Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %

Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %

P3
P3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

P2Jedinou věcí, kte­rá nám zůstá­vá po tisí­ce let, je slun­ce a naše země. Život je krát­ký v pomě­ru času. Jako ostat­ní lidé na svě­tě, tak i život Poirota musí kon­čit. Tvůrci z Velké Británie nám naser­ví­ro­va­li posled­ních pět epi­zod Poirota. David Suchet se roz­ho­dl ukon­čit své účin­ko­vá­ní v tom­to seri­á­lu a nato­čit oprav­du posled­ní díly. A to včet­ně jeho posled­ní­ho pří­pa­du Opona.

Když v roce 1989 nato­či­li prv­ní díl, nikdo nepřed­po­klá­dal, že ve svě­tě téměř nezná­mý herec David Suchet dá Poirotovi cha­risma, kte­ré se dosta­ne do pod­vě­do­mí celé­ho svě­ta. David Suchet byl zná­mý jenom v Anglii a občas se dostal ke ště­kům ve slav­ných vel­ko­fil­mech v Americe. Pamatuji si ho jako zápo­rá­ka z fil­mu Boeing 747 v ohro­že­ní.

Česká ver­ze seri­á­lu se obje­vi­la až něko­lik let po pre­mi­é­ře v Anglii. V roce 1997 vzni­kl prv­ní dabing, kte­rý se v Česku pro­sla­vil. Petr Kostka v hlav­ní roli a dal­ší posta­vy dabo­va­li Ondřej Vetchý a Stanislav Fišer. Bohužel, v rám­ci autor­ských záko­nů, se pro dal­ší opa­ko­vá­ní v roce 2002 už musel celý seri­ál zno­vu nada­bo­vat. Mnoho fanouš­ků ten­to krok odsu­zo­va­lo, ale poda­ři­lo se vytvo­řit dabing, kte­rý byl kva­li­ta­tiv­ně srov­na­tel­ný. Hlavní posta­vu nově nada­bo­val Jaromír Meduna, kte­rý dokon­čil dabing Poirota i do dneš­ní čes­ké pre­mi­é­ry.

Do dneš­ní­ho dne je nato­če­no a nada­bo­vá­no 72 dílů a to vše během 24 let. Posledním dílem, kte­rý Česko uvi­dí je Opona - Poirotův posled­ní pří­pad. Tuto kni­hu napsa­la Agatha Christie už v roce 1940, ale byla vydá­na až v roce 1975, aby to byla oprav­du posled­ní kni­ha o Poirotovi.

Je to oprav­du posled­ní pří­pad. Poirot je už sta­rý, na koleč­ko­vém křes­le a zno­vu se vydá­vá vyře­šit pří­pad v mís­tě, kde řešil i svůj prv­ní pří­pad, spo­leč­ně s kapi­tá­nem Hastingsem, na zám­ku Styles. Pro oba dva je to návrat po mno­ha letech. Poirot se bohu­žel ze zám­ku nevrá­tí.P1

Poirotova Opona je důstoj­ným zavr­še­ním celé­ho seri­á­lu. Z celé­ho film je vidět s jakou úctou k před­lo­ze tvůr­ci při­hlí­že­li a hlav­ně měli už za sebou 71 dílů. Nenatáčel se sice posled­ní, ale tomu nedá­vá žád­né omlu­vy. Natáčet posled­ní díl ješ­tě před před­chá­ze­jí­cí­mi díly pomoh­lo Davidu Suchetovi si držet odstup od hlav­ní posta­vy. Poprvé také Suchet hra­je bez vycpá­vek, a tak jeho Poirot už je sta­rý a veš­ke­ré jeho moder­ní oble­če­ní je mu vel­ké.

David Suchet oprav­du exce­lu­je. V kom­bi­na­ci s kame­rou a komor­ní hud­bou kla­ví­ru se fil­mu, o posled­ní detek­tiv­ní prá­ci před smr­tí, o kte­ré Poirot ví, že při­jde, poda­ři­lo vytvo­řit nád­her­ný roz­luč­ko­vý film. Jde jenom o to, aby pří­pad vyře­šil dří­ve, že jej zuba­tá dostih­ne. Hugh Fraser je doplň­kem, kte­rý tam musí být, aby vyře­šil i svo­ji záha­du se svo­ji dospě­lou dce­rou. Je také tím, až po něko­li­ka měsí­cích po vraž­dách, kdo se dozví, jaký oby­va­tel zám­ku Styles byl vlast­ně vra­hem a jak se to nako­nec udá­lo, pro­to­že Poirot popr­vé udě­lal to, co napros­to nená­vi­dí a musí za to zapla­tit, nej­lé­pe svo­ji naplá­no­va­nou smr­tí.

Poslední díl pat­ří ke kle­no­tům celé­ho seri­á­lu. Těsně za ním je Poirot: Vražda v Orient-expresu, kte­rá také řeši­la dile­ma prá­va poli­cej­ní­ho a prá­va odve­ty. Je to oprav­du veli­ce důstoj­né roz­lou­če­ní s celým seri­á­lem a žád­ní fanouš­ci si už nechtě­jí, ani nemů­žou, říct: „Natočte dal­ší díl“. Vše je nato­če­no, vše je doko­ná­no a bez Poirota bude­me žít dál.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Evil Never Dies (2003)13. dubna 2015 Evil Never Dies (2003) Provádět pokusy na mrtvém vrahovi se ukáže býti velkou chybou. Detektiv Ryan a jeho parťák Meyer se již měsíce snaží marně dopadnout brutálního sériového vraha. Teprve v den svých […] Posted in Horory
  • Juditin pokoj - „Jenže já byla vděčná i za ten jeden pocit lásky, pomyslela si.“ (str. 36)14. srpna 2018 Juditin pokoj - „Jenže já byla vděčná i za ten jeden pocit lásky, pomyslela si.“ (str. 36) Judita prožije jeden den. Ale promítají se do něj všechny ostatní dny, které prožila. Ráda se ztrácí a hledá. Hledá sama sebe? A proč pořád myslí na Vojtu, i když ví, že by na něj myslet […] Posted in Recenze knih
  • Suspiria (1977)6. března 2018 Suspiria (1977) Baletní škola v německém Freiburgu skrývá děsivé tajemství a Dario Argento nám s radostí představuje první z „Matek“… Americká studentka Suzy […] Posted in Horory
  • Svět pod hlavou - Stín kapradiny3. ledna 2017 Svět pod hlavou - Stín kapradiny Náhodou, podle mě to neni tak strašný. Trochu mi to připomíná nějakou počítačovou hru, a tahle epizoda by bylo těch prvních 20-30 minut, kde se hráč seznamuje s prostředím a lidmi, učí se […] Posted in Krátké recenze
  • HYGGE. Prostě šťastný způsob života.11. ledna 2023 HYGGE. Prostě šťastný způsob života. Čas od času každý člověk hledá ten správný klíč ke svému štěstí, anebo alespoň něco, co mu bude pocit štěstí přinášet. A jelikož s přelomem roku je právě ono "hledání" opravdového štěstí […] Posted in Recenze knih
  • Non ho sonno (2001)26. března 2012 Non ho sonno (2001) Někdy se stane i to, že se vrah nechá inspirovat dětskou říkankou. Turín, březen 1983 Inspektor Moretti přichází do sklepení jednoho městského domu, kde najde v přítomnosti ostatních […] Posted in Horory
  • #1899: Van Gogh 21. století - 60 %24. ledna 2019 #1899: Van Gogh 21. století - 60 % Van Gogh 21. stoletíVydalo nakladatelství Malvern v brožované vazbě v roce 2016. Vydání má 196 stran a prodává se v plné ceně za 288 Kč.Scénář: Petr MěrkaKresba: Dávid MarcinKomiks "Van […] Posted in Recenze komiksů
  • World of Tanks Blitz22. října 2016 World of Tanks Blitz Tak na Steamu je odlehčená verze hry World of Tanks -> World of Tanks Blitz. Podívejte se, jak tato hra vypadá. https://www.youtube.com/watch?v=yngnUp0buh8 Posted in Novinky ze světa her
  • Dressed to Kill (1980)2. ledna 2013 Dressed to Kill (1980) Záhadná vražedkyně s břitvou přichází... Atraktivní Kate Millerová si chodí pro rady ke svému psychiatrovi doktoru Elliottovi, kterému vypráví o svých zvrhlých snech a představách. […] Posted in Horory
  • Česká televize dnes začala natáčet Kancl23. ledna 2014 Česká televize dnes začala natáčet Kancl Dnes padla první klapka české verze kultovního britského seriálu scenáristů Rickyho Gervaise a Stephena Merchanta The Office. Pořad s názvem Kancl natáčí brněnské studio České televize v […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45900 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72002 KB. | 22.07.2024 - 21:36:00