Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví

Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví

ZAHRADNICTVI CUDLIN 20161219 DSC 9421
ZAHRADNICTVI CUDLIN 20161219 DSC 9421
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poslední klap­ka fil­mo­vé tri­lo­gie Zahradnictví reži­sé­ra Jana Hřebejka a scé­náris­ty Petra Jarchovského padla po půl roce natá­če­ní pár dní před kon­cem roku v praž­ských Bohnicích a prv­ní film s názvem Rodinný pří­tel při­jde do kin v dub­nu.

Zahradnictví

Všechny tři fil­my se natá­če­ly sou­běž­ně už od červ­na 2016, vznik­ly pro ně nej­vět­ší fil­mo­vé deko­ra­ce v novo­do­bé his­to­rii čes­ké­ho fil­mu, a dohro­ma­dy šlo o více než 80 natá­če­cích dnů. Poslední den, kdy se toči­lo celou noc v are­á­lu Psychiatrické nemoc­ni­ce v Bohnicích, bylo na pla­ce i s kom­par­zis­ty přes 130 her­ců, kte­ré už od brz­ké­ho odpo­led­ne při­pra­vo­va­la počet­ná sku­pi­na mas­ké­rů a kosty­mé­rů.

Poslední natá­če­nou scé­nu divá­ci uvi­dí ve tře­tím fil­mu tri­lo­gie s názvem Nápadník, kde ústřed­ní dvo­ji­ci ztvár­ni­la Anna Fialová a Ivan Lupták, nepře­jí­cí rodi­če pak Aňa Geislerová a Martin Finger, nápad­ní­ka hra­je Jáchym Kučera, věč­ně dopro­vá­ze­ný svým otcem Miroslavem Táborským. Mezi her­ci se obje­vi­li ale také napří­klad you­tu­be­ři Jirka Král a Shopaholic Nicol, kte­ří prá­vě v Nápadníkovi před­sta­vu­jí zami­lo­va­ný pár.

Zahradnictví

Dvojice Geislerová – Finger pro­chá­zí vše­mi tře­mi fil­my a „zestár­ne“ tak o dva­cet let. Proto byla v tom­to pro­jek­tu vel­mi zásad­ní prá­ce umě­lec­ké­ho mas­ké­ra. „Když se poda­ří roli pod­po­řit ješ­tě mas­kou, tak to ohrom­ně pomů­že. Podívat se na sebe do zrca­dla mi hod­ně napo­ví, jak mám posta­vu hrát. Náš mas­kér Zdeněk Klika byl napros­to exce­lent­ní,“ vysvět­lil Martin Finger, kte­rý si pochva­lo­val i „part­ne­ře­ní“ s Aňou Geislerovou. „Je krás­né, že můžu hrát s divou čes­ké­ho fil­mu. Před rokem bych se ani nena­dál, že si zahra­ju zrov­na s Aňou, a že bude moje man­žel­ka. Úžasné potká­ní!“ dodal herec.

Ovšem vel­mi kva­lit­ní je i obsa­ze­ní dal­ších rolí a zejmé­na děti se poda­ři­lo obje­vit nesmír­ně talen­to­va­né. „Najít v cas­tingu děti, kte­ré jsou ve třech gene­ra­cích, bylo to nej­těž­ší. Ale kro­mě hlav­ních, i v těch tro­chu men­ších, ale stě­žej­ních rolích, hra­jí nej­lep­ší her­ci, kte­ré znám. S řadou z nich jsem už spo­lu­pra­co­val, s někte­rý­mi se ale tře­ba řadu let znám, a nikdy jsme spo­lu nedě­la­li. Například s Karlem Dobrým nebo Davidem Novotným,“ svě­řil se reži­sér Jan Hřebejk.

První část tri­lo­gie s názvem Rodinný pří­tel při­jde do kin 27. dub­na 2017 a před­sta­ví zejmé­na milost­ný troj­ú­hel­ník tvo­ře­ný Aňou Geislerovou, Ondřejem Sokolem a Martinem Fingerem na poza­dí váleč­ných let v naší zemi.

Druhý film se sou­stře­dí na dobu pová­leč­nou a zvra­ty v obdo­bí po roce 1948 v pří­bě­hu Dezertér, posta­ve­ném pře­de­vším na rodi­ně maji­te­le kadeř­nic­ké­ho salo­nu Jiřího Macháčka. Jeho ženu ztvár­ni­la Gabriela Míčová, její sest­ry Klára Melíšková a Aňa Geislerová. V kinech se obje­ví 28. září 2017.

Zahradnictví

V závě­reč­ném Nápadníkovi, kte­rý uza­vře celou tri­lo­gii děním v 50. letech, a do kin při­jde 16. lis­to­pa­du 2017, divá­ci uvi­dí mla­dou dvo­ji­ci Annu Fialovou a Ivana Luptáka.

Všechny tři fil­my spo­ju­je zahrad­nic­tví „zahrad­ní­ka“ Davida Novotného a jeho ženy Lenky Krobotové jako mís­to rodin­né­ho stme­lo­vá­ní, posou­vá­ní osu­dů jed­not­li­vých postav a záze­mí napříč doba­mi a reži­my.

Příběhy roz­vět­ve­né rodi­ny ode­hrá­va­jí­cí se v letech 1939 – 1959 svý­mi deko­ra­ce­mi dotvo­řil archi­tekt Jan Kadlec, stři­hu fil­mů se ujal Vladimír Barák a hud­bu k nim sklá­dá Petr Ostrouchov.

Trilogie vzni­ká v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí, dis­tri­bu­to­rem je spo­leč­nost CinemArt.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […] Posted in Filmové recenze
  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […] Posted in Filmové recenze
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […] Posted in Filmové recenze
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […] Posted in Festivaly
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Jedna ruka netleská - Standa je smolař, zrovna ho pustili z vězení a on věří, že se karta obrací.30. listopadu 2020 Jedna ruka netleská - Standa je smolař, zrovna ho pustili z vězení a on věří, že se karta obrací. David Ondříček napsal ve spolupráci s Jiřím Macháčkem scénář a potom podle něj natočil film, který je místy vtipný, místy velmi vtipný, místy vulgární a dohromady tvoří mooooc hezkou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40032 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72129 KB. | 18.04.2024 - 06:28:28