Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jedna ruka netleská - Standa je smolař, zrovna ho pustili z vězení a on věří, že se karta obrací.

Jedna ruka netleská - Standa je smolař, zrovna ho pustili z vězení a on věří, že se karta obrací.

JednaRuka
JednaRuka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David Ondříček napsal ve spo­lu­prá­ci s Jiřím Macháčkem scé­nář a potom pod­le něj nato­čil film, kte­rý je mís­ty vtip­ný, mís­ty vel­mi vtip­ný, mís­ty vul­gár­ní a dohro­ma­dy tvo­ří moo­o­oc hezkou spatla­ni­nu. Při odcho­du z kina se slu­ší, abychom zatles­ka­li jed­nou rukou.

Hlavní hrdi­ny cra­zy kome­die jsou Standa (Jiří Macháček) a Michal (Marek Taclík), kte­ří se ke smů­le obou potká­va­jí po návra­tu Standy z věze­ní. Od té chví­le se jejich smů­la a neši­kov­nost náso­bí a divá­ci mají pří­le­ži­tost se smát. To je ale asi tak všech­no.

Jako tra­dič­ně je vel­mi sil­nou strán­kou Ondříčkových fil­mů hud­ba Jana P. Muchowa. A pak taky vykres­le­ní jed­not­li­vých postav. Každá z nich je dota­že­ná do posled­ní­ho detai­lu a tím pádem v jis­tém smys­lu uje­tá. Ať už jde o Standova otce (Jan Tříska) před­ná­še­jí­cí­ho Shakespeara, dce­ru Ivana Trojana ve sty­lu hol­čič­ky z Addamsovy rodi­ny nebo tele­viz­ní­ho mode­rá­to­ra zábav­né­ho pořa­du (Vladimír Dlouhý), kte­rý je posed­lý skry­tou kame­rou a neo­hlí­ží se na to, jest­li náho­dou neod­vy­sí­lá rodin­né zábě­ry. Ruku v ruce s cha­rak­te­ry postav jdou i vel­mi dob­ré herec­ké výko­ny her­ců.

No a pak při­chá­zí ta jed­na scé­na. Nebudu ji popi­so­vat, ale vy pozná­te, kte­rou mám na mys­li. Vím, že je to myš­le­no jako odsou­ze­ní toho, co všech­no si sta­ni­ce dovo­lí vysí­lat. Ale tahle scé­na byla pro mě pří­liš natu­ra­lis­tic­ká. Asi by pro mě byla sil­ná, i kdy­bych ji shlé­dl v por­no­gra­fic­kém fil­mu, kde bych na ni byl rela­tiv­ně při­pra­ve­ný. V mých očích sni­žu­je hod­no­ce­ní celé­ho fil­mu ješ­tě o stu­pí­nek níž. I přes ono Třískovo sha­zu­jí­cí hod­no­ce­ní „Šikovná hol­čič­ka!“...

Takže: Jestli chce­te shléd­nout pár dob­rých gagů a neo­hlí­ží­te se na dějo­vou linii, záplet­ku a dal­ší podruž­né zále­ži­tos­ti, upa­luj­te do kina. Jestli ne, dej­te si nohy na stůl a pusť­te si zprá­vy v tele­vi­zi. Taky jsou sesta­ve­ny ze scén, kte­ré na sebe až tak úpl­ně nena­va­zu­jí. A mož­ná se taky u zpráv na Nově zasmě­je­te.

No, mož­ná jsem to s tou kri­ti­kou pře­hnal. Ale mé oče­ká­vá­ní bylo po Samotářích pod­stat­ně vyš­ší. V kon­ku­ren­ci ostat­ních Ondříčkových fil­mů je Jedna ruka urči­tě pod­prů­měr.


Recenze z 19. 11. 2003


Photo © 2003 Lucky Man Films


Podívejte se na hodnocení Jedna ruka netleská na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vstoupí do českých kin 31. srpna 2017. Animovaný příb...
Vlk z Wall Street: Peníze, moc a pád do propasti [caption id="" align="alignright" width="400"] Photo © Paramount Pictures / Mary Cybulski[/ca...
Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové Producent Horst Wendlandt si byl dobře vědom, že úspěch každého filmu závisí především n...
Hybridi Tenhle kraťas je MASAKR! Úžasnéj CGI vizuál znečištěného podmořského světa, kde se ...
Antonín Molčík Pocházel z nehereckého prostředí, jeho tatínek byl četník a maminka úřednice. Ti jeho uměl...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,49481 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69776 KB. | 04.12.2023 - 20:04:45