Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > „Protektor“ v kinech od 24.9.2009

„Protektor“ v kinech od 24.9.2009

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co všech­no jste ochot­ni zra­dit pro lás­ku?

 

Příběh osu­do­vé­ho vzta­hu dvou lidí, kte­ří na poza­dí váleč­né­ho dra­ma­tu pro­ží­va­jí vlast­ní dra­ma sou­kro­mé. Příběh o sku­teč­ných citech, o lás­ce, kte­rá v extrém­ních dobách může vést až na samou hra­ni­ci sebe­de­struk­ce, a přes­to má v sobě sílu a nadě­ji.

Riskantní hra o kari­é­ru, cit, lid­skou důstoj­nost a nako­nec o život v tem­ných časech Protektorátu.

 

Rozhlasový repor­tér Emil Vrbata a hereč­ka Hana jsou man­že­lé. Píše se rok 1938, atrak­tiv­ní Hana sla­ví prv­ní úspě­chy ve fil­mu, je oble­to­vá­na cti­te­li. Emil žár­lí. Německá oku­pa­ce a začá­tek vál­ky obrá­tí jejich živo­ty naru­by. Hana je kon­fron­to­vá­na se svým židov­ským půvo­dem, z výšin naděj­ně roz­běh­nu­té kari­é­ry padá na dno spo­le­čen­ské­ho žeb­říč­ku.

Emil vyu­ži­je šan­ci zachrá­nit a záro­veň ovlád­nout Hanin život. Odmítne roz­vod, v zájmu Haniny ochra­ny setr­vá v „raso­vě smí­še­ném man­žel­ství“ a sta­ne se hla­sem němec­ké pro­pa­gan­dy. Smlouva s ďáblem si ale vybí­rá daň. Emilova sebe­úcta se hrou­tí, lás­ka k Haně se mění v „pro­tek­tor­ství“, man­žel­ství se pro­pa­dá do lhos­tej­nos­ti.

Osud na Emila při­chys­tal past. Na útě­ku od milen­ky ve spě­chu ukrad­ne cizí kolo a šláp­ne do pedá­lů. Jenže z roz­hla­su už drn­čí poplaš­ná zprá­va: „V Praze byl spáchán aten­tát na zastu­pu­jí­cí­ho říš­ské­ho pro­tek­to­ra Heydricha, jeden z pacha­te­lů ujel z mís­ta činu na bicyklu…“. Náhodný kon­takt se zdán­li­vě banál­ním před­mě­tem odstar­tu­je Emilovu zbě­si­lou jízdu o život, o odpuš­tě­ní v očích milo­va­né ženy...

 

                                              

milost­né dra­ma, 100 min, Dolby Digital, do 12 let nepří­stup­ný

Režie: Marek Najbrt

Hrají: Marek Daniel, Jana Plodková, Klára Melíšková, Tomáš Měcháček, Sandra nová­ko­vá, Rišo Stanke, Jan Budař

Česká pre­mi­é­ra: 24. 9. 2009

 

Více na: www.ceskatelevize.cz/specialy/protektor/index.php


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10793 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71890 KB. | 28.02.2024 - 16:52:24