Kritiky.cz > Horory > Sinister (2012)

Sinister (2012)

rp 220px SinisterMoviePoster2012.jpg
rp 220px SinisterMoviePoster2012.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nastěhovat se domu kde se sta­la bru­tál­ní vraž­da jen pro to, aby člo­věk našel novou inspi­ra­ci k napsá­ní kni­hy, nemu­sí být vždy tím nej­lep­ším nápa­dem.

Spisovatel Ellison se nastě­hu­je se svou rodi­nou do nové­ho domu, aby zde nasbí­ral potřeb­nou inspi­ra­ci k napsá­ní své nej­no­věj­ší kni­hy. Na půdě nalez­ne kra­bi­ci se sta­rou pro­mí­tač­kou a něko­li­ka pás­ky. Ze zvě­da­vos­ti si je pus­tí a s hrů­zou zjiš­ťu­je, že jsou na nich zachy­ce­ny hrůz­né vraž­dy něko­li­ka rodin. Pustí se do pát­rá­ní na vlast­ní pěst a to co zjis­tí, navždy změ­ní jeho život. Obsah pásek totiž kro­mě své­ho zrůd­né­ho obsa­hu odha­lu­je i pří­tom­nost mystic­ké posta­vy Bughuula, kte­rý ke své­mu pře­ži­tí potře­bu­je duše malých dětí a kdo mu zkří­ží ces­tu, toho už ze svých spá­rů nepus­tí. Ellison si uvě­do­mu­je, že se jeho rodi­na dosta­la do smr­tel­né­ho nebez­pe­čí…

Český název: Zlověstný
Režie: Scott Derrickson
Rok výro­by: 2012
Délka: 110. min
Země: USA
Hrají:
Ethan Hawke …………………..(Ellison Oswalt)
Juliet Rylance ………………….(Tracy)
Michael Hall D’Addario ……….(Trevor)
Clare Foley ……………………..(Ashley)
Fred Dalton Thompson …………(šerif)
…a dal­ší

Mnozí ten­to kou­sek ozna­ču­jí za jeden z nej­lep­ších ne-li nej­lep­ší film minu­lé­ho roku. Dokonce i ver­bal (na csfd) tvr­dí, že se u něj může někdo pomo­čit. No tak já můžu v kli­du říct, že tohle nad­še­ní roz­hod­ně nesdí­lím a mám na to úpl­ně jiný pohled. Zápletka se o ori­gi­na­li­tu neo­pí­rá ani omy­lem, již mno­ho­krát pro­va­ře­né téma nepři­šlo s ničím novým a leka­cí scé­nu, aby tu člo­věk pohle­dal. Pokud tedy tím „mra­ze­ním“ neby­lo myš­le­no ono pře­kva­pe­ní v kra­bi­ci. Jediné zpes­t­ře­ní a zahná­ní jinak nud­né atmo­sfé­ry vidím v oněch sta­rých pás­kách, jejichž obsah mne ale­spoň ohřál mé jinak dost chlad­né srd­ce. Možná je to tím, že jsem už viděl přes dva tisí­ce horo­rů a už mne jen tak něco nepřekvapí/nevyděsí, ale tady neby­lo ani čím. Většina fil­mu se ode­hrá­vá v přítmí, tak­že toho moc k vidě­ní není a kro­ky na půdě či podiv­ná Youngova hud­ba, moc napě­tí nevy­ro­bí.
Filmy jejichž záplet­ka se točí oko­lo „stra­ši­del­ných domů“ či báj­ných pekel­ných bytos­tech čas od času vyplo­dí oprav­du něja­ký ten kle­not, jen­že to by jeho kost­ru muse­lo pod­pí­rat něko­lik pev­ných a neotře­si­tel­ných zákla­dů, kolem kte­rých by se dala vybu­do­vat oprav­du houst­nou­cí atmo­sfé­ra u kte­ré by slab­ší pova­hy dostá­va­ly pří­va­ly stra­chu a napě­tí by se tam dalo krá­jet. Tady se nám však tato dob­ro­ta podá­vá­na oprav­du po malých dáv­kách (jako pro kojen­ce) a ješ­tě k tomu musí člo­věk bojo­vat s nudou, kte­rá se tu a tam obje­ví. No a sto­páž jenž je del­ší než sto minut se tak někdy stá­vá oprav­du neko­neč­nou a nezá­živ­nou podí­va­nou. 
Přitom Derrickson není vůbec špat­ný a už hlav­ně ne vůbec začí­na­jí­cí reži­sér. Kupříkladu jeho The Exorcism of Emily Rose se mi doce­la líbi­lo. Docela dost jsem si sli­bo­val od účas­ti Ethana Hawkea, kte­rý sice nepat­ří zrov­na mezi moje nej­vět­ší oblí­ben­ce, ale špat­ný taky není. Měl být vel­kým tahou­nem, ale před­ve­dl dost prů­měr­ný herec­ký výkon, kte­rý jsem mu navíc úpl­ně nevě­řil. Další sla­bi­nou je slab­ší závěr fil­mu, kte­rý mís­to aby nám při­ne­sl pořád­né rozuz­le­ní a napí­na­vé finá­le, nám nena­bíd­ne nic víc než zne­chu­ce­ní. Nad tímhle, že jsem ztrá­cel čas? No jsem zvě­da­vý, co nám nabíd­ne při­pra­vo­va­né pokra­čo­vá­ní. 

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Luke Sullivan3. července 2018 The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Luke Sullivan Posted in MFF Karlovy Vary
  • MFF Karlovy Vary zahájí světová premiéra filmu Anthropoid3. června 2016 MFF Karlovy Vary zahájí světová premiéra filmu Anthropoid V rámci slavnostního zahájení 51. ročníku MFF Karlovy Vary bude uvedena světová premiéra nového koprodukčního snímku Anthropoid režiséra Seana Ellise. Na slavnostní světové premiéře […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 %16. listopadu 2015 Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 % Taková otázka mě při sledování francouzského animovaného filmu nenapadla, ale nestačila jsem se divit, co všechno se dá do jednoho filmového příběhu zamotat. Nejdříve jsem si musela […] Posted in Filmové recenze
  • #DP88: Something is Killing the Children, Volume One10. srpna 2020 #DP88: Something is Killing the Children, Volume One Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: James Tynion IV Kresba: Werther Dell'Edera"Something is Killing the Children" byla jednou z řad, která usilovala o cenu Eisnera v kategorii […] Posted in Recenze komiksů
  • Door in the Woods (2019)15. dubna 2022 Door in the Woods (2019) V žádném případě si neberte domů pohozené dveře, které najdete někde v lesíku za barákem!Manželé Redd a Evelyn se přistěhují do malého městečka společně se svým problémovým […] Posted in Horory
  • Vánoce v průřezu ročníků11. května 2021 Vánoce v průřezu ročníků Posted in Komiks
  • Luba Skořepová27. prosince 2016 Luba Skořepová Luba Skořepová, vlastním jménem Libuše Skořepová, (21. září 1923 Náchod – 23. prosince 2016 Praha[1]) byla česká herečka, spisovatelka, autorka divadelní hry, dlouholetá členka činohry […] Posted in Profily osob
  • Sweetheart (2019)15. dubna 2022 Sweetheart (2019) Tropický ostrůvek se pro trosečnici Jennifer změní v nejhorší noční můru. Něco se skrývá v hlubinách nedaleko od něj a má velký hlad…Jennifer se po bouři, která zničila […] Posted in Horory
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • Zombex (2013)17. října 2021 Zombex (2013) Obyvatelé New Orleans se po hurikánu ocitají v dalším průšvihu. Tentokrát musí čelit zombie apokalypse…Obyvatelé New Orleans se ještě nestačili vzpamatovat […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42384 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71626 KB. | 14.07.2024 - 20:12:34