Kritiky.cz > Profily osob > IVAN POKORNÝ, režisér

IVAN POKORNÝ, režisér

Pokorny
Pokorny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zkušený reži­sér s roz­sa­hem od diva­dla po film se naro­dil v roce 1952. V roce 1975 absol­vo­val stu­di­um herec­tví na praž­ské DAMU a divá­ci jej moh­li vidět v men­ších rolích v mno­ha stá­le oce­ňo­va­ných fil­mech (např. Amadeus, Údolí krás­ných žab, Jáchyme, hoď ho do stro­je!, Signum Laudis, Vrchní, prch­ni! nebo Tři vete­rá­ni).

Po emi­gra­ci do Rakouska v roce 1983 půso­bil jako docent na Vídeňské kon­zer­va­to­ři a poté až do roku 1994 jako reži­sér v rakous­kých a němec­kých diva­dlech.

Po návra­tu do vlas­ti v roce 1995 nato­čil řadu TV fil­mů hlav­ně rodin­né­ho cha­rak­te­ru. Do pově­do­mí dět­ské­ho divá­ka se vepsal pře­de­vším horo­ro­vě ladě­ným seri­á­lem Přízraky mezi námi (2000). Jeho prv­ním dílem urče­ným pro plát­na kin byl v roce 2002 psy­cho­lo­gic­ký sní­mek s dob­ro­druž­ný­mi prv­ky Únos domů a násled­ně v roce 2017 syro­vý kri­mi thriller skan­di­náv­ské­ho vzo­ru Záblesky chlad­né nedě­le.

Ivan Pokorný nato­čil dnes již přes 20 hra­ných titu­lů, včet­ně šes­ti TV seri­á­lů za něž byl nomi­no­ván na Českého lva, cenu Elsa (obo­jí ČFTA), cenu TýTý nebo zís­kal oce­ně­ní např. MFFDM ve Zlíně. Je m.j. čle­nem Saské aka­de­mie umě­ní (SAK).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Uzly a pomeranče


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11986 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71559 KB. | 22.06.2024 - 17:55:04