Kritiky.cz > Speciály > Přízraky v Benátkách (A Haunting in Venice)

Přízraky v Benátkách (A Haunting in Venice)

Photo © 2023 20th Century Studios
Photo © 2023 20th Century Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

OBSAH

Snímek Přízraky v Benátkách je thriller s nad­při­ro­ze­nou téma­ti­kou, nato­če­ný na moti­vy romá­nu Agathy Christie Viděla jsem vraž­du. Režie se ujal osca­ro­vý herec a reži­sér Kenneth Branagh, kte­rý si v něm rov­něž opět zahrál roli slav­né­ho detek­ti­va Hercula Poirota.

Ve fil­mu Přízraky v Benátkách se divá­kům před­sta­vu­jí Benátky zaha­le­né rouš­kou tajem­ství krát­ce po skon­če­ní 2. svě­to­vé vál­ky, a to pří­mo v před­ve­čer Svátku Všech sva­tých. Slavný detek­tiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh), kte­rý je nyní ve výsluž­bě a žije v tom­to slav­ném měs­tě v dob­ro­vol­ném osa­mě­ní. Jeho celo­ži­vot­ní zku­še­nos­ti se svě­tem zlo­či­nu a vyšet­řo­vá­ním a dal­ší pro­ži­tá vál­ka, kte­rá zno­vu pou­ká­za­la na nej­hor­ší lid­ské vlast­nos­ti, ho při­mě­ly stáh­nout se do ústra­ní. Volný čas trá­ví veš­ke­rý­mi mož­ný­mi akti­vi­ta­mi, kte­ré mu nabí­ze­jí sebe­men­ší šan­ci vytěs­nit zlo­či­ny ze své mys­li. Ale jak už tomu v jeho pří­pa­dě bývá, zlo­čin si k němu i tak doká­že najít ces­tu.

Poirot obdr­ží pozvá­ní od své dáv­né pří­tel­ky­ně, svě­to­vě pro­slu­lé spi­so­va­tel­ky detek­tiv­ních romá­nů Ariadne Oliverové (Tina Fey), kte­rá pro­hla­šu­je, že má pro něj něco, co roz­hod­ně musí vidět, a pří­sa­há, že se nejed­ná o žád­ný zlo­čin. Chce, aby se k ní při­po­jil v rám­ci spi­ri­tis­tic­ké sean­ce a pomohl jí pro­ká­zat, že se jed­ná o pod­vod. Navzdory výhra­dám nako­nec Poirot pod­leh­ne zvě­da­vos­ti a sou­hla­sí, že se sean­ce, kte­rá se koná v chát­ra­jí­cím palá­ci ve vlast­nic­tví slav­né oper­ní pěv­ky­ně Roweny Drakeové (Kelly Reilly), sku­teč­ně zúčast­ní. Když je jeden z účast­ní­ků sean­ce zavraž­děn, stá­va­jí se ze všech pří­tom­ných pode­zře­lí a slav­ný bel­gic­ký detek­tiv se pro­ti své vůli oci­tá v zákeř­ném svě­tě stí­nů a peč­li­vě skrý­va­ných tajem­ství.


Podívejte se na hodnocení Přízraky v Benátkách na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08146 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72586 KB. | 25.05.2024 - 18:41:11