Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nekonvenční pohled Mel Gibsona na Statečné srdce: Od historických rozporů po filmařské žerty a interní vtípky

Nekonvenční pohled Mel Gibsona na Statečné srdce: Od historických rozporů po filmařské žerty a interní vtípky

Photo © 20th Century Fox
Photo © 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roz­ho­vo­ru pro deník Daily Mail v říj­nu 2009 Mel Gibson při­znal, že film Statečné srd­ce (1995) je z vel­ké čás­ti smyš­le­ný, ale tvr­dil, že změ­ny byly pro­ve­de­ny z dra­ma­tic­kých důvo­dů. Přiznal také, že měl vždy pocit, že je na roli Wallace při­nejmen­ším o deset let star­ší. Společnost Paramount Pictures však chtě­la film finan­co­vat pou­ze v pří­pa­dě, že Gibson bude hrát hlav­ní roli, a tak sou­hla­sil.

„Někteří lidé říka­li, že jsme při vyprá­vě­ní pří­bě­hu zka­zi­li his­to­rii. Mně to neva­dí, pro­to­že to, co vám dávám, je fil­mo­vý záži­tek, a já si mys­lím, že fil­my jsou tu od toho, aby nej­pr­ve bavi­ly, pak pou­čo­va­ly a pak inspi­ro­va­ly. Pravděpodobně tam byly his­to­ric­ké nepřes­nos­ti - doce­la dost. Ale mož­ná tam neby­ly, kdo to má říct, pro­to­že o tom člo­vě­ku se toho v děje­pi­se napsa­lo jen vel­mi málo. Nemuselo to být nut­ně auten­tic­ké. V někte­rých věcech, kte­ré jsem o něm četl, nebyl tak milý jako ve fil­mu. Trochu jsme si ho zro­man­ti­zo­va­li, ale tako­vý je fil­mo­vý jazyk - musí­te to udě­lat fil­mo­vě při­ja­tel­né. Ve sku­teč­nos­ti to byla zrů­da - vždyc­ky byl cítit kou­řem, pro­to­že pořád vypa­lo­val lidem ves­ni­ce. Byl jako to, čemu Vikingové říka­li „ber­ser­ker“. Ale tro­chu jsme posu­nu­li rov­no­váhu, pro­to­že někdo musí být ten hod­ný a někdo ten zlý, a kaž­dý pří­běh má svůj úhel pohle­du. To byla naše před­po­ja­tost.“

Když Wallace při­jíž­dí do bitvy u Stirlingova mos­tu, jeden ze skot­ských bojov­ní­ků v něm pozná Wallace, na což jeho kum­pán odpo­ví: „To není mož­né. Není dost vyso­ký.“ Jedná se o tak tro­chu inter­ní vtip pro­dukč­ní­ho týmu. Skutečný William Wallace byl obrov­ský muž, kte­rý v době, kdy prů­měr­ný muž měřil maxi­mál­ně kolem 180 cm, měřil 180 cm a s výš­kou 180 cm byl o sedm cen­ti­me­t­rů vyš­ší než Gibson.

Gibson, noto­ric­ký vti­pá­lek, reží­ro­val někte­ré scé­ny hla­sem Elmera Fudda a během scé­ny Murronova pohřbu dokon­ce zařval: „STŘIH!“ Položil ruku na hereč­ku hra­jí­cí její mat­ku a zařval: „Dáš si tam ponož­ku!“. To způ­so­bi­lo, že se hereč­ka od plá­če v roli pře­ra­zi­la a zača­la se smát. Gibson také záměr­ně spus­til faleš­nou fámu, že Sophie Marceau je dce­rou zná­mé­ho fran­couz­ské­ho mima Marcela Marceau.

Jeden z una­ve­ných kom­par­zis­tů fil­mu si údaj­ně sple­tl jed­no z Gibsonových dětí na pla­ce s poslíč­kem a požá­dal ho, aby při­ne­sl šálek čaje. Gibson byl v dosle­chu, při­ký­vl a pošep­tal své­mu syno­vi: „Přines ho.“ A tak ho při­ne­sl. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Mele Gibsone!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pan Nepolapitelný – Belmondův kanadský synovec?26. října 2023 Pan Nepolapitelný – Belmondův kanadský synovec? Kanadští filmaři žijí ve stínu svých kolegů z USA. Čas od času však umí překvapit nenápadným kouskem, který si zaslouží pozornost, nebo alespoň sympatie. Patří Pan Nepolapitelný právě do […] Posted in Filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň4. dubna 2023 Smrtonosná zbraň Smrtonosná zbraň je americká akční policejní komedie z roku 1987, kterou režíroval a spoluprodukoval Richard Donner, scénář napsal Shane Black a koproducentem byl Joel Silver. Vedle Garyho […] Posted in Speciály
  • Mel Gibson se po natáčení v Budapešti prochází centrem Prahy24. května 2022 Mel Gibson se po natáčení v Budapešti prochází centrem Prahy Hollywoodská hvězda Mel Gibson byla o víkendu spatřena v centru Prahy a místní bulvární tisk zachytil herce na Karlově mostě a dalších místech, kde si prohlíží některé z pamětihodností […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Pravda o Statečném srdci24. února 2022 Pravda o Statečném srdci „Historii píšou ti, kteří navlékají hrdinům oprátku,“ sděluje vypravěč na úvod a zajišťuje si tak alibi pro příští minuty. Mel Gibson, v pětadevadesátém roce už několik let hollywoodská […] Posted in Zajímavosti
  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny10. května 2021 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny S válečnými filmy mám trochu problém. V úplně obecné rovině je mám docela rád, trochu to přičítám tomu, že ve mně pořád dýchá něco z toho kluka, který si rád hrál na vojáky. Pro upřímnost […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mikýř vyhrál třetí sérii Survivor Česko & Slovensko19. června 2024 Mikýř vyhrál třetí sérii Survivor Česko & Slovensko Třetí série reality show Survivor Česko & Slovensko skončila po sedmdesáti sedmi dnech napínavého boje. Ve finále se utkali programátorka Nikola a komik Mikýř, který nakonec získal […] Posted in Reality show
  • Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série "Rodu Draka" nadchla diváky18. června 2024 Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série "Rodu Draka" nadchla diváky A Son for a Son (S02E01) je první epizodou druhé série seriálu "Rod Draka", která se setkala s velmi pozitivními ohlasy. Tento akční, fantasy, dramatický a dobrodružný seriál z USA trvá 58 […] Posted in Zajímavosti
  • Jen řeka teče18. června 2024 Jen řeka teče Asijská kinematografie určitě není v naší kotlině zanedbávané téma. V poslední době její vody u  nás opět rozvířil sice německý režisér Wim Wenders se svými Dokonalými dny, případně Hajo […] Posted in Filmové recenze
  • Máme prachy! A co dál?18. června 2024 Máme prachy! A co dál? Na začátku prázdninového volna do českých kin vstoupila francouzská komedie o lidech, kteří najednou získají hromadu peněz. Film natočila dvojce režisérů Maxime Govare a Romain Choay, […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68889 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71764 KB. | 20.06.2024 - 14:20:07