Kritiky.cz > Profily osob > John Cleese

John Cleese

Cleese
Cleese
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John Cleese (* 27. říj­na 1939, Weston-super-Mare, Somerset, Anglie) je brit­ský herec, komik, spi­so­va­tel a fil­mo­vý pro­du­cent, jeden z šes­ti čle­nů kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python. Hrál potrhlé­ho hote­li­é­ra Basila Fawltyho v seri­á­lu Hotýlek, na jehož scé­ná­ři se podí­lel. Podílel se také na scé­ná­řích k fil­mům Monty Python a Svatý Grál, Monty Python: Život Briana a Smysl živo­ta.

Život

John Cleese se naro­dil v malém měs­teč­ku Weston-super-Mare u moře v Somersetu 27. říj­na v roce 1939. Byl jedi­ná­ček, pří­jme­ní jeho rodi­ny bylo původ­ně „Cheese“, ale když v roce 1915 jeho děde­ček vstou­pil do armá­dy, nechal se pře­jme­no­vat na „Cleese“ (k Johnově štěs­tí, neboť jeden z jeho dět­ských kama­rá­dů se jme­no­val „Butter“).

Cleese navště­vo­val St Peter’s Preparatory School a po svá škol­ní léta vyční­val nejen svý­mi zna­lost­mi ale i svou výš­kou (už ve 12 letech měřil 180 cm). Ve 13 se dostal na lyceum Clifton College v Bristolu. Říká se, že poze­mek ško­ly poma­lo­val sto­pa­mi nazna­ču­jí­cí­mi, že socha pol­ní­ho mar­šá­la Earla Heiga si z pod­stav­ce odsko­či­la na záchod.Přestože úspěš­ně slo­žil zkouš­ku na uni­ver­zi­tu Cambridge, kvů­li vel­ké­mu náva­lu po dva roky učil mate­ma­ti­ku na své základ­ní ško­le. V Cambridgi stu­do­val poz­dě­ji prá­vo na Downing College. V kome­di­ál­ní sku­pi­ně Cambridge Footlights potká­vá Grahama Chapmana, dal­ší­ho z Monty Pythonů.

V roce 1960 pot­ka­vá svou prv­ní man­žel­ku, Connie Booth, s níž se ože­nil v roce 1968. V roce 1971 se jim naro­di­la dce­ra, Cynthia Cleese. S Connie napsal scé­nář k sit­co­mu Hotýlek a také v něm oba účin­ko­va­li. Oženil a roz­ve­dl se ješ­tě dva­krát.

Kariéra

Úspěch uni­ver­zit­ní revue Cambridge Circus hra­né v rám­ci sku­pi­ny Cambridge Footlights umož­nil Cleesovi a Chapmanovi vystu­po­vat nejen na lon­dýn­ském West Endu, ale i na Broadwayi. Tady vystu­pu­je také v muzi­ká­lu Half a Sixpence a při té pří­le­ži­tos­ti potká­vá poz­děj­ší­ho ani­má­to­ra Monty Pythonů a reži­sé­ra Terryho Gilliama.

Než odjel do USA, pra­co­val Cleese také pro rádio BBC na něko­li­ka pro­gra­mech mezi něž pat­ří např. The Dick Emery Show nebo I’m Sorry, I’ll Read That Again. Významnou roli měl TV seri­ál Frost Report. Na této show pra­co­va­li také Eric Idle, Terry Jones a Michael Palin, budou­cí čle­no­vé Monty Python.

Monty Pythonův léta­jí­cí cir­kus, seri­ál komic­kých ske­čů, na kte­rém se šes­ti­ce Cleese, Chapman, Gilliam, Idle, Jones a Palin podí­le­la, se vysí­lal po čty­ři sezo­ny mezi léty 1969 a 1974 na BBC. V posled­ních šes­ti epi­zo­dách se Cleese už neob­je­vil, pod­le něj ztrá­ce­li svou ori­gi­na­li­tu a chtěl se věno­vat jiným pro­jek­tům, avšak čle­nem sku­pi­ny zůstal i nadá­le.

V roce 1971 tak zaklá­dá pro­dukč­ní spo­leč­nost Video Arts, kte­rá se zabý­vá tvor­bou zábav­ných výu­ko­vých pro­gra­mů pro mana­že­ry. Úspěch zazna­me­ne­la TV show Hotýlek, na níž se podí­lel spo­leč­ně se svou prv­ní ženou a kde ztvár­nil hlav­ní roli neu­ro­tic­ké­ho a nepří­jem­né­ho vlast­ní­ka malé­ho hote­lu Basila Fawltyho. Seriál zís­kal oce­ně­ní BAFTA a Cleesovi zajis­til účin­ko­vá­ní v něko­li­ka seri­á­lech a tele­viz­ních show (Doctor Who, The Muppets show, The Goodies and not the Nine O’Clock News, Cheers).

Od roku 1970 do roku 1973 také zastá­val post rek­to­ra na University of St Andrews., dodnes je pro­fe­so­rem na vol­né noze na Cornell University.

John Cleese se obje­vil také ve všech fil­mech Monty Pythonů: Monty Python a Svatý Grál, Monty Python: Život Briana a Smysl živo­ta. Zahrál si i v samo­stat­ných sním­cích Terryho Gilliama, Terryho Jonese, Erica Idla a Grahama Chapmana.

V roce 1988 při­chá­zí sní­mek Ryba jmé­nem Wanda, kde si zahrál roli práv­ní­ka Archieho Leache a k němuž také napsal scé­nář. Film zazna­me­nal úspěch jak u divá­ků, tak u kri­ti­ků a byl nomi­no­ván na Oscara za scé­nář. Ve fil­mu si Leachovu dce­ru zahrá­la Cleesova dce­ra Cynthia.

Zahlédnout jsme Johna Cleese moh­li ve fil­mech Milionový závod, Harry Potter a kámen mudr­ců a také v posled­ních třech bon­dov­kách, po boku Roberta De Nira a Kennetha Brannagha si zahrál v adap­ta­ci Frankensteina.


Detaily o článku John Cleese

Foto

Popis
English: John Cleese in May 2008.
Datum (UTC)
Zdroj
Autor
Popis
English: Stamp from Tux Paint.
Datum
Zdroj http://tuxpaint.org/
Autor Tux Paint

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sleepwalkers (1992)16. ledna 2012 Sleepwalkers (1992) Ke svému přežití potřebují životní energii mladých panen, aneb další průměrná kingovka. Charles se společně se svou matkou přestěhují do jednoho malebného malého městečka. Na první […] Posted in Horory
  • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava4. srpna 2021 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […] Posted in Recenze her
  • Zombieland: Rána jistot (2019)20. října 2019 Zombieland: Rána jistot (2019) Talentovaný Ruben Fleischer servíruje Komedii roku, Jízdu roku a Zombie film roku!Musím se přiznat, že jsem po trailerech filmu příliš nevěřil, ale už od úvodních minut bylo zaděláno na […] Posted in Krátké recenze
  • 8. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI16. února 2006 8. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI 19.-23. dubna 2006 proběhne Českém Těšíně a paralelně v polském Cieszynie 8. ročník Filmové přehlídky KINO NA HRANICI. Přehlídka je zaměřena na prezentaci české a slovenské kultury, […] Posted in Filmové recenze
  • Mini-recenze The Flash30. července 2023 Mini-recenze The Flash Rozhodně to není až tak šílené jak to někteří píší. Alespoň pro ty, kdo čtou komiksy a hlavně přečetli Flashpoint. V prvé řadě mě mrzí že se nerozhodli jít cestou původního komiksu. […] Posted in Filmové recenze
  • Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04)24. května 2016 Hra o trůny - Book of the Stranger (S06E04) Obsah 4. dílu 6. série seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 16.5.2016 na HBO. Epizoda začíná příběhem Jona Sněha (Kit Harington) na Černém hradu, který se chystá odejít od Noční […] Posted in Spoilery
  • Harlequin (1980)4. listopadu 2012 Harlequin (1980) Kdo je ve skutečnosti Gregory Wolfe? Senátor Nick Rast se stal během krátkého okamžiku hlavním adeptem na místo zástupce guvernéra po záhadném zmizení svého předchůdce Steela. Šlo […] Posted in Horory
  • Alpha Wolf (2018)21. ledna 2023 Alpha Wolf (2018) Když vás kousne vlkodlak, proměníte se v monstrum nebo v člověka? Tady nám nabídnou obě varianty…Manželé Jack a Virginia se rozhodnou odjet do hor společně se psem Larrym, aby […] Posted in Horory
  • Oni (2021) (seriál)13. dubna 2021 Oni (2021) (seriál) Get Out of His House! Us? or THEM!!Rukopis i inspirace Jordana Peela je zde cítit na míle honů a pokud se Vám líbily předchozí podobně laděné filmy, tak Them rozhodně nezklame.S hororovými […] Posted in Krátké recenze
  • Kooperativní střílečka Back 4 Blood od tvůrců Left 4 Dead...30. března 2021 Kooperativní střílečka Back 4 Blood od tvůrců Left 4 Dead... Kooperativní střílečka Back 4 Blood od tvůrců Left 4 Dead se odkládá z 18. 6. 2021 na 12. 10. 2021. Posted in Krátké herní aktuality

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,36172 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72087 KB. | 25.04.2024 - 17:02:26