Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat, že člověk umírá

Jak poznat, že člověk umírá

regrets dying hands
regrets dying hands
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

V posled­ních týd­nech, dnech nebo hodi­nách živo­ta člo­vě­ka exis­tu­jí urči­té znám­ky, kte­ré uka­zu­jí, když se někdo chys­tá zemřít. Rozpoznat tyto znám­ky vám pomů­že říct důle­ži­té sbo­hem a při­pra­vit se na to, co při­jde.

Když někdo začne umí­rat, toto jsou pří­zna­ky, kte­ré uka­zu­jí, že se blí­ží smrt:

Fyzické změny

U star­ších lidí může být kůže ten­ká a ble­dá, s tma­vý­mi ját­ro­vý­mi skvr­na­mi, kte­ré se obje­vu­jí na rukou, nohou a tvá­řích. Vlasy mohou být také ten­ké a cel­ko­vá posta­va člo­vě­ka se jako­by scvrk­ne. Na zubech se může obje­vit zbar­ve­ní nebo tma­vé skvr­ny.

Ztráta zájmu o vnější svět

Vnější svět umí­ra­jí­cích se začí­ná zmen­šo­vat, a to dokon­ce do té míry, že umí­ra­jí­cí již nechce opus­tit dům ani své lůž­ko a je mož­né, že nebu­de mít chuť mlu­vit. Jejich nála­da, pova­ha a cho­vá­ní se mohou změ­nit. Někteří mohou být napří­klad nety­pic­ky zne­po­ko­je­ni. Jiní, kte­ří mají ate­is­tic­ké názo­ry, mohou najed­nou chtít pro­zkou­mat nábo­žen­ské nebo duchov­ní uče­ní.

Zvýšené množství spánku

Umírající oso­ba je více una­ve­ná, pro­to začí­ná spát del­ší dobu. To může být pro pří­buz­né straš­li­vé, ale je důle­ži­té si uvě­do­mit, že i nejmen­ší fyzic­ká náma­ha pro něko­ho, kdo se blí­ží ke smr­ti, může být vyčer­pá­va­jí­cí a pro­za­tím je vyna­lo­že­no veš­ke­ré úsi­lí na to, aby člo­věk zůstal naži­vu.

Snížená chuť k jídlu

Tělo ví, že už nepo­tře­bu­je dopl­ňo­vat záso­by, a tak umí­ra­jí­cí člo­věk již nemá chuť k jídlu. Totéž pla­tí i o pití. Umírající mohou začít hub­nout, někdy pří­liš rych­le. Je důle­ži­té, abys­te niko­ho, kdo již nechce jíst, do jíd­la nebo pití nuti­li. Dbejte ale na poky­ny ošet­řu­jí­cí­ho léka­ře.

Změny výrazů

Umírající oso­ba může začít mlu­vit o „odcho­du“, „létá­ní“, „ces­tě domů„nebo usku­teč­ně­ní ces­ty. Může také začít vyja­d­řo­vat svou srdeč­nou vděč­nost svým opa­t­rov­ní­kům a jejich rodi­ně a při­pra­vo­vat se tak na roz­lou­če­ní.

Zvláštní požadavky

Umírající může chtít něco zvlášt­ní­ho, jako napří­klad navští­vit urči­té mís­to nebo se obklo­pit svý­mi oblí­be­ný­mi kvě­ti­na­mi. Možná chtě­jí sly­šet urči­tou hud­bu, nechat si v blíz­kos­ti rodin­né foto­gra­fie nebo kon­tak­to­vat něko­ho, kdo je v jejich živo­tě důle­ži­tý


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nezvratný osud 3 - Do třetice všeho dobrého a zlého?7. srpna 2006 Nezvratný osud 3 - Do třetice všeho dobrého a zlého? Možná je to dílem náhody, že mi zrovna teď… když píšu tuhle recenzi… naskočila píseň Never Die od skupiny Creed. A možná taky ne. Jinými slovy – člověk velmi často doplácí na to, když […] Posted in Filmové recenze
  • Rod Draka - Nezvedený princ (E02)30. srpna 2022 Rod Draka - Nezvedený princ (E02) Princezna Rhaenyra (Milly Alcock) se ponořuje hluboko do proroctví rodu Targaryenů, zatímco čelí říši, která odolává myšlence ženy na Železném trůnu, a princ Daemon (Matt Smith), […] Posted in TV Recenze
  • Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění23. listopadu 2021 Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění Český konceptuální umělec slovenského původu Ján Mančuška dosáhl výrazných úspěchů, kdy se jeho tvorba dočkala prezentování i v USA či Benátkách. Tento umělec bohužel v roce 2011 ve věku […] Posted in Zajímavosti
  • Ms. Marvel - recenze13. července 2022 Ms. Marvel - recenze Ms. Marvel je pro mě rozhodně jedno z nejpříjemnějších překvapení čtvrté fáze Marvel Cinematic Universe. Nemohu říct, že bych byl velkým fanouškem této postavy v komiksech, a tak jsem měl […] Posted in TV Recenze
  • Shark Night 3D (2011)29. listopadu 2016 Shark Night 3D (2011)  Pro partičku studentů se jejich pobyt v domě u jezera změní v zoufalý boj o přežití. Místní vody totiž obývají hladoví žraloci... Vysokoškolačka Sara se rozhodne pozvat […] Posted in Horory
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […] Posted in Dabing
  • Dokonalý svědek s.r.o. | The Wedding Ringer [60%]9. května 2015 Dokonalý svědek s.r.o. | The Wedding Ringer [60%] Komik Kevin Hart jede. Ze stand-up baviče se v posledních letech stává nová afro-americká filmařská kasovní jistota. Lidi baví, talent má a umí si vybírat přesně ty nenáročné materiály, […] Posted in Filmové recenze
  • Nordwand (2008)26. ledna 2012 Nordwand (2008) Lézt po horách je super, zažít tam sněhovou bouři už ale moc ne. Film Nordwand je takřka povinností pro všechny fanoušky horolezeckých filmů už jen kvůli tomu, že podobně laděných - […] Posted in Filmové recenze
  • Žabarádi - fantastický výlet Kváčka a Žabimíra od pramene Vltavy až do vesmíru9. dubna 2022 Žabarádi - fantastický výlet Kváčka a Žabimíra od pramene Vltavy až do vesmíru Máte rádi dobrodružství? Hledáte pro své děti milý příběh dvou žabáků, kteří chtějí vidět Ježíškovskou věž? Tak právě vám je určena kniha Žabarádi, jejíž autorem je Pavel Renčín.  Na […] Posted in Recenze knih
  • VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)3. března 2017 VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947) Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86015 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71814 KB. | 22.07.2024 - 18:53:49