Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Heather Roan Robbins: Hvězdné kódy

Heather Roan Robbins: Hvězdné kódy

IMG 20230813 075932
IMG 20230813 075932
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedny z nej­do­ko­na­lej­ších karet, kte­ré poslou­ží jak k přes­ným výkla­dům bez zby­teč­né­ho otá­le­ní, tak i k pro­hlou­be­ní výu­ky ast­ro­lo­gie. Ponoření se do svých otá­zek a hle­dá­ní odpo­vě­dí může být vel­mi uspo­ko­ju­jí­cí. S Hvězdnými kódy dvoj­ná­sob. Nenašla jsem na karet­ní sadě jedi­nou chy­bu.


Jsou to napros­to bez­chyb­né kar­ty pro kaž­dé­ho, kdo potře­bu­je odpo­vě­di a při­tom se nechce kou­pat v duchov­ních řečech.

Grafika, zpra­co­vá­ní karet a obráz­ků?

Dokonalé, jed­no­du­ché, vel­mi ast­ro­lo­gic­ké a moder­ní. Jako mapa plná linií a sym­bo­lů. Pevné, pěk­né kar­ty s pří­jem­ným barev­ným zpra­co­vá­ním.

IMG 20230813 075932

IMG 20230813 080139

Příručka

Příručka je ohrom­ná stud­ni­ce moud­ros­ti a zají­ma­vých nápa­dů. Od kla­sic­kých výkla­dů po spe­ci­ál­ní výklad ve spo­je­ní s vaším horo­sko­pem, ale také pros­té poví­dá­ní si s kar­ta­mi. To všech­no. Rozhodně jsem si vel­mi rych­le kar­ty Hvězdné kódy zařa­di­la mezi ty, kte­ré čas od času vez­mu do ruky a svě­řím se jim, jsou ráz­né, jed­no­znač­né, a v tex­tech i tom, co mi dochá­ze­lo v sou­vis­los­tech u výkla­dů, jsou vel­mi přes­né. Jako by tuši­ly, jaký­mi smě­ry se vydá­vá lid­ská psy­chi­ka a jaké jsou meto­dy, jak pře­ko­nat to či ono.

A vůbec se nevy­ja­dřu­ji o tom, jak jsou přes­né.  Neskutečně. Naprosto jas­ně pozna­ly, kdy potře­bu­ji klid, a kdy potře­bu­ji jít vpřed a udě­lat něja­ký krok. Jak je to mož­né?

Můžeme si o vyklá­dá­ní karet mys­let coko­liv, ale Hvězdné kódy se poně­kud vymy­ka­jí. Jsou na jed­nu stra­nu hlu­bo­ké a vel­mi sym­bo­lic­ké, ale autor­kám se poda­ři­lo vnést do nich prak­tic­kou strán­ku, kte­rá je vyu­ži­tel­ná téměř oka­mži­tě.
Ani netře­ba vel­ké­ho sezna­mo­vá­ní, Hvězdné kódy jsou pros­tě hned při­pra­ve­ny a ve svých slo­vech k nám pro­mlou­va­jí jazy­kem, kte­rý zná­me a jež se není tře­ba dlou­ze učit ani se na něj snad ladit. Prostě kama­rád­ka, kte­rá uká­že prs­tem přes­ně do čer­né­ho: To jsou ony!

Výuka ast­ro­lo­gie i sym­bo­li­ky

Kromě karet­ních význa­mů a oby­čej­ných výkla­dů, lze kar­ty vyu­žít i v rám­ci výu­ky ast­ro­lo­gie, pro­to­že její zákla­dy, sou­vis­los­ti jsou tu také vysvět­le­ný. A pak se už může­te pono­řit do jed­not­li­vých význa­mů a pus­tit se do vlast­ní­ho vyklá­dá­ní. Ukáží se drs­ní uči­te­lé naše­ho živo­ta, mož­nos­ti do budouc­na, sil­né strán­ky, sla­bi­ny.  Všechny rady, kte­ré kar­ty dají, slou­ží k růstu vaše­mu i vašich blíz­kých.

Dokonalé kar­tič­ky!

O auto­rech:

 Heather Roan Robbins má více než čty­ři­cet let zku­še­nos­tí prá­ce s ritu­á­ly a intu­i­tiv­ní ast­ro­lo­gií, pub­li­ku­je v časo­pi­sech, pod­cas­tech  a má svou ast­ro­lo­gic­kou pra­xi. Její svě­ží a moder­ní vhled je pro­tkán moud­ros­tí pou­ži­tel­nou v běž­ném živo­tě. Žije v Montaně a ast­ro­lo­gii se věnu­je i její part­ner.

Lucas Lua De Souza je tatér, kte­rý od dět­ství milu­je umě­ní a ač nemá odpo­ví­da­jí­cí vzdě­lá­ní, vypra­co­val si svůj doko­na­lý styl a kari­é­ru. Žije v Melbourne a pro svou prá­ci žije tělem i duší.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2023, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Komiks 507. listopadu 2018 Komiks 50 Posted in Komiks
  • Kotlety s rýží a vínem. Konečně ten správný recept!18. ledna 2013 Kotlety s rýží a vínem. Konečně ten správný recept! Kotlety s rýží a vínem na tento způsob dělám moc ráda doma, máme je s celou rodinou moc rádi. Na vepřové zkrátka nedám dopustit! Proto jsem ráda, že vám dnes představuji tento recept. […] Posted in Domácí rady
  • Vodka lemon23. února 2005 Vodka lemon V únoru se dostalo i na filmy ze zemí, se kterými se obvykle nesetkáme v české filmové distribuci. Film Vodka lemon je sice hrazen z francouzských a dalších evropských peněz peněz, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Tripper, The (2006)5. září 2014 Tripper, The (2006) Psychopat v masce Reagana začne postupně vraždit zfetované návštěvníky lesního Festivalu Lásky. Samantha společně s přáteli vyráží na lesní „Festival lásky“. Pod […] Posted in Horory
  • Sint (2010)27. ledna 2012 Sint (2010) Děti třeste se, nasraný Mikuláš právě přichází! 5. prosince se děti rok co rok těší na svatého Mikuláše, který jim naděluje sladkosti. Tenhle chlapík by měl rozdávat radost a smích, […] Posted in Horory
  • Tři oříšky pro Popelku10. června 2021 Tři oříšky pro Popelku Tři oříšky skrývají tajemství a Popelce (Libuše Šafránková) umožní být jednou obratným lukostřelcem v zelené kamizole, prohánějícím se na koni, jindy neznámou princeznou, před jejíž krásou […] Posted in Retro filmové recenze
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […] Posted in Spoilery
  • NHL 18 - beta7. srpna 2017 NHL 18 - beta Užijte si poslední dny hraní NHL 18 beta. Dostal jsem se k ní až teď, tak se podívejte na moje první video. Jedna z variant, kterou lze hrát v NHL je hraní […] Posted in Novinky ze světa her
  • Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě21. června 2018 Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě Byl by hřích nevyužít tak silné a třpytivé karty Andělé krystalů od Doreen Virtue při dnešním slunovratu. O to víc mne překvapilo jejich sdělení. Dvě karty velmi podobného významu a […] Posted in Články
  • Mortal Kombat28. dubna 2021 Mortal Kombat Zatímco situace ve filmovém průmyslu je zatím poněkud nejistá a nabídka v kinech a na streamovacích platformách je poněkud proměnlivá na základě aktuálních prognóz (stačí se podívat na […] Posted in Filmové recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74698 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71983 KB. | 18.04.2024 - 02:54:55