval na změ­ně názvu, pro­to­že Jackson „nemohl“ pra­co­vat na fil­mu s tako­vým názvem. Když se o tom všem Jackson dozvě­děl, rea­go­val tolik cito­va­nou poznám­kou: „Rozhodně to změ­ní­me zpát­ky. To byl jedi­ný důvod, proč jsem tu prá­ci vzal. Přečetl jsem si ten název.“

„Byl to ten typ fil­mu, na kte­rý jsem cho­dil, když jsem byl dítě.... Je mi líto všech těch lidí, kte­ří si pro­chá­ze­jí celou tou ces­tou „Proč by Samuel Jackson něco tako­vé­ho dělal?“ a „Je to níz­ké“. Je to film. Lidé cho­dí v sobo­tu do kina, aby si odpo­či­nu­li od vál­ky v Iráku a daní a voleb­ních zpráv a pedo­fi­lů na inter­ne­tu a pros­tě se šli poba­vit a já rád dělám fil­my, kte­ré jsou zábav­né.“

Film si ješ­tě před uve­de­ním do kin zís­kal znač­nou pozor­nost, vytvo­řil si na inter­ne­tu počet­nou fanouš­kov­skou základ­nu a stal se inter­ne­to­vým feno­mé­nem, a to díky názvu, obsa­ze­ní a pre­mi­se fil­mu. V reak­ci na inter­ne­to­vou fanouš­kov­skou základ­nu spo­leč­nost New Line Cinema zapra­co­va­la do výro­by zpět­nou vazbu od onli­ne uži­va­te­lů a při­da­la pět dní dotá­ček. Nejvýznamnějším dodat­kem byla revi­ze hláš­ky z fil­mu, kte­rou fanouš­ci fil­mu paro­do­va­li na inter­ne­tu a kte­rá vyu­ží­va­la Jacksonovu typic­ky vul­gár­ní a násil­nic­kou fil­mo­vou posta­vu: „Už toho bylo dost! Už mám těch zasra­ných hadů v tomhle zasra­ném leta­dle dost!“ Před uve­de­ním fil­mu do kin i po něm byl film paro­do­ván a obje­vo­va­ly se na něj naráž­ky v tele­viz­ních pořa­dech a fil­mech, fanouš­kov­ských videích, video­hrách a růz­ných for­mách lite­ra­tu­ry.

K natá­če­ní bylo pou­ži­to více než 450 hadů, kte­ří před­sta­vo­va­li 30 růz­ných dru­hů hadů. Mezi růz­né dru­hy pat­ří deva­te­nác­ti­me­t­ro­vá barm­ská kraj­ta jmé­nem Kitty (kte­rou štáb pro úče­ly fil­mu nazval Kong), krá­lov­ská kraj­ta šar­la­to­vá (neje­do­va­tý dvoj­ník korá­lov­ky východ­ní), užov­ka mléč­ná, užov­ka kuku­řič­ná, chřes­týš a mangro­vo­vý had. Královský had šar­la­to­vý a pue­blan­ská užov­ka mléč­ná zastou­pi­li korá­lo­vé hady, zatím­co dal­ší druh užov­ky mléč­né a krá­lov­ská užov­ka flo­rid­ská plni­ly roli jedo­va­té­ho aus­tral­ské­ho tai­pa­na. Přibližně dvě tře­ti­ny hadů, kte­ří byli ve fil­mu k vidě­ní, byly ani­ma­t­ro­nic­ké nebo CGI. Hadi, kte­ří byli sku­teč­ní, byli vět­ši­nou ti neje­do­va­tí, kte­ří nikdy niko­ho nena­pad­nou.

Zdroj: IMDb/Wikipedia

Všechno nej­lep­ší, Samueli L. Jacksone!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kingsman: Tajná služba - Akční špiónský hit plný zábavy a nápadů14. dubna 2024 Kingsman: Tajná služba - Akční špiónský hit plný zábavy a nápadů Eggsyho (Taron Egerton) otec byl v devadesátých letech součástí výběrového řízení na pozici v tajné nezávislé špionážní organizaci Kingsman. Během něj se ovšem obětoval pro záchranu zbytku […] Posted in Retro filmové recenze
  • Argylle - Špionská akce od režiséra Kingsmen1. února 2024 Argylle - Špionská akce od režiséra Kingsmen Matthew Vaughn přichází z novým filmem, a po mnoha letech jde o první film, který v názvu nemá nějakou variaci slova "Kingsmen", ovšem ve špionážní branži režisér přeci jen zůstává. […] Posted in Filmové recenze
  • Riddick: Kronika temna27. ledna 2024 Riddick: Kronika temna Chtěl jen zjistit, proč jej přítel zradil, ale zapletl se do boje o záchranu všeho živého ve vesmíru. Jaká ironie. On nemilosrdný zabiják, který se tentokrát až moc nechá ovlivnit svými […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kill Bill: Návrat hvězd a nečekané oživení kariér9. ledna 2024 Kill Bill: Návrat hvězd a nečekané oživení kariér Quentin Tarantino se vždy vyznačoval schopností znovuobjevovat herecké talenty, a jeho projekt, Kill Bill, není výjimkou. Už v první části filmu bylo zjevné, že režisér dává velký důraz na […] Posted in Zajímavosti
  • Dlouhý polibek na dobrou noc18. prosince 2023 Dlouhý polibek na dobrou noc Dlouhý polibek na dobrou noc je americký akční thriller z roku 1996, jehož koproducentem a režisérem je Renny Harlin, producenty Shane Black a Stephanie Austinová a autorem scénáře je […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Marvels - post titulková scéna9. listopadu 2023 Marvels - post titulková scéna Na konci filmu Monica Rambeau používá své schopnosti a zdá se, že se obětovala k zachránění vesmíru, ale nakonec se objeví úplně jinde. První náznak byl setkání s její matkou Marií, která […] Posted in Spoilery
  • Marvels: Nové výzvy pro Captain Marvel a společnost MCU8. listopadu 2023 Marvels: Nové výzvy pro Captain Marvel a společnost MCU Carol Danvers (Brie Larson), známá také jako Captain Marvel, získala zpátky svou identitu, kterou jí vzali tyrani impéria Kree, a pomstila se Nejvyšší inteligenci. Když ji povinnosti […] Posted in Filmové recenze
  • Noční můra v Elm Street31. října 2023 Noční můra v Elm Street Noční můra v Elm Street je americký nadpřirozený slasher z roku 1984, který napsal a režíroval Wes Craven a produkoval Robert Shaye. Jedná se o první díl série A Nightmare on Elm Street a […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Tajná invaze: Nad průměrem MCU seriálů, ale neztrácí své kouzlo31. července 2023 Tajná invaze: Nad průměrem MCU seriálů, ale neztrácí své kouzlo Nad průměrností a hloupostí většiny MCU seriálů skřípu zuby. Naplno mě bavily vlastně jen WandaVision a Loki. A teď Tajná invaze. Tenhle velký seriálový event se vcelku povedl. Jistě, o […] Posted in TV Recenze
  • Mission: Impossible17. července 2023 Mission: Impossible V roce 1996 byl natočen akční špionážní film Mise: Impossible. Režisérem byl Brian De Palma a hlavní roli ztvárnil Tom Cruise. Scénář napsali David Koepp a Robert Towne, a příběh vytvořili […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24899 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72327 KB. | 21.04.2024 - 22:41:54