Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Za plotem ( Over the Hedge )

Za plotem ( Over the Hedge )

n200606182149 hedge1
n200606182149 hedge1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200606182149_hedge1Dream Works už je zase tady s novým ani­mo­va­ným fil­mem. Zatím se ješ­tě neje­de­ná o tře­tí pokra­čo­vá­ní Shreka, neb zví­ře­cí rodin­ný film s názvem Za plo­tem.

Během doby co zví­řát­ka pro­dě­lá­va­la zim­ní spá­nek se s jejich lesem sta­la hroz­ná věc. Velká část ho byla vyká­ce­na a kolem kous­ku ve kte­rém zví­ře­cí „rodi­na“ žije vyrost­lo před­měs­tí od kte­ré­ho je dělí pou­ze plot. Ve chví­li kdy ho nalez­ne hyperak­tiv­ní vever­ka Hammy se obje­ví mýval RJ. RJ potře­bu­je něko­ho, kdo by mu pomohl nastřá­dat jíd­lo pro med­vě­da jemuž se sna­žil ukrást všech­ny záso­by potra­vin a teď mu dal ulti­má­tum. „Máš na to týden, jinak ti zakrou­tím krkem“. Proto potře­bu­je pomoc a tahle zví­ře­cí rodin­ka by se mu šik­la. Rozhodne se ji tedy vyu­žít. Chytře se vetře a slí­bí jim, že spo­lu nastřá­da­jí záso­by na zimu. Zvířátka z lesa mu věří a nasta­ne akce. Všechno co kde vidí si pře­ná­še­jí za plot a RJ si pod­le sezna­mu střá­dá věci. Tím že RJ uká­zal oby­va­te­lům lesa před­měs­tí tak se dostal do pozi­ce vůd­ce „rodi­ny“, kte­rým před jeho pří­cho­dem býva­la žel­va jenž na něj teď zača­la žár­lit a roz­hod­ne se jíd­lo vrá­tit. To ale RJ pře­ce nemů­že dopus­tit. Jídlo se po vel­ké taš­ka­ři­ci zni­čí a zví­řát­ka se od žel­vy distan­cu­jí. Mýval RJ si začne uvě­do­mo­vat, co to zna­me­ná rodi­na a co to je být oblí­ben a začne si vyčí­tat, že je takhle pod­vá­dí. Želva se omlu­ví a roz­hod­ne se s mýva­lem a dal­ší­mi jíd­lo během noci zase nastřá­dat. To se poda­ří, jen­že všech­ny kro­mě mýva­la RJe chy­tí dera­ti­zér, kte­ré­ho si objed­na­la oby­va­tel­ky­ně domu z kte­ré­ho jí jíd­lo celou dobu mize­lo. Když med­věd dosta­ne to co si přál, mýval RJ si uvě­do­mí, že pokud nechce skon­čit jako on (být samo­tář), musí něco udě­lat a všech­na zví­řát­ka zachrá­nit. Což se mu nako­nec poda­ří.

 

Velkolepá rodin­ná podí­va­ná nabí­zí divá­kům ohrom­né množ­ství gagů, kte­ré nepo­chy­tí­te všech­ny najed­nou a roze­smě­jí jak dospě­lé tak děti. Obzvláště ztřeš­tě­ná vever­ka Hammy nebo vači­ce jenž když se cítí být ohro­že­na dělá ze sebe mrt­vol­ku. 🙂

 

S ani­mo­va­ný­mi pohád­ka­mi se roz­tr­hl pytel, ale prá­vě tahle by Vám nemě­la unik­nout. Je dob­ré vědět co se děje Za plo­tem.


Podívejte se na hodnocení Za plotem na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43849 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71872 KB. | 22.07.2024 - 23:18:43